Lk 15 1 32 565

Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko:… katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.« (Lk 15,1-32)

Slika: Bernardette Lopez , www.qumran2.net

Oznanila

 

»Smn« za Dražgoše na Pečeh

Na današnjo nedeljo po malem šmarnu obhajamo »smn« za Dražgoše na Pečeh. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za pokritje stroškov obnove fasade.

 

»Smn« za Zali Log

Na današnjo nedeljo po malem šmarnu obhajamo »smn« za Zali Log. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijske potrebe.

 

Začetek verouka

V ponedeljek, 12. 9., začenjamo z veroukom. Otroci od 4. r. dalje bodo pristopili k spovedi. Prvo veroučno uro otroci vrnejo spričevala. Dobili bodo liturgični list, učbenik (kdor ga še nima) ter poravnali prispevek. V Dražgošah in na Zalem Logu k verouku spada tudi katehetska sv. maša.

 

Teden mladih

Teden, ki je pred nami, obhajamo Teden mladih z geslom: "Vstani! Postavljam te za pričo tega, kar si videl!" Začenja se z današnjo nedeljo mladih (11. 9.), in zaključi s festivalom Stična mladih, ki je vedno tretjo soboto v septembru, (17. 9.).

 

Srečanja animatorjev in mladih po birmi

Animatorji in mladih po birmi povabljeni v petek, 16. 9., ob 19. uri na srečanje. Po sv. maši bomo nadaljevali s srečanjem v župnišču v Železnikih.

 

Stična mladih 2022

Mladi, pri kaplanu se lahko še prijavite na Stično Mladih, ki bo potekala prihodnjo soboto.

 

Obletnica poplav

Prihodnjo nedeljo, 18. 9., na obletnico poplav bo ob 7. uri v župnijski cerkvi v Železnikih sv. maša v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za odvrnitev od poplav.

Molili bomo tudi za vse žrtve ter dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju posledic, ter za blagoslov pri obsežnih gradbenih delih, ki potekajo za zagotovitev protipoplavne varnosti.

 

Karitas, romanje starejših v Grosuplje

V soboto, 24. 9., Župnijska Karitas Železniki vabi starejše župljane iz vseh treh župnij na romanje v župnijo sv. Mihaela v Grosuplje. Prijavite se do ponedeljka, 19. 9., v župnijski pisarni ali po telefonu. Odhod ob 8. uri izpred cerkve v Železnikih. Priporočeni dar za prevoz in kosilo je 10 €.

 

Oklici

(Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Jaka Primožič in nevesta Vesna Marenk.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Go to top