Mr 14 1 15 47 565

Bilo je dva dni pred veliko nočjo in praznikom opresnikov. Véliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi Jezusa z zvijačo prijeli in usmrtili. Govorili pa so: »Samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom.« (Mr 14,1-15,47)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

Hvala Julki Mohorič iz Plavža za izdelavo čipk za nov prt za Marijin Oltar. Ob prazniku Gospodovega oznanjenja Devici Mariji že krasi oltar Rožnovenske Matere Božje v cerkvi sv. Antona Puščavnika. Bog povrni za ta njen zaobljubljeni dragocen dar.

 

Obhajanje bolnikov in ostarelih po domovih

Pred veliko nočjo bo obisk bolnikov in ostarelih po domovih v torek, 26. 3. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

 

Velikonočno spovedovanje

V Železnikih je možnost za sv. spoved pol ure pred vsako sv. mašo.

Spovednik od drugod bo na voljo v torek, 26. 3., od 18. dalje in med sv. mašo.

 

Veliki teden

Cvetna nedelja

Na cvetno nedeljo, 24. 3., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje.
Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah, tudi v soboto zvečer. Pri sv. maši ob 10. uri bo blagoslov zelenja pred cerkvijo v Železnikih.
Pri vseh mašah bodo z branjem pasijona sodelovali bodoči birmanci.

Veliki četrtek

Na veliki četrtek bo sv. maša ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za župnijsko Karitas Železniki.

Veliki petek

Na veliki petek je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja (Bogoslužno branje in hvalnice velikega petka).

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bo pri sv. Frančišku križev pot. Pripravljajo ga veroučenci 8. r.  Udeležijo naj se ga vsi veroučenci.

Z obredi velikega petka pričnemo ob 19. uri. Od velikega petka do bele nedelje bomo pol ure pred obredi (oz. sv. mašami) molili devetdnevnico Božjega usmiljenja.

V nabiralnik ob božjem grobu boste lahko darovali za Cerkev v Sveti deželi.

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE na veliko soboto.

6:00 – Železniki
7:00 – Dražgoše in Zali Log

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v božjem grobu in BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL.

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočna jedila.

DRAŽGOŠE

14:30  molitev  v cerkvi
15:00  blagoslov jedil v cerkvi

ZALI LOG

9:30  molitev v cerkvi – Zali Log
10:00  blagoslov jedil v cerkvi

10:30   molitev v cerkvi – Martinj Vrh, Davča, Grapa, Potok
11:00  blagoslov jedil v cerkvi

ŽELEZNIKI

13:30  molitev v cerkvi – Otoki, Racovnik, Trnje, Na Kresu
14:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

14:30  molitev v cerkvi – Na plavžu, Jesenovec, Dašnica
15:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

15:30  molitev v cerkvi – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva, Log
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

 

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija

Velikonočna vigilija bo ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z velikonočno svečo prižgali vaše sveče.

Vstajenjske procesije

Vstajenjske procesije in sv. maše bodo v Železnikih in v Dražgošah ob 7.30. uri in na Zalem Logu ob 10. uri.  Pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah bo ofer za župnijske potrebe. Že vnaprej Bog povrni!

Ministrante prosimo za zanesljivo udeležbo na ministrantskih vajah, ki bodo potekale eno uro in pol pred obredi: na veliki četrtek in na veliki petek ob 17.30 in na veliko soboto ob 18.30 uri.

 

Velikonočne veroučne počitnice

Od 25. 3. do 5. 4. zaradi velikonočnih praznikov ne bo verouka. Udeležite se križevega pota na veliki petek, obredov velikega tedna in prazničnih sv. maš, kot je označeno v liturgičnem zvezku.

V času praznikov ni uradnih ur. V nujnih primerih pokličite po telefonu ali se oglasite po sv. maši.

 

Premik ure

Ko v nedeljo, 31. 3., preidemo na poletni čas, bodo večerne sv. maše ostale ob 19. uri.

Go to top