bolnisko maziljenje 1

Zaradi slabšanja aktualnih razmer bo podelitev zakramenta bolniškega maziljenja, ki je bila predvidena v nedeljo, 19. 9. 2021, med sv. mašo, sedaj po vseh nedeljskih mašah: v Železnikih v soboto ob 19. uri in nedeljo ob 7.00 in 10.00, v Dražgošah ob 8. uri in na Zalem Logu ob 9. uri.

Kdor želi biti maziljen, povabljen, da že prej pristopi k sveti spovedi.

Možnost za sveto spoved bo v vseh treh župnijah pol ure pred sveto mašo. V Železnikih pa sva duhovnika na voljo za spoved vsak dan pol ure pred sveto mašo.

V želji, da bi prejem tega zakramenta čim bolj približali, sva duhovnika za podelitev bolniškega maziljenja vedno na voljo po osebnem dogovoru ter ob prvih petkih pri obiskih bolnikov in ostarelih na domu.

Bolnikom, ki sami ne morejo prositi za ta obisk, naj pri tem pomagajo svojci ali njihovi najbližji.

 


 

bolnisko maziljenje 2Prejem zakramenta bol­niškega maziljenja se priporoča bolnikom (ne glede na starost), ki so nevarno bolni ali osebam, ki se borijo s psihičnimi težavami oz. jih mučijo tesnobe ali pa tistim, ki so zaradi sta­rosti oslabeli. Ti bolniki so potrebni po­sebne božje milosti, da bi jih fizična ali psihična stiska duševno ne strla in ne bi morda celo opešali v veri. Od vsa­kega kristjana se danes namreč pričakuje, da bo sam prosil za ta zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti prejel, kadar je njegova bolezen ozi­roma njegovo stanje resno.

Nezavestnim bolnikom in bolnikom v posebno težkem telesnem ali duševnem stanju, naj ta za­krament oskrbijo svojci in znanci, ki bolnika poznajo in vedo, da je živel kot kristjan in bi ga tudi sam, če bi bil zmožen, želel prejeti.

Če je oseba, h kateri je duhovnik poklican, že mrtva, tedaj duhovnik prosi zanj Boga, da bi mu odpu­stil grehe in ga usmiljeno sprejel v svoje kralje­stvo. Mrtvim ne delimo zakramenta bolniškega maziljenja.

Ker je med verniki še veliko nejasnosti in nepravilnega mišljenja iz nedavne preteklosti, velja poudarek, da je bolniško maziljenje namenjeno bolnikom (ne glede na starost) in ostarelim, ki so resno bolni ali onemogli. Zato je strah, da je ta zakrament tako rekoč nujno povezan s smrtjo, popolnoma odveč.

Bolnik ali starejši lahko zakrament bolniškega maziljenja prejme vsakokrat, ko se mu bolezen ali stanje poslabšata.

Učinki bolniškega maziljenja

bolnisko maziljenje 3Kot resničen zakrament nove zaveze nudi bolniško maziljenje krščanskemu verniku posvečujočo milost; poleg tega pa ima posebna zakramentalna milost bolniškega maziljenja naslednje učinke:

  • tesnejše zedinjenje s Kristusom v njegovem odrešilnem trpljenju za dobro posameznika in vse Cerkve;
  • tolažba, mir in pogum za premagovanje težav in trpljenja zaradi težke bolezni ali zaradi starostne oslabelosti;
  • ozdravitev od posledic greha in odpuščanje malih grehov, pa tudi smrtnih grehov v primeru, da se bolnik pokesa, vendar ne more prejeti zakramenta pokore;
  • okrevanje glede telesnega zdravja, če je takšna božja volja;
  • priprava na prehod v večno življenje. V tem smislu pravi Katekizem katoliške Cerkve: »Ta milost bolniškega maziljenja je dar Svetega Duha, ki obnovi zaupanje v Boga in vero vanj ter okrepi bolnika zoper skušnjave hudobnega duha, zoper skušnjavo malodušnosti in strahu pred smrtjo (prim. Heb 2,15)«.
Go to top