Jn 3 14 21 1200

Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.« (Jn 3,14-21)
Slika: Marcello Cerrato,
www.qumran2.net

Dobra dela se začnejo s priznanjem slabih dejanj. Včasih pa ima človek raje temo kakor svetlobo, ker je preveč prilepljen na svoje grehe. Vendar samo, če se odpre svetlobi in se iskreno spove svojih grehov Bogu, ponovno najde resničen mir in veselje. Pomembno je torej redno iti k zakramentu spovedi, še posebej med postnim časom, da prejmemo Gospodovo odpuščanje in pospešimo našo pot spreobrnjenja. (Benedikt XVI)


 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Možnost za spoved je (v Železnikih pol ure) pred mašo, po maši ali po dogovoru.

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Teden družine

Med praznikom sv. Jožefa, 19. 3., in Gospodovim oznanjenjem, 25. 3., obhajamo teden družine. Oba praznična dneva bodo maše v vseh treh župnijah. 

 

Oljčne vejice

Oljčne vejice bomo tudi letos dobili preko škofije Koper in sicer prihodnjo, tiho nedeljo, 21. 3. Povabljeni, da ob tem darujete za obnovo Istrskih cerkva.

 

Papeška nedelja, obletnica izvolitve papeža

Danes ob 8. obletnici izvolitve papeža Frančiška obhajamo papeško nedeljo. Povabljeni, da molimo zanj: Očenaš … , Zdrava Marija … , Slava Očetu …
Bogu se zanj zahvalimo s slavospevom Tebe Boga hvalimo!

 

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

V:   Molimo za našega papeža I.
O:   Ohrani ga, Gospod, poživljaj in osrečuj ga na zemlji in ne daj ga v roke sovražnikov.

V:   Pomagaj, Gospod, svojemu služabniku.
O:   Ki v tebe, moj Bog, zaupa.

V:   Bodi mu, Gospod, močen stolp.
O:   Pred sovražnikom.

V:   Sovražnik naj zoper njega nič ne opravi.
O:   In sin krivice naj mu ne škoduje.

V:   Pošlji mu, Gospod, pomoč iz svetišča.
O:   In varuj ga s Siona.

V:   Gospod, usliši mojo molitev.
O:   In moj klic naj pride k tebi.

V:   Gospod z vami.
O:   In s tvojim duhom.

V:   Molimo. Vsemogočni večni Bog, usmili se našega papeža I, ki si ga postavil za pastirja svoji Cerkvi.  Vodi ga v svojem usmiljenju po poti večnega življenja, da bo to, kar je tebi prijetno, s tvojo pomočjo želel in z vso močjo izvrševal in tako s čredo, ki mu je izročena, dosegel večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
O:   Amen.

Go to top