vir: https://www.loski-muzej.si/novice/cvetna-nedelja/

Poslikana panjska končnica s prihodom Kristusa v Jeruzalem. Selška delavnica, druga polovica 19. stoletja. Hrani Loški muzej Škofja Loka. Foto: Tihomir Pinter
Vir: https://www.loski-muzej.si/f/pics/novice/FOTO-Tihomir-Pintar_b.jpg

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu

Pridite, povzpnimo se skupno na Oljsko goro, pojdimo naproti Kristusu, ki se danes poslavlja od Betanije in gre prostovoljno v sveto trpljenje, da nas odreši.

Kristus torej prihaja. Svobodno se je odločil iti v Jeruzalem. Ponižal se je k nam iz nebes, da nas, ki smo obležali tu doli, dvigne k sebi, po besedah Svetega pisma nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospostvo, kakorkoli naj se imenuje.

Toda njegov prihod je brez blišča in trušča. Prerok namreč pravi: Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah, ampak se bo vedel ponižno in krotko preprosto bo stopal v sveto mesto.

Pohitimo z Jezusom v trpljenje in posnemajmo ljudi, ki so mu prihajali naproti. Ne mečimo na cestišče ne oljčnih ne palmovih vej ne oblačil, temveč s ponižnostjo v srcu, iskrenostjo in vso vdanostjo razgrnimo sami sebe pred njim, kolikor moremo, da v sebi sprejmemo prihajajočo Besedo in objamemo tistega, ki ga ves svet ne more objeti.

-----
Odlomek iz govora sv. Andreja s Krete, škofa (9. govor na cvetno nedeljo)
Sv. Andrej (ok. 660-740), škof na Kreti, odličen bizantinski govornik

 

Od ponedeljka 6. aprila do srede 8. aprila

 

v cetVeliki četrtek, 9. april [1]

Krizmena maša na veliki četrtek v Ljubljanski stolnici bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.

Povabljeni, da se v času večerne maše pridružite v duhu in zmolite svetli del rožnega venca za duhovne poklice. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

 

v petVeliki petek, 10. april [1]

Župnik pri obredih velikega petka moli posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje.

Povabljeni, da se pridružite v duhu in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma

Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi.

Povabljeni k molitvi devetdnevnice Božjega usmiljenja, ki jo lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

 

v sobVelika sobota, 11. april [1]

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

Župnik ob 15.00 obhaja blagoslov jedil iz zaprte cerkve brez navzočnosti vernikov za vse tri župnije.

Verniki lahko doma sami blagoslovijo jedila po naslednjem obredu:

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

     Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. (Mz 8, 2-3)

 

Iz svetega evangelija po Janezu.

     Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. (Jn 6,47-51)

 

4. Blagoslovna molitev

     Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(Nato pokropite z blagoslovljeno vodo.)

Škofje pa določajo, da je tokrat veljaven tudi blagoslov jedil po televiziji oz. radiu in vabijo vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se spremljajo prenosa blagoslova velikonočnih jedi:

 

Velikonočna vigilija [1]

V času vigilije se v duhu pridružite bogoslužju in s hvaležnostjo za dar krsta in vere zmolite častitljivi del rožnega venca.

Zvonovi po velikonočni vigiliji spet zvonijo.

 

v nedVelika noč, 12. april [1]

Vstajenjska procesija letos odpade.

Povabljeni, da spremljate:

Vabljeni, da pred velikonočnim zajtrkom zmolite blagoslovno molitev:

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


[1] Do preklica so vse maše samo v Železnikih. Za vse maše in obrede velja navodilo, da jih župnik obhaja sam, v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

Župnik in kaplan vsak dan mašujeva po oznanjenih namenih, tretji mašni namen je oddan g. Petru Kokotcu, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

Go to top