Mt 15 21 28 O zena velika je tvoja vera

»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).

Verouk

Zaradi usklajevanje veroučnega urnika s šolskim, bo urnik ter ostalo o vpisu objavljeno konec zadnjega tedna v avgustu.

Oklici

Ž:      Krščanski zakon želita skleniti:
ženin Klemen Kejžar in nevesta Katja Uršič
ter
ženin Blaž Dolenec in nevesta Janja Mesec.

Oklici so na oglasni tabli. Novoporočence priporočamo v molitev.

Go to top