Mr 12 28 34 1200

»Prva zapoved je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« (Mr 12,28-34)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


Oznanila

V petek, 29. oktobra 2021, je odšel h Gospodu duhovnik g. Matjaž Zupan, ki je bil v občestvu naših župnij kaplan od leta 2002 do 2004.
Rajnega duhovnika priporočamo v molitev.

 

Hvala vsem, ki ste v oktobru z molitvijo rožnega venca prosili za Božji blagoslov in Marijino varstvo.

 

Prejšnji teden so bile jesenske počitnice. V torek nadaljujemo z rednim veroukom.

 

Premik ure – večerne sv. maše ob 19. uri

Ko v nedeljo, 31. 10., preidemo na zimski čas, bodo večerne sv. maše ostale ob 19. uri.

 

Zapovedani praznik vseh svetnikov

1. novembra obhajamo zapovedani praznik vseh svetnikov. Dopoldne bodo praznične maše v vseh treh župnijah po nedeljskem razporedu.

Na Zalem Logu bodo molitve za rajne na pokopališču po maši ob 9. uri. Ta dan bo ofer za župnijo.

V Železnikih in v Dražgošah bo ob 14. uri v župnijskih cerkvah sv. maši, po njej pa molitve za rajne na pokopališčih.

Ob večernem zvonjenju po domovih povabljeni k molitvi rožnih vencev za rajne.
Molili jih bomo tudi v cerkvi na Zalem Logu ob 17. uri in v cerkvi sv. Antona v Železnikih ob 18. uri.

 

Spomin vernih rajnih

2. novembra obhajamo spomin vseh vernih rajnih. Maše bodo v Železnikih pri sv. Antonu ob 8. uri in ob 19. uri, v Dražgošah pri stari cerkvi ob 16. uri in na Zalem Logu ob 17. uri. Pri teh mašah boste lahko darovali za maše za duše v vicah.

V ponedeljek, 1. 11., in v torek, 2. 11., bodo v Železnikih vse sv. maše v župnijski cerkvi.

 

Prvi petek in prva sobota

V petek, 5. 11., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Kjer želite obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek ob 18. uri izpostavitev najsvetejšega in 15 minut tihega češčenja, ob 18:15 nadaljujemo z rožnim vencem in litanijami Srca Jezusovega ter z obnovitvijo  posvetitve Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18.00 do 19.30 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite že ves teden pred tem.

V Železnikih bomo na prvo soboto po maši, ki je ob 19. uri, molili litanije Matere Božje in posvetilno molitev. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim v nedeljo, 7. 11., pol ure pred mašo.

 

Zahvalna nedelja

Na zahvalno nedeljo, 7. 11., se bomo za vse prejete darove pri vseh mašah Bogu zahvalili z zahvalno pesmijo.

V Dražgošah in na Zalem Logu bo na zahvalno nedeljo pri maši ofer za g. kaplana.

Go to top