Mr 8 27 35

Jezus jih je začel učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!«
(Mr 8,27-35)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

»Smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log

Danes obhajamo »smn« za za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log.
Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijske potrebe.

 

Sv. maša na Zalem Logu

Prihodnjo soboto, 18. 9.,  bo maša na Zalem Logu izjemoma že ob 7. uri zjutraj.

 

Obletnica poplav (18. 9. 2007)

V soboto, 18. 9., na obletnico bo ob 19. uri v župnijski cerkvi v Železnikih maša v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za odvrnitev od poplav.

Molili bomo tudi za vse žrtve ter dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju katastrofalnih posledic.

 

Maša za bolnike, invalide in starejše

Prihodnjo nedeljo, 19. 9., povabljeni upokojenci nad 70 let, pa tudi bolni in invalidi vseh starosti na vsakoletno srečanje, ki bo v cerkvi pri maši v Dražgošah ob 8. uri na Zalem Logu ob 9. uri in v Železnikih ob 10. uri.

Med mašo boste lahko prejeli bolniško maziljenje. Po možnosti  tisti, ki želite prejeti bolniško maziljenje, že prej pristopite k sveti spovedi. Možnost za spoved bo pol ure pred mašo, ko bomo molili rožni venec.

 

Oklici

(Železniki)

Krščanski zakon želita skleniti
ženin Damjan Potočnik in nevesta Maja Tomaševič
ter
ženin Miloš Ceferin in nevesta Anja Markelj.

Oklica sta na oglasni tabli. Novoporočence priporočamo v molitev.

 

(Zali Log)

Krščanski zakon želita skleniti ženin Filip Božič in nevesta Katja Podlipnik.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Go to top