Mr 14 1 15 47 1200

Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! (Mr 11,9)
. . .
In oni so spet zavpili: »Križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Kaj je vendar hudega storil?« Oni pa so še bolj zavpili: »Križaj ga!« (Mr 15,13-14)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

Zelene palme, s katerimi ob prazniku pozdravljajo Jezusa: »Hozana!«, se na veliki petek spremenijo v krvave, ko vpijejo: »Križaj ga!«


 

Premik ure

Ko v nedeljo, 28. 3., preidemo na poletni čas, bodo večerne maše v Železnikih ob 19. uri.

 

Veliki teden

»Pri vseh omejitvah bodimo še bolj pozorni na tisto, kar nam je omogočeno. Tu je najprej možnost spovedovanja in podeljevanja svetega obhajila. To je največ in najdragocenejše. Ne ukvarjajmo se pretirano z vprašanjem, kaj vse bi ljudje radi, sicer bo šlo bistvo mimo.«

msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

 

Obisk bolnikov in ostarelih po domovih

V sredo, 31. 3., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Kjer še želite pred prazniki obisk duhovnika na domu, ali pa če imete glede obiska kakšen zadržek, sporočite v župnišče.

 

Udeležba pri maši in molitev v cerkvi

Svete maše z udeležbo ljudstva so do nadaljnjega odpovedane.
Duhovnika jih bova obhajala zasebno po oznanjenem razporedu.

Zaradi izrednih razmer spremljajte neposredne prenose svetih maš in prazničnih bogoslužij po televiziji, radiu ali spletu iz krajevne stolnice. Spored prenosov je objavljen v nadaljevanju. Posodobljen seznam pa je objavljen na spletni strani Katoliške cerkve.
Lahko pa doma sami obhajate besedno bogoslužje (prvi del maše na spletni strani https://hozana.si/misal.php).

Za molitev je cerkev v Železnikih in na Zalem Logu odprta ves dan, v Dražgošah pa pol ure pred mašo in po maši.

 

Sv. spoved in sv. obhajilo izven maše

Velikonočno spovedovanje bo

v Železnikih: v soboto, 27. 3., od 16. do 18. ure.
Na Zalem Logu: v nedeljo, 28. 3., po maši.
V Dražgošah: v nedeljo, 28. 3., ob 7.30 uri in po maši.

Duhovnika bova na voljo za sv. spoved in sv. obhajilo vse dni svetega tridnevja pred in po sv. maši:

v Železnikih od 18.00 do 20.30 ure,
na Zalem Logu od 17.30 do 19.00 ure
v Dražgošah  od 19.30 do 21.00 ure.

Vmes je ob oznanjeni uri sv. maša oz. obredi.

 

Blagoslovljena voda in sol

V cerkvi v Železnikih si spredaj pod prižnico iz posode natočite blagoslovljeno vodo in ob njej vzemite vrečko z blagoslovljeno soljo.
Oboje uporabljamo z vero in prošnjo Gospodu,
»da se s kraja, na katerem bodo sipali to sol in vodo, umakne vsak sovražnikov napad in nas vedno varuje navzočnost tvojega Svetega Duha.«

 

Cvetna nedelja, 28. marec

Blagoslov zelenja pred cerkvijo letos odpade. Zelenje lahko blagoslovite sami z naslednjo molitvijo:

Znamenje križa. Oče naš.

Blagoslov: Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu, našem Gospodu.

Nato pokropite zelenje z blagoslovljeno vodo. Lahko tudi preberite odlomek evangelija o Jezusovem prihodu v Jeruzalem. (Mt 21,1-11)

10.00 - Sv. maša iz mb. stolnice (TV SLO 1)
10.30 - Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)

 

Veliki četrtek, 1. april

9.00   - Krizmena sv. maša – nm. stolnica
10.00 - Krizmena sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
18.00 - Večerna sv. maša velikega četrtka iz Vatikana (TV EXODUS)
18.30 - sv. maša vel. četrtka iz lj. stolnice (RADIO OGNJIŠČE)

 

Veliki petek, 2. april

Povabljeni k molitvi devetdnevnice Božjega usmiljenja od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

10.00 - Pasijon po Marku (TV SLO 2)
15.00 - križev pot (RADIO OGNJIŠČE)
18.00 - Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju iz Vatikana (TV EXODUS)
18.30 - Obredi velikega petka – lj. stolnica (RADIO OGNJIŠČE)
21.00 - Križev pot iz Vatikana (TV SLO 2, TV EXODUS)

 

Velika sobota, 3. april

V vseh treh župnijah povabljeni v cerkev k molitvi ob božjem grobu ves dan od 8. ure do večerne maše. »Molimo. Nebeški Oče, prosimo te, naj vsi, ki bodo pri božjem grobu molili, začutijo tvojo bližino in ljubezen. Utrdi jih v veri, da bodo tudi oni nekoč vstali od mrtvih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen«

Blagoslov ognja in jedil letos odpade.

Verniki lahko doma sami blagoslovijo jedila po naslednjem obredu:

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

     Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. (Mz 8, 2-3)

 

Iz svetega evangelija po Janezu.

     Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. (Jn 6,47-51)

 

4. Blagoslovna molitev

     Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(Nato pokropite z blagoslovljeno vodo.)

12.00 - blagoslov jedil (RADIO OGNJIŠČE)
15.00 - Blagoslov jedil iz mb. stolnice (TV SLO 1)
18.30 - Velikonočna vigilija – lj. stolnica (RADIO OGNJIŠČE)
19.30 - Velikonočna vigilija iz Vatikana (TV EXODUS)
19.58 - Velikonočna poslanica slovenskih škofov (TV SLO 1)

 

Velika noč, 4. april

Vstajenjska procesija letos odpade.

Vabljeni, da pred velikonočnim zajtrkom zmolite blagoslovno molitev:

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

10.00 - Sv. maša iz mb. stolnice (TV SLO 1)
10.00 - Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
10.00 - Sv. maša (RADIO OGNJIŠČE)
11.55 - Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1)
12.00 - Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV EXODUS)

 

Velikonočni ponedeljek, 5. april

10.00 - Sv. maša (RADIO OGNJIŠČE)

Jn 12 20 33 1200

Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. (Jn 12,20-33)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

Jezus vsem svojim učencem nakaže to je zahtevno pot križa. Večkrat je namreč rekel: 'Če kdo meni služi, naj hodi za menoj' (Jn 12,26). Za kristjana, ki hoče uresničiti lastno poklicanost, ni namreč druge izbire. Postava križa, ki je opisana s prispodobo pšeničnega zrna, ki umrje, da lahko vzklije novo življenje, je logika križa, ki smo jo slišali v današnjem evangeliju.
(Benedikt XVI)


 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Možnost za spoved je (v Železnikih pol ure) pred mašo, po maši ali po dogovoru.

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Teden družine

Med praznikom sv. Jožefa, 19. 3., in Gospodovim oznanjenjem, 25. 3., obhajamo teden družine. Oba praznična dneva bodo maše v vseh treh župnijah. 

 

Oljčne vejice

Tudi letos smo dobili oljčne vejice, ki nam jih vsako leto priskrbijo istrske župnije. Letos smo jih zaradi vseh omejitev že v naprej blagoslovili. Dobite jih lahko v vseh treh naših cerkvah: Dražgoše, Zali Log in Železniki. Povabljeni, da ob tem darujete za obnovo istrskih cerkva.

 

16. radijski misijon na Radiu Ognjišče

»Bili so skupaj« (prim. Jn 21)

Radijski misijon bo od 21. do 27. 3. 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič.

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer.

 

Velikonočno spovedovanje

V Železnikih: v soboto, 27. 3., od 16. do 18. ure. Na Zalem Logu: v nedeljo, 28. 3., po maši. V Dražgošah: v nedeljo, 28. 3., ob 7.30 uri in po maši.

Jn 3 14 21 1200

Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.« (Jn 3,14-21)
Slika: Marcello Cerrato,
www.qumran2.net

Dobra dela se začnejo s priznanjem slabih dejanj. Včasih pa ima človek raje temo kakor svetlobo, ker je preveč prilepljen na svoje grehe. Vendar samo, če se odpre svetlobi in se iskreno spove svojih grehov Bogu, ponovno najde resničen mir in veselje. Pomembno je torej redno iti k zakramentu spovedi, še posebej med postnim časom, da prejmemo Gospodovo odpuščanje in pospešimo našo pot spreobrnjenja. (Benedikt XVI)


 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Možnost za spoved je (v Železnikih pol ure) pred mašo, po maši ali po dogovoru.

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Teden družine

Med praznikom sv. Jožefa, 19. 3., in Gospodovim oznanjenjem, 25. 3., obhajamo teden družine. Oba praznična dneva bodo maše v vseh treh župnijah. 

 

Oljčne vejice

Oljčne vejice bomo tudi letos dobili preko škofije Koper in sicer prihodnjo, tiho nedeljo, 21. 3. Povabljeni, da ob tem darujete za obnovo Istrskih cerkva.

 

Papeška nedelja, obletnica izvolitve papeža

Danes ob 8. obletnici izvolitve papeža Frančiška obhajamo papeško nedeljo. Povabljeni, da molimo zanj: Očenaš … , Zdrava Marija … , Slava Očetu …
Bogu se zanj zahvalimo s slavospevom Tebe Boga hvalimo!

 

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

V:   Molimo za našega papeža I.
O:   Ohrani ga, Gospod, poživljaj in osrečuj ga na zemlji in ne daj ga v roke sovražnikov.

V:   Pomagaj, Gospod, svojemu služabniku.
O:   Ki v tebe, moj Bog, zaupa.

V:   Bodi mu, Gospod, močen stolp.
O:   Pred sovražnikom.

V:   Sovražnik naj zoper njega nič ne opravi.
O:   In sin krivice naj mu ne škoduje.

V:   Pošlji mu, Gospod, pomoč iz svetišča.
O:   In varuj ga s Siona.

V:   Gospod, usliši mojo molitev.
O:   In moj klic naj pride k tebi.

V:   Gospod z vami.
O:   In s tvojim duhom.

V:   Molimo. Vsemogočni večni Bog, usmili se našega papeža I, ki si ga postavil za pastirja svoji Cerkvi.  Vodi ga v svojem usmiljenju po poti večnega življenja, da bo to, kar je tebi prijetno, s tvojo pomočjo želel in z vso močjo izvrševal in tako s čredo, ki mu je izročena, dosegel večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
O:   Amen.

Jn 2 13 25 1200

'On pa je govoril o templju svojega telesa' (Jn 2,21)
Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

Ta tempelj bodo njegovi nasprotniki uničili, toda On ga bo po treh dneh obnovil z vstajenjem. Kristusova boleča in pohujšljiva smrt je bila kronana z zmago njegovega slavnega vstajenja. (Benedikt XVI.)

 


 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Možnost za spoved je (v Železnikih pol ure) pred mašo, po maši ali po dogovoru.

 

Verouk

Po zimskih počitnicah mora verouk do nadaljnjega še vedno potekati na daljavo.
Veroučenci v spletne učilnice EMAVS vsak teden prejemajo novo veroučno gradivo, kjer tudi oddajajo domačo nalogo.
Ob vrnitvi v veroučne prostore bomo tako lahko nadaljevali z našim rednim delom.

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Papeška nedelja, obletnica izvolitve papeža

Prihodnjo nedeljo, 14. 3., bomo praznovali papeško nedeljo. Pri mašah bomo recitirali (zapeli) zahvalno pesem in molili za papeža Frančiška.

Mr 9 2 10 1200

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte. (Mr 9,2-10)
Slika: Marcello Cerrato,
www.qumran2.net

Na risbi so tri gore:
- prva se pojavi iz teme. Kristus se preobrazi in razodene svoje veličastvo, preden učenci dojamejo celotno velikonočno skrivnost z žarkom spoznanja, ki prihaja od Očeta.
- na drugi gori, najvišji, vidimo križanje, ki ga je napovedal Jezus,
- končno na zadnjem vrhu vidimo Jezusa, kako se dviga v nebesa.

Jezus nas vabi, da s svojim preobraženim pogledom pogledamo na končni cilj njegovega življenja in življenja vsakega izmed nas.

 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Možnost za spoved je (v Železnikih pol ure) pred mašo, po maši ali po dogovoru.

 

Verouk

Po zimskih počitnicah mora verouk do nadaljnjega še vedno potekati na daljavo.
Veroučenci v spletne učilnice EMAVS vsak teden prejemajo novo veroučno gradivo, kjer tudi oddajajo domačo nalogo.
Ob vrnitvi v veroučne prostore bomo tako lahko nadaljevali z našim rednim delom.

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Prvi petek

V petek, 5. marca je prvi petek v mesecu. Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Kjer še želite obisk duhovnika na domu, ali pa če imete glede obiska v tem času kakšen zadržek, sporočite v župnišče.

 

Vpis v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2021/2022. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte do ponedeljka, 15. 3.

Mr 1 12 15 1200s

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. (Mr 1,12-15)
Slika
: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

Zimske počitnice

Ta teden, v času zimskih počitnic, ni verouka. Po navodilih slovenskih škofov mora verouk do nadaljnjega še vedno potekati na daljavo. Veroučenci v spletne učilnice EMAVS vsak teden prejemajo novo veroučno gradivo. Tako bomo ob vrnitvi v veroučne prostore nadaljevali z našim rednim delom.

Svete maše bodo med počitnicami od ponedeljka, 22. 2., do četrtka, 25. 2., samo v Železnikih.

 

Postni čas

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post tako kot v preteklem letu pripravila tri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope in vabilo k poglobitvi postnega časa. (https://www.karitas.si/o-karitas/gradiva/post/)

 

Vabilo na e-romanje na Brezje ob postni spodbudi 40 dni brez alkohola

 Slovenska Karitas in Romarsko središče na Brezjah v postni spodbudi »40 dni brez alkohola« vabita v petek, 26. februarja 2021, ob 18.00 na e-romanje na Brezje.

Dogodek bo namenjen vsem, ki pri sebi prepoznavajo zasvojenost z alkoholom, njihovim bližnjim in vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola. Povabljeni tudi tisti, ki so vključeni v spodbudo 40 dni brez alkohola v postnem času. Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po maši bomo lahko prisluhnili pričevanjem zdravljenih alkoholikov in besedam predstavnikov pridruženih organizacij v spodbudi 40 dni brez alkohola.

Maša bo prenašana na YouTube https://youtu.be/EEhBMERUuZM. Fizična prisotnost pri maši v svetišču Marije pomagaj ni mogoča.

Ob Mariji se učimo izbirati prave poti iz objema alkohola ter biti drug z drugim solidarni. Mariji na milostnem kraju izročimo naše prošnje in zahvale.

Vabljeni!

 

Postna postava za postni čas 2021

Strogi post je na pepelnično sredo, 17. 2., in na veliki petek, 2. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati z drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

Gobavost Nubske gore Tomo Križnar 2018 11982C04AF 00EF 18F7 72E8 C00C2E491972 1600

Mr 1 40 45 1200Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je očiščen. (Mr 1,40-45)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net in tomokriznar.com

Kaj pa danes? Ali so na svetu še gobavci? Na žalost obstajajo. Prav tako so odrinjeni na rob družbe, kljub temu, da za njihovo bolezen obstaja poceni zdravilo. Bogatega sveta to ne zanima, za njih so nepomembni. Epidemija zla in pohlepa vlada svetu. Za gobavce se zavzemajo redki, med njimi je tudi Slovenec Tomo Križnar. On je avtor spodnjih fotografij in videa. Tudi prav sedaj je nekje med njimi in jih rešuje. Dotika se jih kot Jezus.

Zdravilo ni drago, zakaj mislite, da svetovnim voditeljem, strokovnjakom, znanstvenikom, ni mar zanje?

Pa druge "gobavosti", ki razjedajo svet? Množica lačnih ljudi, na tisoče umorjenih otrok še pred rojstvom, ... ki jih epidemija zavisti, pohlepa in moči enostavno prezre. 

Bolezen je ozdravljiva s terapijo dveh ali treh antibiotikov - https://www.youtube.com/watch?v=gLwsarz-ZZM

Tomo Križnar, Gobavost v Nubskih gorah, april 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=xzbfHC37e7Q

https://www.facebook.com/tomo.kriznar/posts/2025814174142115

 


Udeležba pri maši in molitev v cerkvi

Udeležba pri sveti maši je še vedno omejena, zato v cerkev k molitvi po njihovem namenu povabljeni tisti, ki so za sveto mašo darovali.

Kdor pa ne more priti v cerkev pred Jezusa pa lepo povabljen, da doma sam obhaja besedno bogoslužje (prvi del maše na spletni strani hozana.si/misal.php) ali pa spremlja prenos maše preko medijev.

Za molitev je cerkev v Železnikih in na Zalem Logu je odprta ves dan, v Dražgošah pa 15 minut pred mašo in po maši.

 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.

Takrat ali po dogovoru je možnost tudi za osebno duhovno oskrbo: sv. spoved, bolniško maziljenje, duhovni pogovor …

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

Oznanila

V ponedeljek, 15. 2. 2021, bo minilo 5. let od smrti župnika Maksa Ocepka, ki je v občestvu naših župnij Železniki, Zali log in Dražgoše deloval v letih 1959 – 1993. S hvaležnostjo za njegovo dolgoletno služenje našemu občestvu, se ga spomnimo pri sv. maši in v osebni molitvi. Ta dan je dodana sv. maša še po tem namenu.

01

Celodnevno češčenje na Zalem Logu

V torek, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega.

Ob 10. uri bo sveta maša ob začetku češčenja, ob 17. uri pa litanije ob zaključku.

Češčenje bo potekalo od 10.30 do 17.00 ure v obsegu takratnih omejitev in možnosti.

Povabljeni da se skozi ves dan razporedimo v molitveno verigo v zahvalo in priprošnjo Bogu, za ohranitev in poživitev vere, za osebne in skupne namene ter za rešitev iz mnogih stisk, ki nas tarejo iz dneva v dan.

V župnišče (04/510-21-00) sporočite, kdaj imate namen priti. Na spletnem naslovu cutt.ly/Sv-Julijana pa je objavljen obrazec, kjer termin (na 30 minut) lahko izberete sami.

Pepelnična sreda in postni čas

S pepelnično sredo, 17. 2., začnemo 40‑dnevni postni čas v pripravi na velikonočne praznike. Če ne bo možno drugače, boste k obredu pepelenja lahko pristopili po maši po sv. obhajilu. Štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnjenja začnimo z obredom pepelenja.

 

Vabila in spodbude za postni čas

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post tako kot v preteklem letu pripravila tri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope in vabilo k poglobitvi postnega časa. (www.karitas.si). Tovrstno gradivo lahko dobite tudi v vseh cerkvah na mizici za tisk.

Postna postava za postni čas 2021

Strogi post je na pepelnično sredo, 17. 2., in na veliki petek, 2. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati z drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

 

Pastirsko pismo za post 2021

Prvi in drugi del letošnjega pastirskega pisma za post je dostopen na povezavi.

Mr 1 29 39

Ko se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati.
In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali. (Mr 1,29-39)
Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

Gospodove roke zdravijo naše telo in dušo. Ob sončnem zahodu Jezus ozdravi vse bolnike, ki so mu bili pripeljani.
Gospodova roka je prebodena, ker smo dokončno ozdravljeni s Kristusovo žrtvijo.

 

Udeležba pri maši in molitev v cerkvi

Udeležba pri sveti maši je še vedno omejena, zato v cerkev k molitvi po njihovem namenu povabljeni tisti, ki so za sveto mašo darovali.

Kdor pa ne more priti v cerkev pred Jezusa pa lepo povabljen, da doma sam obhaja besedno bogoslužje (prvi del maše na spletni strani hozana.si/misal.php) ali pa spremlja prenos maše preko medijev.

Za molitev je cerkev v Železnikih in na Zalem Logu je odprta ves dan, v Dražgošah pa 15 minut pred mašo in po maši.

 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.

Takrat ali po dogovoru je možnost tudi za osebno duhovno oskrbo: sv. spoved, bolniško maziljenje, duhovni pogovor …

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Svetovni dan bolnikov – 11. februar

Za  svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11. februarja, na god Lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z naslovom: Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8). Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov.

Pri nas bo osrednja slovesnost, prilagojena trenutnim razmeram, kot vsako leto v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, v četrtek, 11. februarja, ob 10. uri, vodil jo bo msgr. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof.

 

Celodnevno češčenje na Zalem Logu

V torek, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega.

Ob 10. uri bo sveta maša ob začetku češčenja, ob 17. uri pa litanije ob zaključku.

Češčenje bo potekalo od 10.30 do 17.00 ure v obsegu takratnih omejitev in možnosti.

Povabljeni da se skozi ves dan razporedimo v molitveno verigo v zahvalo in priprošnjo Bogu, za ohranitev in poživitev vere, za osebne in skupne namene ter za rešitev iz mnogih stisk, ki nas tarejo iz dneva v dan.

V župnišče (04/510-21-00) sporočite, kdaj imate namen priti. Na spletnem naslovu cutt.ly/Sv-Julijana pa je objavljen obrazec, kjer termin (na 30 minut) lahko izberete sami.

 

Pastirsko pismo za post 2021

Letošnje pastirsko pismo za post je dostopno na povezavi.

Mr 1 21 28 565

Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. (Mr 1,21-28)
Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 

Udeležba pri maši in molitev v cerkvi

Udeležba pri sveti maši je še vedno omejena, zato v cerkev k molitvi po njihovem namenu povabljeni tisti, ki so za sveto mašo darovali.
Kdor pa ne more priti v cerkev pred Jezusa pa lepo povabljen, da doma sam obhaja besedno bogoslužje (prvi del maše na spletni strani hozana.si/misal.php) ali pa spremlja prenos maše preko medijev.
Za molitev je cerkev v Železnikih in na Zalem Logu je odprta ves dan, v Dražgošah pa 15 minut pred mašo in po maši.

 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Takrat ali po dogovoru je možnost tudi za osebno duhovno oskrbo: sv. spoved, bolniško maziljenje, duhovni pogovor …

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Verouk

Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se župnijska kateheza (verouk), kljub odprtju šol za otroke prvega triletja, do nadaljnjega še naprej izvaja na daljavo.

V naših župnijah večina veroučencev vestno sodeluje pri verouku preko župnijskih spletnih učilnic EMAVS in redno oddaja domače naloge. To se je pokazalo tudi pri porabi strežniških sredstev, saj se je v začetku leta pokazala potreba po povečanju zakupljenega prostora.

Hvaležen sem, da se je iz plahih poizkusnih korakov aprila 2020 in resnega začetka dela oktobra 2020 sedaj razvila utečena kateheza.

Pri tem pa spodbujam tudi ostale, da si enkrat na teden vzamejo čas, si z zanimanjem pogledajo, kaj smo kateheti pripravili zanje in se potrudijo po svojih sposobnostih predelati snov in narediti domačo nalogo.

Seveda se vsi močno zavedamo pomanjkljivosti in omejenosti dela na daljavo in zato težko pričakujemo možnosti kateheze v učilnici. V tem času pa poskušamo narediti, kar je v naših najboljših močeh.

 

Svečnica – 2. februar

V torek, 2. 2., obhajamo svečnico oz. praznik Gospodovega darovanja. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.

V vseh župnijah boste lahko dobili blagoslovljene sveče z motivom suške cerkve. Priporočeni darovi 1,5 evra bodo namenjeni za obnovo kapelice v Suši. Zaradi zakasnitve dobave sveč, bodo le-te na voljo v drugem delu tedna.

V nedeljo po svečnici je bil po navadi ofer za razsvetljavo in kurjavo. Letošnjo zimo naših cerkva do sedaj še nismo ogrevali, razen na dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega.

Kdor pride v cerkev molit ali k sv. obhajilu vidi, da je kar hladno, vendar se tudi eno uro ali uro in pol, kolikor sva duhovnika pred in po maši v cerkvi, da potrpeti in to neprijetnost darovati v duhovni zaklad Cerkve.

S tem pa smo po drugi strani uspeli vsaj nekoliko omejiti redne stroške. Hvala za vse vaše darove, ki jih namenite za potrebe naših župnij.

 

Blagoslov na god sv. Blaža – 3. februar

Večkrat prosimo tega ali onega svetnika ali svetnico, naj nam pri Bogu izprosi zdravje ali pomoč v raznih nesrečah. Zato bomo pri tem bogoslužju zaupno prosili, naj nas Bog po priprošnji svetega Blaža reši bolezni v grlu in vsakega drugega zla.
Če ne bo možno drugače, boste blagoslov na priprošnjo sv. Blaža lahko prejeli po maši po sv. obhajilu.

 

Prvi petek in prva sobota

V petek, 5. februarja je prvi petek v mesecu. Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Kjer še želite obisk duhovnika na domu, ali pa če imete glede obiska v tem času kakšen zadržek, sporočite v župnišče.

 

Vpis v katoliške šole

V  mesecu  februarju  bodo  potekali  informativni  dnevi  za  vpis  v  srednje  šole  in  na  fakultete.  V  letošnjem letu tradicionalnih informativnih dni ne bo mogoče izpeljati v živo.
Namesto  običajnih  informativnih dnevov,  bodo na vseh ustanovah pripravljali različne spletne dogodke. Vse informacije bodo zbrane na naslovu https://solstvo.rkc.si.

msgr. dr. Franc Šuštar
predsednik Komisije za šolstvo pri SŠK

Mr 1 18 s

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,14-20)
Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

Na plaži ostaja čoln z mrežami, na pesku pa so sledi tistih, ki so sledili Jezusu.

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov

V ponedeljek, 25. 1., obhajamo praznik spreobrnitve apostola Pavla. Ta dan zaključujemo molitveno osmino za edinost kristjanov.

 

Nedelja Božje besede

24.  januarja  2021  bomo  že  drugič  na  ravni  vesoljne Cerkve obhajali nedeljo Božje besede kot praznik  hvaležnosti  za  neizmerni  dar  žive  in  zapisane  besede,  po  kateri  Bog  želi  vstopiti  v  odnos  s  človekom. Na spletnih straneh Zavoda Biblično gibanje (biblicnogibanje.si),  ki  koordinira  praznovanje  svetopisemske  nedelje,  najdete  biblične  kateheze  ter  drugo gradivo in predloge za celostno obhajanje te nedelje.

Maksimilijan Matjaž, predsednik Zavoda Biblično gibanje

 

Spletni svetopisemski maraton 2021

»Med vami bom hodil« je naslov letošnjega 13. Svetopisemskega maratona, ki se odvija od 23. do 29. januarja 2021 in letos poteka v celoti po spletu.
Preko Youtube prenosa na naslovu https://youtu.be/akDrNV6covE lahko v živo spremljamo 7 dnevno branje Svetega pisma.
Več informacij je na naslovu: www.svetopisemskimaraton.si/

 

Verski tisk

Januar je mesec verskega tiska. Kot kristjani se moramo odločati za vsebine, ki nas bodo duhovno, nazorsko, in moralno utrdile v nauku Jezusa Kristusa. V katoliškem tisku lahko preberemo o aktualnih temah cerkve na Slovenskem in po svetu skozi prizmo katoličana. Naročniki povabljeni, da obnovite naročnino.

Go to top