Flp 2 6 11 565

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. (Flp 2,6-11)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


Oznanila

 

Sestanek – prvo sveto obhajilo

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Zalega Loga in iz Železnikov bo v ponedeljek,  11. aprila, ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Veliki teden

Cvetna nedeljo

Na cvetno nedeljo, 10. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah. Ob 8.00 (Dražgoše),  9.00 (Zali Log) in 10.00 (Železniki) bo blagoslov zelenja pred cerkvijo.

Ob 14. uri bomo v Železnikih pri sv. Frančišku molili križev pot.

V Dražgošah bo v torek, 12. 4., ob 17. uri generalno čiščenje cerkve pred veliko nočjo. Povabljeni!

Veliki četrtek

Na veliki četrtek bo sv. maša na Zalem Logu in v Železnikih ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za Ukrajino.

Veliki petek

Na veliki petek je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja – bogoslužnega branja in hvalnic.

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z veroučenci pri sv. Frančišku molili križev pot. Pripravljajo ga veroučenci 8. r. iz Železnikov, udeležijo naj se ga vsi veroučenci.

Z obredi velikega petka pričnemo v Dražgošah in v Železnikih ob 19. uri. V Železnikih bomo na veliki petek pol ure pred obredi začeli z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molili jo bomo vsak dan pol ure pred sv. mašo vse do bele nedelje.

Po obredih velikega petka se bomo v cerkvi še zadržali v molitvi pred Božjim grobom.

Darovi, ki jih boste darovali v nabiralnik pri božjem grobu, bodo namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

 

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE na veliko soboto.

6:00 – Železniki                                                                               

7:00 – Dražgoše in Zali Log

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v božjem grobu in BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL.

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočna jedila.

DRAŽGOŠE

14:30  molitev  v cerkvi
15:00  blagoslov jedil v cerkvi

 

ZALI LOG

10:00  molitev v cerkvi – Zali Log
10:30  blagoslov jedil v cerkvi

11:00   molitev v cerkvi – Martinj Vrh, Davča, Grapa, Potok
11:30  blagoslov jedil v cerkvi

 

ŽELEZNIKI

13:30  molitev v cerkvi – Otoki, Racovnik, Trnje, Na Kresu
14:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

14:30  molitev v cerkvi – Na plavžu, Jesenovec, Dašnica
15:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

15:30  molitev v cerkvi – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva, Log
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

 

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija

Velikonočna vigilija bo na Zalem Logu in v Železnikih ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z  velikonočno svečo prižgali vaše sveče, ki jih v ta namen prinesite s seboj.

Vstajenjska procesija 

Vstajenjska procesija in sv. maša se bo v Železnikih začela ob 6. uri, v Dražgošah ob 7.30 uri in na Zalem Logu ob 9. uri. Pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah bo ofer za župnijske potrebe. Že vnaprej Bog povrni!

Ministrante prosimo za zanesljivo udeležbo na ministrantskih vajah, ki bodo potekale eno uro in pol pred obredi: na veliki četrtek in na veliki petek ob 17.30 in na veliko soboto ob 18.30 uri.

V času praznikov ni uradnih ur. V nujnih primerih pokličite po telefonu ali se oglasite po sv. maši.

V Železnikih pod korom so na voljo velikonočne voščilnice, ki so jih izdelale sodelavke Karitas.

 

Verouk

Od 11. 4. do 22. 4. zaradi velikonočnih praznikov ne bo verouka. Udeležite se križevega pota na veliki petek, obredov velikega tedna in prazničnih svetih maš.

Go to top