Jn 21 1 19 565 

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru… Simon Peter je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. (Jn 21,1-19)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Franca Zupanca iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Manje Mohorič iz Železnikov darovali za sv. maše in za obnovo hiše ob cerkvi v Železnkih.

 

Teden molitve za duhovne poklice

»Pojdi in popravi mojo Cerkev,« je geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice, ki bo potekal od 1. do 8. maja. Klic, ki ga je zaslišal sveti Frančišek in se nanj odzval, naj odmeva tudi v nas skozi ves teden molitve.

 

Verouk po veliki noči

Z veroukom nadaljujemo v torek, 3. 5. Zaključek verouka s spovedjo in podelitvijo spričeval bo od torka, 24. 5., do pon., 30. 5.

 

Sestanek za starše birmancev

Sestanek za starše birmancev iz vseh treh župnij bo v sredo, 4. 5., ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Prvi petek in prva sobota

V maju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 6. 5. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. do 19.30 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 7. 5., po maši. Molili bomo litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah prihodnjo nedeljo povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Prvo sveto obhajilo za Zalem Logu

V četrtek, 5. 5., bodo prvoobhajanci prvič pristopili k zakramentu sv. spovedi. Slovesnost prvega sv. obhajila pa bo v nedeljo, 8. 5., ob 9. uri. Prvoobhajanci se zberejo v župnišču ob 8.45.

 

Šmarnična pobožnost

Ves mesec maj bomo prebirali šmarnice za otroke z naslovom Marija ima rada vse otroke avtorice Špele Pahor. Šmarnice v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih.

Otroci in mladi iz vseh treh župnij povabljeni k šmarnicam, da se v povezanosti z Marijo okrepite v medsebojni povezanosti in da bi prepoznali, kako nas »Bog res kliče tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih«. In vse to z namenom, da naše »življenje postane dar za Boga«. S šmarničnimi nalogami bomo letošnje spodbude vsak dan znova izročali naši nebeški Materi Mariji. K pogovoru o misijonih pa bo otroke spodbujala tudi igra, ki jo bodo skozi mesec sestavili z zbiranjem kartončkov.

Dražgoše: V maju bodo šmarnice med tednom ob 19. uri, ter ob sobotah ob 8. uri. Razen ob sredah in petkih, ko bodo šmarnice pri sv. maši, ki je ob 17. uri.  

Ob nedeljah bodo šmarnice ob 16. uri: 1. 5. pri Tinetovem kozolcu; 8. 5. pri Lojzetovi kapelici; 15. 5. pri znamenju pri Rovtarju; 22. 5. pri Tomažkovem znamenju; 29. 5. pri stari cerkvi.

Zali Log: V maju bodo šmarnice med tednom ob 19. uri. Razen ob četrtkih (17h) in sobotah (8h), ko bodo šmarnice pri sv. maši. 

V Potoku in Martinj Vrhu bodo šmarnice vsak dan razen ob četrtkih (pri veroučni maši na Zalem Logu) in ob nedeljah (v Suši).

Železniki: Šmarnice bodo od ponedeljka do sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.

Ob nedeljah bodo šmarnice za Zali Log in Železnike ob 16. uri v Suši. Vsakokrat se bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Domel  na Plavžu in skupaj peš poromali v Sušo.

 

Zaključek šmarnic

Pri zadnjih nedeljskih šmarnicah se bomo zbrali 29.  5. ob 16. uri: za Dražgoše pri stari cerkvi, za Zali Log in Železnike pa v Suši.

Mariji, nebeški Kraljici, se bomo zahvalili za vse prejete milosti in jo prosili, naj sprejme v svoje naročje vse svoje otroke in nas privede k Jezusu, da bomo spoznali in začutili, da je on naš Brat in Odrešenik.

»Božja in naša Mati Marija, bodi nam najkrajša pot, k Božjemu Sinu Jezusu.«

Go to top