podpora referendum

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Upravna enota Škofja Loka obvešča volivce, da bo od ponedeljka 23. 3. 2015  do vključno 26. 4. 2015 potekala oddaja podpor zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Podpore bo mogoče oddati osebno na sedežu Upravne enote Škofja Loka, v pritličju Oddelka za upravne notranje zadeve ves poslovni čas in sicer:

 - ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7.30 in 15.00 uro
 - ob sredah med 7.00 in 17.00 uro
 - ob petkih med 7.30. in 13.00 uro.

Prav tako bo mogoče oddati podporo na krajevnih uradih, in sicer v času uradnih ur, ki so objavljene na internetnih straneh Upravne enote Škofja Loka:

Krajevni urad Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki,

- četrtek med 8.00 in 15.30 uro

Volivci, ki bodo v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda.

Osebe, ki bodo med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivale v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve.

Volivec lahko odda podporo tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vir:
- http://www.upravneenote.gov.si/skofja_loka/o_upravni_enoti/
- http://www.upravneenote.gov.si/skofja_loka/splosno/novice/novica/article/4595/13296/d3aee7260cc20d96224ee7043e7f3901/

Go to top