Mr 10 2 16

Jezusu so prinašali otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali.
Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.
Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal.
(Mr 10,2-16).

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

 

Oktober – mesec molitve rožnega venca

Rožni venec bomo molili pred Najsvetejšim:

v Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred mašo,
v Železnikih pa vsak dan pol ure pred sveto mašo.

Po spodnjem razporedu bodo molitev rožnega venca oblikovali veroučenci:

Na Zalem Logu:

3. 10. – Zali Log;
10. 10. – Martinj Vrh (v Suši);
17. 10. – Grapa in Potok.

V Dražgošah,

10. 10. – vas Pri cerkvi;
17. 10. – vas Na Pečeh.

V Železnikih:               

sre., 6. 10. – 7. r.;        
pet., 8. 10. – 8. r.;     
sre., 13. 10. – 6. r.;    
pet., 15. 10. – 5. r.;
sre., 20. 10. – 4. r.;      
čet., 21. 10. – 3. r.;
pet., 22. 10. – 2. r.;    

Med molitvijo povabljeni k spovedi pred zapovedanim praznikom vseh svetih.

 

Rožnovenska Mati Božja

V četrtek, 7. oktobra, na praznik Rožnovenske Matere Božje, bo Radio Ognjišče neposredno prenašal molitev rožnih vencev in sveto mašo iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah med 18.00 in 21.00. Sveto mašo bo daroval nadškof Marjan Turnšek.

 

Žegnanje za Martinj Vrh in blagoslov obnovitvenih del v Suši

V nedeljo, 10. 10., bo ob 9. uri v Suši smn za Martinj Vrh. Pri sv. maši bo blagoslov obnovljenih poslikav na pročelju in zvoniku ter fasade. Povabljeni k ofru za pokritje stroškov.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Mr 9 38 43

Jezus pa je rekel: »… Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. (Mr 9,38-43.45.47-48)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

(Sobota) Hvala zborovodkinji Minki Šmid in pevcem Mešanega pevskega zbora društva upokojencev Železniki, ki so nocoj s petjem sodelovali pri sv. maši.

 

Nabirka za Sveto deželo

Bog vam povrni za darove, ki ste jih danes namenili za kristjane v Sveti deželi.

 

Karitas – pomoč pri plačilu ogrevanja za letošnjo zimo

Karitas ima tudi letos na voljo nekaj sredstev za pomoč pri plačilu ogrevanja za letošnjo zimo. Več informacij na prijavnicah v cerkvi in na naši spletni strani. Prijave zbiramo še do srede, 29. 9. 2021.

 

Oktober – mesec molitve rožnega venca

Rožni venec bomo molili pred Najsvetejšim:

v Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred mašo,
v Železnikih pa vsak dan pol ure pred sveto mašo.

Po spodnjem razporedu bodo molitev rožnega venca oblikovali veroučenci:

Na Zalem Logu:

3. 10. – Zali Log;
10. 10. – Martinj Vrh (v Suši);
17. 10. – Grapa in Potok.

V Dražgošah,

10. 10. – vas Pri cerkvi;
17. 10. – vas Na Pečeh.

V Železnikih:               

pet., 1. 10. po maši – vsi iz 9. r.;
sre., 6. 10. – 7. r.;        
pet., 8. 10. – 8. r.;     
sre., 13. 10. – 6. r.;    
pet., 15. 10. – 5. r.;
sre., 20. 10. – 4. r.;      
čet., 21. 10. – 3. r.;
pet., 22. 10. – 2. r.;    

Med molitvijo povabljeni k spovedi pred zapovedanim praznikom vseh svetih.

 

Prvi petek

V petek, 1. 10., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Kjer želite obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek ob 18. uri izpostavitev najsvetejšega in 15 minut tihega češčenja, ob 18:15 nadaljujemo z rožnim vencem in litanijami Srca Jezusovega ter z obnovitvijo  posvetitve Jezusu Kristusu Kralju. ,

Po maši bodo pri češčenju Najsvetejšega sodelovali veroučenci 9. razreda, ki se pripravljajo na sv. birmo.

Možnost za sv. spoved bo od 18.00 do 20.00 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite že ves teden pred tem.

 

Prva sobota

V Železnikih bomo na prvo soboto po maši, ki je ob 19. uri, molili litanije Matere Božje in posvetilno molitev. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

 

Začetek skavtskega leta

Skavti vabijo v svoje vrste otroke od 3. r. dalje. Prijave do 3. 10. na http://zelezniki1.skavt.net.
Več informacij: Lucija Tolar (041 289 796), email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Mr 9 30 37

Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji.
Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«
In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« (Mr 9,30-37)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Prihodnjo, Slomškovo nedeljo, 26. 9., bo ob začetku novega pastoralnega leta pri vseh mašah blagoslov otrok, dijakov, študentov, staršev, vzgojiteljev ter njihovih šolskih, študijskih in veroučnih potrebščin.

 

Nabirka za Sveto deželo

Nabirka za kristjane v Sveti deželi bo v vseh treh župnijah prihodnjo nedeljo, 26. 9.

 

Karitas – pomoč pri plačilu ogrevanja za letošnjo zimo

Karitas ima tudi letos na voljo nekaj sredstev za pomoč pri plačilu ogrevanja za letošnjo zimo. Več informacij na prijavnicah v cerkvi in na naši spletni strani. Prijave zbiramo do 29. 9. 2021

 

Sobota, 18. 9. 2021, pri maši ob obletnici poplav

Današnji mašni namen je bil v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za odvrnitev od poplav. V molitvah smo Bogu prinašali žrtve poplav ter vse dobrotnike, prostovoljce, ustanove in druge, ki so pomagali pri odpravljanju katastrofalnih posledic in vse, ki se trudijo za zagotavljanje naše proti-poplavne varnosti.

 

Delitev zakramenta bolniškega maziljenja

Prejem zakramenta bol­niškega maziljenja se priporoča bolnikom, ki so nevarno bolni (ne glede na starost) ali osebam, ki se borijo s psihičnimi težavami oz. jih mučijo tesnobe ali pa tistim, ki so zaradi sta­rosti oslabeli. Ti bolniki so potrebni po­sebne božje milosti, da bi jih fizična ali psihična stiska duševno ne strla in ne bi morda celo opešali v veri. Od vsa­kega kristjana se danes namreč pričakuje, da bo sam prosil za ta zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti prejel, kadar je njegova bolezen ozi­roma njegovo stanje resno.

Kot je bilo naknadno oznanjeno, bo možnost za prejem bolniškega maziljenja danes v vseh treh župnijah. Maziljenje boste lahko prejeli v cerkvi takoj po sveti maši. 

bolnisko maziljenje 1

Zaradi slabšanja aktualnih razmer bo podelitev zakramenta bolniškega maziljenja, ki je bila predvidena v nedeljo, 19. 9. 2021, med sv. mašo, sedaj po vseh nedeljskih mašah: v Železnikih v soboto ob 19. uri in nedeljo ob 7.00 in 10.00, v Dražgošah ob 8. uri in na Zalem Logu ob 9. uri.

Kdor želi biti maziljen, povabljen, da že prej pristopi k sveti spovedi.

Možnost za sveto spoved bo v vseh treh župnijah pol ure pred sveto mašo. V Železnikih pa sva duhovnika na voljo za spoved vsak dan pol ure pred sveto mašo.

V želji, da bi prejem tega zakramenta čim bolj približali, sva duhovnika za podelitev bolniškega maziljenja vedno na voljo po osebnem dogovoru ter ob prvih petkih pri obiskih bolnikov in ostarelih na domu.

Bolnikom, ki sami ne morejo prositi za ta obisk, naj pri tem pomagajo svojci ali njihovi najbližji.

 


 

bolnisko maziljenje 2Prejem zakramenta bol­niškega maziljenja se priporoča bolnikom (ne glede na starost), ki so nevarno bolni ali osebam, ki se borijo s psihičnimi težavami oz. jih mučijo tesnobe ali pa tistim, ki so zaradi sta­rosti oslabeli. Ti bolniki so potrebni po­sebne božje milosti, da bi jih fizična ali psihična stiska duševno ne strla in ne bi morda celo opešali v veri. Od vsa­kega kristjana se danes namreč pričakuje, da bo sam prosil za ta zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti prejel, kadar je njegova bolezen ozi­roma njegovo stanje resno.

Nezavestnim bolnikom in bolnikom v posebno težkem telesnem ali duševnem stanju, naj ta za­krament oskrbijo svojci in znanci, ki bolnika poznajo in vedo, da je živel kot kristjan in bi ga tudi sam, če bi bil zmožen, želel prejeti.

Če je oseba, h kateri je duhovnik poklican, že mrtva, tedaj duhovnik prosi zanj Boga, da bi mu odpu­stil grehe in ga usmiljeno sprejel v svoje kralje­stvo. Mrtvim ne delimo zakramenta bolniškega maziljenja.

Ker je med verniki še veliko nejasnosti in nepravilnega mišljenja iz nedavne preteklosti, velja poudarek, da je bolniško maziljenje namenjeno bolnikom (ne glede na starost) in ostarelim, ki so resno bolni ali onemogli. Zato je strah, da je ta zakrament tako rekoč nujno povezan s smrtjo, popolnoma odveč.

Bolnik ali starejši lahko zakrament bolniškega maziljenja prejme vsakokrat, ko se mu bolezen ali stanje poslabšata.

Učinki bolniškega maziljenja

bolnisko maziljenje 3Kot resničen zakrament nove zaveze nudi bolniško maziljenje krščanskemu verniku posvečujočo milost; poleg tega pa ima posebna zakramentalna milost bolniškega maziljenja naslednje učinke:

  • tesnejše zedinjenje s Kristusom v njegovem odrešilnem trpljenju za dobro posameznika in vse Cerkve;
  • tolažba, mir in pogum za premagovanje težav in trpljenja zaradi težke bolezni ali zaradi starostne oslabelosti;
  • ozdravitev od posledic greha in odpuščanje malih grehov, pa tudi smrtnih grehov v primeru, da se bolnik pokesa, vendar ne more prejeti zakramenta pokore;
  • okrevanje glede telesnega zdravja, če je takšna božja volja;
  • priprava na prehod v večno življenje. V tem smislu pravi Katekizem katoliške Cerkve: »Ta milost bolniškega maziljenja je dar Svetega Duha, ki obnovi zaupanje v Boga in vero vanj ter okrepi bolnika zoper skušnjave hudobnega duha, zoper skušnjavo malodušnosti in strahu pred smrtjo (prim. Heb 2,15)«.

Mr 8 27 35

Jezus jih je začel učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!«
(Mr 8,27-35)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

»Smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log

Danes obhajamo »smn« za za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log.
Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijske potrebe.

 

Sv. maša na Zalem Logu

Prihodnjo soboto, 18. 9.,  bo maša na Zalem Logu izjemoma že ob 7. uri zjutraj.

 

Obletnica poplav (18. 9. 2007)

V soboto, 18. 9., na obletnico bo ob 19. uri v župnijski cerkvi v Železnikih maša v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za odvrnitev od poplav.

Molili bomo tudi za vse žrtve ter dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju katastrofalnih posledic.

 

Maša za bolnike, invalide in starejše

Prihodnjo nedeljo, 19. 9., povabljeni upokojenci nad 70 let, pa tudi bolni in invalidi vseh starosti na vsakoletno srečanje, ki bo v cerkvi pri maši v Dražgošah ob 8. uri na Zalem Logu ob 9. uri in v Železnikih ob 10. uri.

Med mašo boste lahko prejeli bolniško maziljenje. Po možnosti  tisti, ki želite prejeti bolniško maziljenje, že prej pristopite k sveti spovedi. Možnost za spoved bo pol ure pred mašo, ko bomo molili rožni venec.

 

Oklici

(Železniki)

Krščanski zakon želita skleniti
ženin Damjan Potočnik in nevesta Maja Tomaševič
ter
ženin Miloš Ceferin in nevesta Anja Markelj.

Oklica sta na oglasni tabli. Novoporočence priporočamo v molitev.

 

(Zali Log)

Krščanski zakon želita skleniti ženin Filip Božič in nevesta Katja Podlipnik.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Mr 7 31 37

Tisti čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira in prišel skozi Sidon h Galilejskemu morju sredi pokrajine Deseteromestja.
Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga prosijo, da bi položil roko nanj.

Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. (Mr 7,31-37)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

V sredo, 8. 9., je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah.

 

Verouk

Letošnje veroučno leto bomo začeli v tem tednu (od ponedeljka, 6. 9., dalje).  

Kdor še nima učbenika, ga bo prejel pri prvi uri. Pri prvi uri naj otroci vrnejo spričevala ter  poravnajo prispevek za učbenik oz. veroučno gradivo ter prispevek za katehezo. Kjer je v družini več otrok, naj prispevek za katehezo prinese starejši od otrok iz družine. 

Vse skupine bodo imele prvo srečanje v cerkvi. Veroučenci od 4. do 9. razreda bodo imeli sv. spoved.

 

Molitveni dan za nove duhovne poklice

Letošnji molitveni dan za duhovne poklice bo potekal v soboto, 11. 9., na Brezjah.

Program: 8.30 rožni venec in molitvena ura za duhovne poklice; 10.00 sveta maša.

Povabljeni v cerkev v Železnike, kjer bomo zvečer ob 18.30 pred Najsvetejšim molili rožni venec za nove duhovne poklice, ob 19. uri pa bo sv. maša za nove duhovne poklice.

 

»Smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log

Prihodnjo nedeljo, 12. 9., bo »smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log. Ta dan povabljeni k ofru za župnijske potrebe.

Mr 7 21 23

»Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet.
Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.« (Mr 7,1-8.14-15.21-23)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Janeza Šmida iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v  Dražgošah.

 

Verouk

Ob začetka katehetskega leta smo na spletni strani objavili navodila glede vpisa k verouku. http://www.obcestvo.si/dejavnosti/verouk

1. razred – Obvezen vpis k verouku za učence 1. razreda iz vseh treh župnij bo v ponedeljek, 30. 8. od 9. do 11. ure in po večerni sv. maši v župnišču v Železnikih. K vpisu prinesite družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o krstu otroka.

2. do 9. razred – Veroučence bomo tudi letos sami razdelili v skupine. Zaradi usklajevanje veroučnega urnika, bo celoten urnik s poimenskim seznamom  objavljen najkasneje v torek, 31. 8.

 

Prvi petek in prva sobota

V petek, 3. 9., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Kjer želite obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bomo na prvo soboto, 4. 9., po maši, ki je ob 19. uri, molili litanije Matere Božje in posvetilno molitev. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Molitev pred Najsvetejšim bo tudi v Dražgošah in na Zalem Logu na nedeljo po prvem petku, 5. 9., pol ure pred sv. mašo.

 

Oklic (Železniki)

Krščanski zakon želita skleniti ženin Luka Zupanec in nevesta Katarina Tolar. Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Jn 6 60 69 s

Po tistem je mnogo Jezusovih učencev odšlo in niso več hodili z njim.
Jezus je tedaj rekel dvanajstérim:
»Ali hočete tudi vi oditi?«
Simon Peter mu je odvrnil:
»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš
in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.«
(Jn 6,60-69)

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

OKLIC (Železniki): Krščanski zakon želita skleniti ženin Ivan Grgić in nevesta Anja Grgić.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Jn 6 41 51 565

Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje, ima večno življenje.
Jaz sem kruh življenja. (Jn 6,41-51)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Ob smrti +Minke Kalan je namesto cvetja na grob in sveč za sv. mašo in za cerkev v Železnikih daroval brat Matija z družino.

(SOBOTA) Nocoj, na soboto po prvem petku, bomo v okviru devetdnevnice pred velikim šmarnom pred Najsvetejšim skupaj zmolili desetko rožnega venca in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Potem pa povabljeni k molitvi rožnega venca s premišljevanji, tihemu češčenju Najsvetejšega in molitvi brevirja do 22. ure.

 

Devetdnevnica pred Marijinim vnebovzetjem

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 8, bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se pripravljamo z devetdnevnico, z desetko rožnega venca:
ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

 

Predvečer velikega šmarna

V soboto, 14. 8., bo sv. maša v Železnikih zjutraj ob 8. uri, zvečer pa bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi.

 

Veliki šmaren

Na praznik, 15. 8., bodo maše po nedeljskem razporedu, zato ne bo večerne maše v Železnikih. Pri vseh mašah bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.
Na Zalem Logu bo obakrat ofer za potrebe župnije.

 

 

 

 

 

Jn 6 24 35 

 Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.« (Jn 6,24-35)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

Bog vam povrni za darove, ki ste jih prejšnjo nedeljo v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenili za MIVA Slovenija. Iskrena zahvala v imenu naših misijonarjev.

 

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Filipa Kavčiča iz Dražgoš sosedje darovali za sv. maše in za cerkev v  Dražgošah.

 

V novem Občestvu si preberite o poteku obnove fasade na cerkvi v Suši, o začetku obnove betonskega cokla župnijske cerkve v Dražgošah in poročilo o načrtovanju in postavitvi evharističnega križa in slovenske zastave na Snegovniku.

 

Danes je v Dražgošah »smn« za vas Pri cerkvi. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za potrebe župnije.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 8, bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v petek, 6. 8., z desetko rožnega venca: ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

 

Prvi petek in prva sobota

V petek, 6. 8., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Kjer želite obisk duhovnika na domu, ali pa če imate glede obiska kakšen zadržek, sporočite v župnišče.

V Železnikih bomo na prvo soboto, 7. 8., po maši, ki je ob 19. uri, v okviru devetdnevnice pred velikim šmarnom molili desetko rožnega venca: Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel in  posvetilno molitev. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

 

Molitev pred Najsvetejšim

Molitev pred Najsvetejšim bo tudi v Dražgošah in na Zalem Logu na nedeljo po prvem petku, 8. 8., pol ure pred sv. mašo.

Go to top