Mt 25 1 13

"Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla." (Mt 25,1-13)
Marcello Cerrato, www.qumran2.net

Oznanila

Hvala vsem, ki ste v oktobru in na praznik vseh svetih z molitvijo rožnega venca po domovih ali v cerkvi klicali Božjega blagoslova in Marijinega varstva.

Hvala za darove za svete maše, ki ste jih na v prvih dneh novembra namenili za vaše rajne. V ta namen še lahko darujete v nabiralnik v cerkvi, oziroma dar prinesete v poštni nabiralnik župnišča.

Zahvaljujemo se vsem, ki z namenitvijo dela dohodnine podpirate delovanje Antonovega vrtca. Povabljeni tudi drugi, da na spletni strani Antonovega vrtca, in v naših cerkvah vzamete obrazec in ga izpolnjenega oddate v Antonov vrtec ali v poštni nabiralnik župnišča.

Po dveh tednih jesenskih počitnic ta teden nadaljujemo z veroukom na daljavo preko župnijskih spletnih veroučnih učilnic Emavs: www.obcestvo.si/emavs/.

Zahvalna nedelja je posvečena naši hvaležnosti Bogu, ki je blagoslovil naš trud in naše delo. Ta dan pa je tudi priložnost, da vaša duhovnika zahvaliva vsem, ki sodelujete pri našem skupnem poslanstvu oznanjevanja, kateheze in dobrodelnosti v vseh treh naših župnijah.
Hvala vsem bolnikom in drugače preizkušanim, ki darujete trpljenje v blagor župnije.
Hvala vsem, ki prispevate k lepemu bogoslužju: bogoslužnim in pastoralnim sodelavcem ter zvestim in skrbnim ženam in možem, ki skrbite za okrasitev in čistočo v cerkvi.
Hvala tistim, ki vedno priskočite na pomoč, ko je tudi na gospodarskem področju za župnijo potrebno kaj postoriti. Hvala vsem, ki namenjate svoj dar za potrebe župnije, župnijske Karitas in Antonovega vrtca.
Zahvala vsem, ki tudi v javnosti pogumno in iskreno pričujete v dobro Cerkve.
V svojem imenu pa se zahvaliva vsem, ki naju podpirate tudi gmotno. Še posebej pa se zahvaliva vsem, ki naju podpirate z molitvijo in ste z nama v edinosti.
Naj vam bo Bogna priprošnjo Device Marije, sv. Jožefa, sv. Lucije sv. Antona Puščavnika in naših krstnih zavetnikov – še naprej naklonjen z dobrinami, ki so vam potrebne za dušo in telo.

Zahvalna pesem

V: Tebe Boga hvalimo!

Hvala večnemu Bogu! Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo.

Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno Tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
Vsi svetniki Te časte, vsi pravični Te slave.

V: Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom.
O: Hvalimo in poveličujmo ga vekomaj.

V: Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi
O: In hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

V: Gospod, usliši mojo molitev.
O: In moj klic naj pride k tebi.

V: Gospod z vami.
O: In s tvojim duhom.

V: Molimo. O Bog, tvoje usmiljenje je neizmerno in zaklad tvoje dobrote je neskončen. Zahvaljujemo se tvojemu dobrotljivemu veličastvu in s prošnjami prihajamo pred tvoje usmiljenje. Ostani z nami, Gospod, ki nam naklanjaš, kar te prosimo, in nas usposobi za prejemanje tvojih darov, ki nam jih obljubljaš. Po Kristusu, našem Gospodu.
O: Amen.

Go to top