Lk 5 1 11 565 

Jezus je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. … Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim. (Lk 5,1-11)

 

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Hvala za darove pri današnjem ofru za razsvetljavo in kurjavo ter za darove ob nakupu suških sveč.

 

Vpis otrok v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za vse starostne skupine za šolsko leto 2022/2023. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte v Antonov vrtec do četrtka, 10. 2., osebno ali po pošti.

 

Svetovni dan bolnikov – 11. 2.

Svetovni dan bolnikov vsako leto obhajamo na god Lurške Matere Božje, 11. 2. Osrednja slovesnost pri nas bo v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah v petek, 11. 2., ob 10. uri, ki jo bo vodil msgr. dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof. Geslo letošnjega dneva bolnikov je: Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče (Lk 6,36).

 

400. obletnica ustanovitve župnije Železniki       logotip 5 cr

Prihodnjo soboto, 12. 2., bomo obhajali 400. obletnico ustanovitve župnije Železniki.

Da bi se lažje udeležili evharističnega slavja v zahvalo in priprošnjo ob 400. obletnici župnije, bodo v župnijski cerkvi sv. Antona Puščavnika po tem namenu darovane vse tri nedeljske svete maše; v soboto, 12. 2., ob 19. uri ter v nedeljo, 13. 2., ob 7. in 10. uri.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Lk 4 21 30 565 

Jezus je rekel svojim rojakom: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem...« Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. (Lk 4,21-30)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Svečnica

V sredo, 2. 2., obhajamo svečnico oz. praznik Gospodovega darovanja. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah: v Železnikih ob 8. in 19. uri ter v Dražgošah in na Zalem Logu ob 17. uri. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč. V vseh župnijah boste lahko kupili sveče z motivom suške cerkve. Priporočeni darovi 1,5 evra bodo namenjeni za obnovo kapelice v Suši.

V nedeljo po svečnici, 6. 2., bo v vseh župnijah ofer za razsvetljavo in kurjavo.

 

Blagoslov na god sv. Blaža

Blagoslov na priprošnjo sv. Blaža bo v  četrtek, 3. 2., pri sv. maši.

V raznih preizkušnjah in stiskah večkrat prosimo svetnika ali svetnico, naj nam pri Bogu izprosi zdravje ali pomoč. Zato bomo pri tem bogoslužju zaupno prosili, naj nas Bog po priprošnji svetega Blaža reši bolezni v grlu in vsakega drugega zla.

 

Prvi petek in prva sobota

V februarju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 4. 2. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 1800 do 1930 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

V Železnikih bomo prvo od petih prvih sobot na fatimski način obhajali v soboto, 5. 2. po maši. Molili bomo litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

Lk 1 1 4 414 21 565

Jezus je v soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
›Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti.‹  (Lk 1,1-4;4,14-21)

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

 

Nedelja Božje besede

Danes obhajamo nedeljo Božje besede. Letošnje geslo iz odlomka o emavških učencih nas vabi, da tudi mi od poslušanja ali branja Božje besede stopimo na pot oznanjevalcev. Torej: »Od branja do oznanjevanja; od bralca do pričevalca

Več informacij: biblicnogibanje.si/nedelja-bozje-besede-2022/

 

Svetopisemski maraton

V soboto, 22. 1., ob 20h se pričenja Svetopisemski maraton. Prenosu branja Svetega pisma boste lahko 6 dni sledili v živo preko Youtuba. Povezava: www.svetopisemskimaraton.si/

Večerni dogodki - pričevanja, bodo vsak dan ob 20h po Zoom-u in preko Youtube prenosa.

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov

V torek, 25. 1., na praznik spreobrnjenja apostola Pavla zaključujemo molitveno osmino za edinost kristjanov. Povabljeni k sv. mašam, kjer se bomo združili v molitvi v ta namen.

 

Informativni dnevi in dnevi odprtih vrat na katoliških gimnazijah

Gimnazija Želimlje in Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu v Ljubljani vabita na virtualne informativne dneve in dneve odprtih vrat. Več informacij: zelimlje.si in stanislav.si.

Jn 2 1 11 565 

Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.«
In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati je rekla strežnikom:»Kar koli vam reče, storite.« (Jn 2,1-11)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

 

Sv. Anton Puščavnik (17. 1.)

V ponedeljek, 17. 1., bomo ob godu sv. Antona Puščavnika v Železnikih obhajali celodnevno češčenje svetega Rešnjega telesa.

Razpored celodnevnega češčenja:

8.00: Sveta maša.
9:00:
Ojstri Vrh, Martinj Vrh.
10.00: Antonov vrtec.
11.00: Jesenovec, Smoleva.
12.00: Molitvena skupina.
13.00: Dašnica.
14.00: Log.
15.00: Racovnik, Na plavžu.
16.00: Trnje, Otoki.
17.00: Na Kresu.
18:00: Slovesen sklep z litanijami.

Povabljeni k češčenju in sv. maši, ki bo ob 8. in 18. uri, ko bo sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega.
Pri obeh mašah povabljeni k ofru za potrebe župnije (za obnovo hiše ob cerkvi).

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov

Molitveno osmino obhajamo vsako leto od 18. do 25. 1., praznika spreobrnjenja ap. Pavla. Povabljeni k sv. mašam, kjer se bomo združili v molitvi za edinost kristjanov.

 

Nedelja Božje besede

Prihodnjo nedeljo, 23. 1., bomo obhajali  nedeljo Božje besede pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35) Geslo je vzeto iz odlomka o emavških učencih in nas vabi, da tudi mi od poslušanja ali branja Božje besede stopimo na pot oznanjevalcev. Torej: »Od branja do oznanjevanja; od bralca do pričevalca.« Več informacij: biblicnogibanje.si/nedelja-bozje-besede-2022/

 

Informativni dnevi in dnevi odprtih vrat na katoliških gimnazijah

Gimnazija Želimlje in Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu v Ljubljani vabita na virtualne informativne dneve in dneve odprtih vrat. Več informacij: zelimlje.si in stanislav.si.

Lk 3 15 22 565

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3,15-16.21-22)

 Slika: Stane Kregar, župnijska cerkev sv. Lucije v Dražgošah

 


 

Oznanila

Z današnjo nedeljo smo končali božični čas in vstopili v čas med letom, ko prevladuje zelena bogoslužna barva. Po stari navadi pa imamo jaslice postavljene še do vključno svečnice.

Danes zaključujemo veroučne počitnice. Redni verouk se nadaljuje v ponedeljek, 10. januarja.

 

Maša za vse žrtve dražgoške tragedije

S sveto mašo za vse žrtve dražgoške tragedije zaključujemo molitveno devetdnevnico v podporo prizadevanjem, da se kostnica s spomenikom v Dražgošah uredi in označi v skladu s svetostjo grobišča. 

 

Zaključek Trikraljevske akcije ter  misijonske akcije Otroci za otoke

Ob zaključku trikraljevske akcije hvala vsem darovalcem za plemenito pomoč ljudem, kjer delujejo Slovenski misijonarji. Hvala tudi za darove, ki ste jih v hranilnikih prinesli v jaslice za lačne otroke po svetu.

 

Ministrantske vaje 

Ministrantske vaje bodo: 
v Železnikih v sredo., 12. januarja, ob 17.45
v Dražgošah v petek., 14. januarja, ob 16.00
na Zalem Logu prihodnjo  nedeljo, 16. januarja, po maši.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Jn 1 1 18 1

Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.–


 

In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. (Jn 1,1-18)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Tretji sveti večer

Domove blagoslovite tudi na tretji sveti večer, 5. 1, pred praznikom Gospodovega razglašenja.

V cerkvi v Železnikih je na voljo blagoslovljena voda, kadilo on oglje.

 

Misijonska akcija Otroci za otoke

Na praznik Gospodovega razglašenja, 6. 1., zaključujemo misijonsko akcijo Otroci za otroke. Prinesite v cerkev v jaslice hranilnike, v katere ste v adventu zbirali denar za lačne otroke po svetu.

 

Trikraljevska akcija

V cerkvah so na voljo nalepke za Trikraljevsko akcijo z napisom 20 + G + M + B + 22. Morda ste jih že vzeli, sicer pa je lepa priložnost, da nalepko  na podboj vaših vhodnih vrat nalepite ob blagoslovu doma na tretji sveti večer. Za misijone lahko darujete v cerkvi v nabiralnik, kjer so nalepke. Tam so tudi letaki z opisom misijonskih projektov in s položnico za nakazilo. Bog vam povrni za vsak vaš dar za naše misijonarje.

 

Prvi petek

V januarju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 7. 1. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

 

Veroučne počitnice in uradne ure v župnijski pisarni med božičnimi prazniki

V času veroučnih počitnic (do 7. 1. 2022) bodo uradne ure v župnijski pisarni zvečer po sv. maši.

 

Ogled Šubičevih jaslic v Narodni galeriji

Iz Narodne galerije so v času razstave Šubičevih jaslic do 2. 2. 2022 za naše župljane našega občestva ponudili prost vstop. Zainteresirani se z imenom in priimkom vpišite v seznam pod korom ali pošljite e-pošto na župnijski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Seznam bomo posredoval blagajni Narodne galerije, kjer boste ob ogledu na svoje ime lahko prevzeli brezplačno vstopnico.

 

Miniaturne Šubičeve jaslice so že na voljo

Dobite jih v cerkvi v Železnikih (po maši v zakristiji) ali v župnišču v Železnikih (v času uradnih ur oz. po dogovoru). Več informacij je na letaku pod korom, na oglasni tabli ter na spletni strani.

 

Obletnica dražgoške tragedije

V pripravi na obletnico dražgoške tragedije ponovno povabljeni, da z molitveno devetdnevnico podpremo prizadevanja, da se kostnica s spomenikom v Dražgošah uredi in označi v skladu s svetostjo grobišča. Devetdnevnico začnemo 1. 1. V Dražgošah jo bomo skupaj molili v cerkvi pred Najsvetejšim v nedeljo, 2. 1. in 9. 1., ob 7.30. Več si preberite v novem Občestvu.

Birmanske jaslice Zelezniki 2021

Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako stóril? Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. (Lk 2,41-52)

Jaslice v cerkvi v Železnikih: V. Konjedic, dopolnjene s sceno in figurami, ki so jih izdelali birmanci občestva župnij Dražgoše, Zali Log in Železniki.


 

Oznanila

 (Blagoslov vode in soli na začetku sv. maše)

 

Trikraljevska akcija

V cerkvah bodo od 26. 12. do 6. 1. na voljo nalepke za Trikraljevsko akcijo z napisom:
20 + G + M + B + 22
. Na podboj vaših vhodnih vrat jo lahko nalepite ob blagoslovu doma na sv. večer. Za misijone pa lahko darujete v cerkvi v nabiralnik, kjer so nalepke. Tam so tudi letaki z opisom misijonskih projektov in s položnico za nakazilo. Bog vam povrni za vsak vaš dar za naše misijonarje.

 

Drugi sveti večer in praznik Marije, Božje Matere

V petek, 31. 12., obhajamo drugi sveti večer. Maša ob v Dražgošah ob 17. uri in v Železnikih ob 19. uri. Bogu se bomo zahvalili za vse milosti, ki smo jih prejeli v preteklem letu.

V soboto, 1. januarja, obhajamo slovesni praznik Marije, Božje Matere. Sv. maše so v vseh teh župnijah. Začnimo novo leto s sveto mašo in s priprošnjo za Marijino varstvo.

 

Veroučne počitnice in uradne ure v župnijski pisarni med božičnimi prazniki

Veroučne počitnice med božičnimi prazniki bodo trajale do 7. 1. 2022.

V tem času bodo uradne ure v župnijski pisarni zvečer samo po sv. maši.

 

Ogled Šubičevih jaslic v Narodni galeriji

Iz Narodne galerije so v času razstave Šubičevih jaslic do 2. 2. 2022 za naše župljane našega občestva ponudili prost vstop. Zainteresirani se z imenom in priimkom vpišite v seznam pod korom ali pošljite e-pošto na župnijski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Seznam bomo posredoval blagajni Narodne galerije, kjer boste ob ogledu na svoje ime lahko prevzeli brezplačno vstopnico.

 

Miniaturne Šubičeve jaslice so že na voljo

Dobite jih v cerkvi v Železnikih (po maši v zakristiji) ali v župnišču v Železnikih (v času uradnih ur oz. po dogovoru). Več informacij je na letaku pod korom, na oglasni tabli ter na spletni strani.

 

Možnost za namenitev dela dohodnine (1%) za donacije našim župnijam.

Povabljeni k donaciji 1 % dohodnine našim župnijam. Pod korom so v ta namen na voljo obrazci.
Obrazci za župnije: Dražgoše, Zali Log, Železniki

 

Obletnica dražgoške tragedije

V pripravi na obletnico dražgoške tragedije ponovno povabljeni, da z molitveno devetdnevnico podpremo prizadevanja, da se kostnica s spomenikom v Dražgošah uredi in označi v skladu s svetostjo grobišča. Devetdnevnico začnemo 1. 1. V Dražgošah jo bomo skupaj molili v cerkvi pred Najsvetejšim v nedeljo, 2. 1. in 9. 1., ob 7.30. Več si preberite v novem Občestvu.

 

Blagoslov otrok

Po tem, ko bomo v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti zapeli Slovensko himno, otroci pridite spredaj k oltarju, da boste prejeli poseben blagoslov.

Še prej pa skupaj molimo za domovino ter za vse njene voditelje in prebivalce: Pridi Sveti Duh …

miniatura 3miniatura 2miniatura 1Miniaturne Šubičeve jaslice so izdelane so kot pomanjšana kopija kulisnih jaslic podobarja Štefana Šubica (1820-1884), ki jih postavljamo v župnijski cerkvi v Železnikih.

Barvne figure in drugi elementi jaslic so lasersko izrezani iz vezane plošče. Po priloženih navodilih jih sami namestite v masiven lesen podstavek iz bukve (lužen). Osrednji kulisi sta dve: kulisa Jezusovega rojstva in kulisa prihoda svetih treh kraljev. Kulisi zamenjamo na tretji sveti večer, to je 5. januarja, na večer pred praznikom Gospodovega oznanjenja.

Dimezije sestavljenih jaslic so 29 cm (širina) x 20,5 cm (globina) x 31,5 cm (višina). Priložen je letak z kratko zgodovino jaslic, predlogom blagoslova jaslic in božično pesmijo. Embalaža je potiskana z zlatotiskom.

Jaslice so tudi edinstveno in dragoceno darilo. Podarite jih lahko skozi vse leto. Dobite jih v župnišču v Železnikih, Trnje 23, Železniki (v času uradnih ur oz. po dogovoru). Priporočen dar je 80 €.

tel: 04/510 21 00, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naj pogled na jaslice prinese pristno veselje in sporočilo, da nam je Bog vedno blizu!

Lk 1 39 45 500

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem telesu.  (Lk 1,39-45)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

V petek, 17. decembra 2021, je odšel h Gospodu duhovnik g. Rudi Tršinar, ki je bil v občestvu naših župnij kaplan od leta 1961 – 1962. Rajnega duhovnika priporočamo v molitev.

Prihodnjo nedeljo izide novo Občestvo. Ker je v januarju za svete maše še nekaj prostih dni, lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec januar.

 

Ogled Šubičevih jaslic v Narodni galeriji

Iz Narodne galerije so v času razstave Šubičevih jaslic do 2. 2. 2022 za naše župljane našega občestva ponudili prost vstop. Zainteresirani se z imenom in priimkom vpišite v seznam pod korom ali pošljite e-pošto na župnijski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Seznam bomo posredoval blagajni Narodne galerije, kjer boste ob ogledu na svoje ime lahko prevzeli brezplačno vstopnico.

 

Miniaturne Šubičeve jaslice so že na voljo.

Dobite jih v cerkvi v Železnikih (po maši v zakristiji) ali v župnišču v Železnikih (v času uradnih ur oz. po dogovoru). Več informacij je na letaku pod korom, na oglasni tabli ter na spletni strani.

 

Možnost za namenitev dela dohodnine (1%) za donacije našim župnijam.

Povabljeni k donaciji 1 % dohodnine našim župnijam. Pod korom so v ta namen na voljo obrazci.
Obrazci za župnije: Dražgoše, Zali Log, Železniki

 

Božična devetdnevnica – Marijo nosijo

Povabljeni, da v času božične devetdnevnice na svoje domove sprejmete Marijo Romarico.

 

Luč miru iz Betlehema (LMB)

Skavti bodo luč miru iz Betlehema delili pred cerkvijo v Železnikih v soboto, 18. 12., ob 19. uri ter v Dražgošah in na Zalem Logu po sv. mašah v nedeljo, 19. 12.

 

Božično praznovanje

Pred nami so trije sveti večeri: 24. 12.,  31. 12. ter 5. 1. Takrat naj se družina zbere k molitvi rožnega venca in naj s kropljenjem ter kajenjem blagoslovi svoj dom.

V Železnikih bo maša svetega večera 24. 12. ob 19. uri. Ob 18.30 bomo se bomo s pesmijo in božično zgodbo pripravili na mašo sv. večera se tako vživeli v skrivnost božične noči.

V vseh treh župnijah bomo pol ure pred polnočnicami pred Najsvetejšim molili rožni venec in prepevali božične pesmi.

Maše na božični dan bodo po nedeljskem razporedu. V vseh treh župnijah bo pri polnočnicah in vseh božičnih mašah ofer po običajnem namenu. Že vnaprej Bog povrni!

 

Sveta družina, Sv. Štefan, Dan samostojnosti in enotnosti

Prihodnjo nedeljo, 26. 12., obhajamo praznik svete družine. Pri vseh mašah bo blagoslov otrok.  Ta dan je tudi praznik svetega Štefana in državni praznik - dan samostojnosti in enotnosti. Molili bomo za domovino in ob koncu zapeli državno himno. Pri vseh mašah bo tudi blagoslov soli.

Lk 3 10 18 565

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« (Lk 3,10-18)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2

 

Go to top