Mt 13 44 52 565

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. (Mt 13,44-52)  

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Spremembe v občestvu župnij Železniki, Zali Log in Dražgoše ob izgubi kaplana

V novem župnijskem listu OBČESTVO (Obcestvo_2023-08-www) je objavljen Okvirni pastoralni program v občestvu naših župnij ob izgubi kaplana 1. 8. 2023. Z njim je seznanjen g. nadškof Stanislav Zore. Bodite pozorni na spremembo urnika sv. maš.

Nedeljske in delavniške sv. maše bodo od 1. 8. dalje samo v Železnikih. Nedeljske sv. maše bodo torej v Železnikih v soboto ob 19. uri ter v nedeljo ob 8. in 10. uri. 

Poroke, krščevanje, pogrebne sv. maše in pogrebi pa bodo še vedno v vseh treh župnijah.

Vljudno vas prosim za razumevanje, potrpežljivost in molitev, da bomo sedaj skupaj na nov način iskali pot cerkve za občestvo naših župnij.

 

Oznanila

Bog vam povrni za darove, ki ste jih v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenili za MIVA Slovenija. Iskrena zahvala v imenu naših misijonarjev.

 

Smn v Dražgošah za vas Pri Cerkvi

Danes je v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za cerkev.

 

Prvi petek in prva sobota

V avgustu bom bolnike in ostarele obiskal po domovih v petek, 4. 8. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 5. 8. Pol ure pred sv. mašo bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim. Medtem bo priložnost za sv. spoved. Po maši bomo molili litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo brevirja do 21. ure.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.  8., bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v nedeljo, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V ponedeljek, 14. 8., na predvečer praznika župnijske zavetnice bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi. Sv. maša bo na Zalem Logu tudi na praznik, 15. 8., ob 10. uri. Pri obeh sv. mašah povabljeni k ofru za župnijo.

V duhu povezovanja župnij lepo povabljeni za Zali Log.

 

Oklic

(Zali Log) Krščanski zakon želita skleniti ženin Tomaž Tavčar in nevesta Špela Bernard.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Mt 13 24 43 565

Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umésila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«

(Mt 13,24-43)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

Naš dosedanji kaplan Matej Rus se bo od nas poslovil:
v Železnikih v soboto, 29. 7., ob 19. uri in
na Zalem Logu v nedeljo, 30. 7., ob 9. uri.
Pri teh mašah bo ob koncu zanj ofer.

 

Smn v Dražgošah za vas Pri Cerkvi

Prihodnjo nedeljo, 30. 7., bo v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Pri sv. maši bo ofer za cerkev.

 

Krištofova nedelja

Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Sedaj bo v cerkvi molitev za blagoslov vozil, za tem pa še blagoslov vozil zunaj pred cerkvijo.

V zahvalo za srečno prevožene kilometre lahko danes in še ves teden do prihodnje nedelje v nabiralnik pod korom darujete za nakup novih vozil slovenskim misijonarjem. Pri izhodu iz cerkve vozniki vzemite nalepke in podobice z molitvijo za srečno vožnjo.

 

BLAGOSLOV VOZIL

Molimo.
Gospod  naš  Bog!  Z  zaupanjem  prihajamo  k  tebi  in  te  prosimo:
Blago+slovi  vsa  ta  vozila,  ki  nam  vsak  dan  na  različne  načine  služijo.
Obvaruj  pred nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu.
Pokaži  nam,  kako  lahko  s  svojimi  vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim  bližnjim  in  nas  spodbujaj,
da  bomo  s  svojimi  vozili vedno  v  službi  dobrote,  spoštovanja  in  ljubezni.
Pomagaj  nam,  da  bomo  v  prometu  vedno  odgovorni,
obzirni in pripravljeni pomagati.
Kaži nam vedno pravo pot  v  življenju, da  se  bomo  vedno  obnašali  kot sodelavci Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.  Amen.

BLAGOSLOV VOZNIKOV

Molimo.
Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse voznike.
Podeli vsem pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode.
Vzbujaj v nas spoštovanje do življenja,
pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave.
Varuj nas in vse udeležence v prometu vseh nevarnosti in nesreč.
Odvrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje.
Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge,
da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni.
Ko bomo na poslednji poti, naj srečamo tebe,
ki živiš in nas vodiš vekomaj.  Amen.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

Mt 13 1 23 565

Tisti čas  je Jezus veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo šestdesetérnega in spet drugo tridesetérnega. Kdor ima ušesa, naj posluša!« (Mt 13,1-23)

Slika: Ivan Grohar, Sejalec, www.wikiart.org


 

Oznanila

Ob smrti +Marinke Rejc so darovali za sv. maše sestra Dara in prijatelji iz Smoleve ter za obnovo hiše njeni vnuki.

 

Krištofova nedelja – akcija MIVA

Prihodnjo nedeljo, 23. 7., obhajamo Krištofovo nedeljo. Povabljeni k podpori akcije MIVA. Po mašah (tudi v soboto zvečer) bo blagoslov vozil. Skupaj bomo prosili, naj Bog našim misijonarjem in nam vsem na priprošnjo sv. Krištofa deli svoj blagoslov in nas varuje na vseh naših poteh. Vabimo vas, da se radi udeležite blagoslova. Svoj dar za misijonska vozila v zahvalo za srečno prevožene kilometre lahko oddate v nabiralnik zadaj v cerkvi.

Hvala vam, da s tem preko MIVE Slovenija pomagate našim misijonarjem pri nakupu vozil za uresničevanje njihovega poslanstva.

Darove za srečno prevožene kilometre lahko darujete tudi na: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56 0201 4005 1368 933; BIC: LJBASI2X; koda: CHAR; namen: MIVA; sklic: SI 00 279500

 

Slovo kaplana

S 1. avgustom se bo naš dosedanji kaplan Matej Rus po treh let od nas poslovil:
v Dražgošah v nedeljo, 23. 7., ob 8. uri,
v Železnikih v soboto, 29. 7., ob 19. uri in
na Zalem Logu v nedeljo, 30. 7., ob 9. uri.
Pri teh mašah bo ob koncu zanj ofer.

 

Korenite spremembe v občestvu župnij Železniki, Zali Log in Dražgoše

V tem tednu sem bil s strani nadškofije obveščen, da v občestvu naših župnij sedaj ne bomo imeli več kaplana in da od 1. avgusta 2023 ostajam sam. Že dlje časa se kaže pomanjkanja duhovnikov ter njihova preobremenjenosti in izgorelosti. Martin Leban, ki je že prejel dekret za Železnike, tako sedaj ostaja kot župnijski upravitelj v župniji Cerklje na Gorenjskem.

Na nadškofiji nam bodo sicer poizkusili priskrbeti vsaj duhovnega pomočnika za pomoč pri maševanju in spovedovanju ob nedeljah in praznikih, vendar ta pomoč ni zagotovljena.

Nadškof me je soočil z dejstvom, da ob dolgoletnem upadanju števila duhovnikov v prihodnje na kaplane ne moremo več računati. Zato sem ob tem prejel navodilo, da s 1. avgustom prilagodim pastoralno delo in urnik sv. maš tako, da bom zmogel za vse poskrbeti sam. To bo v našem občestvu terjalo precej sprememb, med drugim tudi zmanjšanje števila sv. maš.

Več bo znano v prihodnjih tednih.

 

 

223

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Mt 11,25-30)

Slika: blaženi Carlo Acutis


 

IMG 20230707 091910 1200a

Dnevni utrinki z oratorija na Instagramu:https://www.instagram.com/stories/highlights/17906618000715071/

ZAHVALA

Na letošnji oratorij je prišlo 120 otrok in animatorjev.
Hvala katehistinji Jani Gaser z ekipo animatorjev.
Hvala tudi vsem organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki ste finančno, s storitvami ali z možnostjo uporabe prostorov omogočili izvedbo oratorija.

 

HVALA DONATORJEM

   • Občina Železniki
   • Algama d. o. o.
   • Domel d. o. o.
   • Gregor Žbontar s. p.
   • Sandra Pretnar s. p.
   • Šlinga Marjan Gaser s. p.
   • Boštjan Bernik s. p.
   • Kemperle d. o. o.
   • Mebor d. o. o.
   • Kosmelj Janez s. p.
   • Martin Demšar s. p.
   • Magres d. o. o.

 

S PROSTORI, V MATERIALU ALI STORITVAH SO POMAGALI

   • Krajevna skupnost Železniki
   • Antonov vrtec Železniki
   • PGD Železniki
   • Miran Benedičič
   • Kmetija Pr' Demšari, Martinj Vrh
   • VSI, ki so nas vsak dan razveselili z sokovi, sadjem in drugimi dobrotami
   • Neimenovani darovalci in dobrotniki

Še enkrat iskrena hvala in Bog povrni!

Mt 10 37 42 565

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom:»Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preróka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« (Mt 10,37-42)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih v Železnikih pri današnjem ofru na prvo nedeljo namenili za obnovo nove hiše.

 

Maša v Suši za Davčo

Danes, na prvo nedeljo v juliju, 2. 7., je ob 9.30 v Suši romarska sv. maša za Davčo. Danes zato ne bo maše v župnijski cerkvi na Zalem Logu.

 

Poletni oratorij 2023 »Originalen sem«

Jutri (v ponedeljek 3. 7.) pričnemo z letošnjim oratorijem.

Povabljeni na zaključno mašo v petek, 7. 7., ob 16. uri v cerkev v Železnike.

Na oratoriju bomo veseli kakšnega sadja in sokov, ki jih prinesete v župnišče do 9. ure.

Za pecivo pa se priporočamo v petek ob zaključku oratorija.

Animatorje, otroke in sodelavce podprimo z molitvijo, da bi ob bl. Carlu Acutisu tudi sami zoreli v srčnosti, zmernosti in vedoželjnosti ter hrepeneli po evharistiji in večnosti.

 

Oklici

(Dražgoše, Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Jure Cvek in nevesta Katjuša Rupar.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

(Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Igor Lovrič in nevesta Natalija Balič.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Molitev

Ob koncu združimo naše molitve za novomašnike in za nove duhovne poklice:
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Prva sobota

(Železniki) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Mt 10 26 33 565

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel!« (Mt 10,26-33)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Čipkarski dnevi

Prihodnjo nedeljo, 2. 7., bo v okviru Čipkarskih dni ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Antona maša za klekljarice in turistične delavce.

 

Maša v Suši za Davčo

Prihodnjo nedeljo bo ob 9.30 v Suši romarska sv. maša za Davčo. Ta dan ne bo maše na Zalem Logu.

 

Poletni oratorij 2023 »Originalen sem«

Prijave za oratorij, ki se bo začel čez en teden, so zaključene. Z animatorji se intenzivno pripravljamo na izvdbo.

Oratorij so finančno že podprla nekatera podjetja in posamezniki. Povabljeni tudi drugi, da po svojih močeh prispevate v oratorijski nabiralnik v cerkvi v Železnikih ali z nakazilom na TRR župnije Železniki: SI56 0700 0000 0898 116, namen: »dar za oratorij«; sklic: 00 2023. Bog povrni!

 

Prvi petek in prva sobota

Duhovnika bova bolnike in ostarele zaradi oratorija obiskala po domovih že ta petek, 30. 6.

Če bi še kje na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo 30. 6. izpostavitev Najsvetejšega z možnostjo za sv. spoved od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo sobotno pobožnost obhajali v soboto, 1. 7., po maši do 22. ure.

V Dražgošah in na Zalem Logu v nedeljo po prvem petku, 9. 7., povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanijam pred Najsvetejšim.

 

Praznik sv. Petra in Pavla - mašniško  posvečenje 2023

V četrtek, 29. 6., na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, bodo sv. maše v vseh treh župnijah.

V ljubljanski stolnici bo ob 9. uri slovesnost mašniškega posvečenja. Novomašnike podprimo z molitvijo.

 

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

Karitas nudi pomoč osnovnošolcem in srednješolcem pri nakupu nujnih šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto. Izpolnjene vloge oddajte do ponedeljka 26. 6. Navodila so na spletni strani.

 

Devetdnevnica in sv. maša za domovino

(Sobota) Nocoj s sv. mašo za domovino zaključujemo devetdnevnico za domovino.

V počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI bomo na koncu zapeli slovensko himno.

Po sv. maši povabljeni na trg pred cerkvijo na občinsko proslavo ob dnevu državnosti. 

Še prej pa skupaj molimo za našo domovino Slovenijo ter za vse njene voditelje in prebivalce.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 Mt 9 36 10 8 565 The Harvest is Plentiful but The Workers are Few Matthew 9 37

Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo žetev.« Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost… (Mt 9,36-10,8)

Žetev je obilna, delavcev pa malo (The Harvest is Plentiful but The Workers Are Few, Rebecca Brogan), https://jtbarts.com/gallery/john-the-baptist-artworks-series/the-harvest-is-plentiful-but-the-workers-are-few-matthew-9-37/


 

 

Oznanila

Prihodnjo nedeljo izide novo Občestvo. Ker je v juliju za svete maše še nekaj prostih dni, lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec julij in za prihodnje mesece.

 

Devetdnevnica in sv. maša za domovino

Pred dnevom državnosti, 25. 6., od 16. do 24. 6. obhajamo devetdnevnico za domovino. V ta namen molimo rožni venec za domovino v Železnikih vsak dan pred sv. mašo.

V Železnikih bo v soboto, 24. 6., ob 19. uri, v župnijski cerkvi sv. maša za domovino in
ob 20. uri
na trgu pred cerkvijo proslava ob dnevu državnosti. Več informacij je na plakatu.

 

55. narodno romanje bolnikov invalidov in starejših na Brezje

V soboto, 24. 6., bo vseslovensko romanje bolnikov invalidov in starejših na Brezje. Sv. maša bo ob 10. uri. Ob 9.uri bo na trgu pred cerkvijo priprava na sv. mašo z molitvijo rožnega venca in petjem.

 

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

Karitas ponovno nudi pomoč osnovnošolcem in srednješolcem pri nakupu nujnih šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto. Izpolnjene vloge oddajte do 26. 6. 2023. Navodila so na spletni strani.

 

Diakonsko posvečenje 2023

Diakonsko posvečenje bo v ljubljanski stolnici v nedeljo, 18. 6., ob 16. uri. Nove diakone podprimo z molitvijo.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 

Mt 9 9 13 565

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža, Mateja po imenu, ki je sedél pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim. Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Mt 9,9-13)

 

Hendrick Terbrugghen, Jezus pokliče Mateja, 1616, Olje na platnu, Web Gallery of Art, https://www.wga.hu


 

 

Oznanila

V torek, 13. 6., bo sv. maša v Železnikih ob 7. uri zjutraj.

 

Srce Jezusovo

V petek, 16. 6., je praznik presvetega Srca Jezusovega. Maše bodo:
na Zalem Logu ob 18. uri, v Železnikih ob 19. uri in  v Dražgošah ob 20. uri.

 

Devetdnevnica za domovino

Pred dnevom državnosti, 25. 6., bomo od 16. do 24. 6. obhajali devetdnevnico za domovino. V ta namen bomo molili rožni venec za domovino:
v Železnikih vsak dan pol ure pred sv. mašo ter
v Dražgošah in na Zalem Logu v nedeljo, 18. 6., pol ure pred mašo.

 

Oratorij 2023 »ORIGINALEN.SEM«

Prijavnice na oratorij so na voljo v cerkvah in na spletni strani. Na oratorij se boste lahko prijavili tudi še po ponedeljku, 12. 6., vendar naknadno prijavljenim, zaradi oddaje naročil, ne bomo mogli zagotoviti oratorijske majice.

Mladi po birmi, ki bi na oratoriju želeli sodelovati kot animatorji, lepo povabljeni, da se pridružite. Animatorska srečanja bodo v soboto, 10. 6. in v petek, 16. 6., ob 20. uri ter v soboto, 24. 6., ob 9. uri.

 

Vrtnice 2023 – Človekov da Bogu

V Železnikih se v juniju pri mašah zbiramo ob branju vrtnic z naslovom Človekov da Bogu.

 

Oklic: 

(Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Miha Prezelj in nevesta Katja Roginek.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Diakonsko posvečenjo 2023

Diakonsko posvečenje bo v ljubljanski stolnici prihodnjo nedeljo, 18. 6., ob 16. uri. Posvečeni bodo: Tomaž Kogovšek, Zagorje ob Savi, Dušan Mihelčič, Dolnji Logatec, Branko Nimac, Čemšenik, Janez Rožman, Predoslje.

Novomašnik in diakoni se bodo v prihodnjih dneh udeležili duhovnih vaj pred posvečenjem, zato jih podprimo z molitvijo. Pridi, Sveti Duh …

 

Procesija Svetega rešnjega Telesa

Vrstni red procesije: za križem in velikim banderom gredo otroci, ki posipajo cvetje, zatem se razvrsti moška stran cerkve, (ZL-manjša bandera,) potem pevski zbor, ministranti, nebo z Najsvetejšim, za njim pa ženska stran cerkve.

Jn 3 16 18 565

Tisti čas je Jezus rekel Nikodému: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.« (Jn 3,16-18)

Sandro OTTICELLI, Sveta Trojica, 1491-93, Tempera na plošči, Web Gallery of Art, https://www.wga.hu


 

Oznanila

 

Vrtnice 2023 – Človekov da Bogu

V Železnikih se v juniju pri mašah zbiramo ob branju vrtnic z naslovom Človekov da Bogu.

 

Sveto Rešnje telo in kri – maša in procesija

Slovesne sv. maše na zapovedan praznik Svetega Rešnjega telesa bodo v četrtek, 8. 6.:

Železniki ob 8. uri in 19. uri. Po večerni sv. maši bo procesija do sv. Frančiška.

Zali Log ob 18.00 uri in Dražgoše ob 20.00 uri.

V nedeljo, 11. 6., bo procesija Svetega Rešnjega telesa v Dražgošah po sv. maši ob 7.30 uri in
na Zalem Logu po sv. maši ob 9. uri.

Vsi, ki ste zadolženi za postavitev oltarjev, za nošenje neba in bander ter za pritrkavanje, prosim poskrbite za vse potrebno. Otroci pa naberite cvetje za posipavanje pri oltarjih.

 

Oratorij 2023 »ORIGINALEN.SEM«

Prijavnice na oratorij so že na voljo v cerkvah in na spletni strani.

Mladi po birmi, ki bi na oratoriju želeli sodelovati kot animatorji, lepo povabljeni, da se pridružite. Animatorska srečanja bodo v soboto, 10. 6. in v petek, 16. 6., ob 20. uri ter v soboto, 24. 6., ob 9. uri.

Oratorij 2023  LOGOTermin in prijava

Poletni oratorij bo v Železnikih potekal od 3. do 7. julija 2023.

Prijavnice na oratorij so že na voljo v cerkvah in na spletni strani. (Prijavnica PDF)
Število prijav je omejeno na 80 otrok. Na oratorij se boste lahko prijavili tudi še po ponedeljku, 12. 6., vendar naknadno prijavljenim, zaradi oddaje naročil, ne bomo mogli zagotoviti oratorijske majice.

Povabljeni k finančni podpori, da po svojih močeh prispevate v oratorijski nabiralnik v cerkvi v Železnikih ali z nakazilom na TRR župnije Železniki.

 

Oratorijski animatorji

Mladi po birmi, ki bi na oratoriju želeli sodelovati kot animatorji, lepo povabljeni, da se pridružite. Srečanja bodo v petek, 2. 6.; v soboto, 10. 6. in v petek, 16. 6., ob 20. uri ter v soboto, 24. 6., ob 9. uri.

 

Vsebina

Letos smo za temo oratorija izbrali blaženega Carla Acutisa. Carlo je naš sodobnik, ki je leta 2006, pri 15. letih, umrl za levkemijo. Zaradi njegovega globokega odnosa z Bogom, žive vere, dobrosrčnosti, zmernosti in čudežev, ki se dogajajo po njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika.

Za blaženega je bil razglašen 10. oktobra 2020.

Letošnje geslo »ORIGINALEN SEM« je navdihnil Carlov citat:

»Vsi ljudje so rojeni kot originali,
a mnogi umrejo kot fotokopije.«

To geslo nas opominja, da za vedno ostanemo edinstveni, izvirni. Na oratoriju bomo spoznavali Carlove vrednote, kot so vedoželjnost, zmernost, evharistija, dobrosrčnost in večnost.

Oratorij bo letos udeležence in animatorje oratorija spodbujal, da bi ob zgledu in na priprošnjo bl. Carla Acutisa tudi sami zoreli v teh krepostih.

Go to top