Mt 21 28 32 prilika o dveh sinovihNekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? (Mt 21,28-30)
Marcello Cerrato, Prilika o dveh sinovih, Mt 21,28-32, www.qumran2.net

Oktober – mesec molitve rožnega venca

V oktobru – mesecu molitve rožnega venca – bomo rožni venec molili pred Najsvetejšim:
D,ZL:  v Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo.
ZL:    Na Zalem Logu prihodnjo nedeljo molitev vodi: Zali Log,
Ž:      V Železnikih vsak dan pol ure pred mašo ob 18.30 uri.

Med molitvijo povabljeni k spovedi pred zapovedanim praznikom vseh svetih.

Prvi petek in prva sobota

Na prvi petek, 2. 10., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Ž:      V Železnikih bo molitev pred Najsvetejšim eno uro pred mašo.
Na prvo soboto, 3. 10., bo v Železnikih po maši molitev rožnega venca, tiho češčenje Najsvetejšega in molitev brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.
D,ZL: Molitev pred Najsvetejšim bo v Dražgošah in na Zalem Logu na prvo nedeljo, 4. 10., pol ure pred mašo.

Nabirka za Petrov novčič

V nedeljo, 4. 10., bo pri vseh mašah nabirka  za  Petrov  novčič.

Srečanje bolnikov, invalidov in starejših

V nedeljo, 4. 10., povabljeni upokojenci nad 70 let, pa tudi bolni in invalidi vseh starosti na vsakoletno srečanje, ki bo v cerkvi pri maši
v Dražgošah ob 8. uri na Zalem Logu ob 9. uri in v Železnikih ob 10. uri.

Med mašo boste lahko prejeli bolniško maziljenje. Po možnosti  tisti, ki želite prejeti bolniško maziljenje, že prej pristopite k spovedi. Možnost bo pol ure pred mašo.

Letos po maši ne bo družabnega srečanja. Več si preberite v Občestvu št. 10 - 2020.

Duhovne vaje pred birmo

Danes naši birmanci iz vseh treh župnij zaključujejo duhovne vaje pred birmo. Naše mlade, njihove botre in družine podprimo z molitvijo:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Priporočimo se tudi in Devici Mariji:  
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Blagoslov na začetku šolskega leta

Na koncu maše voditelj nagovori navzoče, predvsem starše in njihove otroke. S temi ali podobnimi besedami in podeli sklepni blagoslov:

Prosimo dobrega Boga za blagoslov na začetku šolskega in veroučnega leta.
Blagoslov je zahvala Bogu za prejete darove in prošnja za Božje varstvo, pomoč in uspeh pri našem delu.  (prim. KKC 1671)

Jezusove besede: »Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi« (Lk 9,25), veljajo tudi za pridobivanje znanja. Človek je pod prvo poklican, da bi iskal, spoznaval in ljubil Boga. Zato bomo prosili, da bi bilo naše napredovanje v znanju in razumevanju tega sveta, hkrati tudi napredovanje v veri in ljubezni do Stvarnika.

Molimo.
Gospod Jezus Kristus, prijatelj otrok in mladih,
ozri se na tukaj zbrane učence, dijake in študente in jih obilno blago
+slovi. Blagoslovi tudi njihove šolske, študijske in veroučne potrebščine.
Tvoja sveta Mati Marija, sveti angeli varuhi in njihovi sveti krstni zavetniki naj jih spremljajo in varujejo na vseh poteh.

S svojim svetim blago+slovom krepčaj tudi starše, učitelje, profesorje in katehete, ki si prizadevajo za dobro otrok in mladine.
Vsem dajaj moči, da bodo zavzeto poglabljali svoje splošno in versko znanje, da bodo tako spoznali pot, po kateri naj hodijo za teboj.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Voditelj z blagoslovljeno vodo pokropi šolske potrebščine.

To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh. Amen.

Pojdite v miru. Bogu hvala.

Go to top