Mt 21 28 32 prilika o dveh sinovihNekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? (Mt 21,28-30)
Marcello Cerrato, Prilika o dveh sinovih, Mt 21,28-32, www.qumran2.net

Oktober – mesec molitve rožnega venca

V oktobru – mesecu molitve rožnega venca – bomo rožni venec molili pred Najsvetejšim:
D,ZL:  v Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo.
ZL:    Na Zalem Logu prihodnjo nedeljo molitev vodi: Zali Log,
Ž:      V Železnikih vsak dan pol ure pred mašo ob 18.30 uri.

Med molitvijo povabljeni k spovedi pred zapovedanim praznikom vseh svetih.

Prvi petek in prva sobota

Na prvi petek, 2. 10., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Ž:      V Železnikih bo molitev pred Najsvetejšim eno uro pred mašo.
Na prvo soboto, 3. 10., bo v Železnikih po maši molitev rožnega venca, tiho češčenje Najsvetejšega in molitev brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.
D,ZL: Molitev pred Najsvetejšim bo v Dražgošah in na Zalem Logu na prvo nedeljo, 4. 10., pol ure pred mašo.

Nabirka za Petrov novčič

V nedeljo, 4. 10., bo pri vseh mašah nabirka  za  Petrov  novčič.

Srečanje bolnikov, invalidov in starejših

V nedeljo, 4. 10., povabljeni upokojenci nad 70 let, pa tudi bolni in invalidi vseh starosti na vsakoletno srečanje, ki bo v cerkvi pri maši
v Dražgošah ob 8. uri na Zalem Logu ob 9. uri in v Železnikih ob 10. uri.

Med mašo boste lahko prejeli bolniško maziljenje. Po možnosti  tisti, ki želite prejeti bolniško maziljenje, že prej pristopite k spovedi. Možnost bo pol ure pred mašo.

Letos po maši ne bo družabnega srečanja. Več si preberite v Občestvu št. 10 - 2020.

Duhovne vaje pred birmo

Danes naši birmanci iz vseh treh župnij zaključujejo duhovne vaje pred birmo. Naše mlade, njihove botre in družine podprimo z molitvijo:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Priporočimo se tudi in Devici Mariji:  
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Blagoslov na začetku šolskega leta

Na koncu maše voditelj nagovori navzoče, predvsem starše in njihove otroke. S temi ali podobnimi besedami in podeli sklepni blagoslov:

Prosimo dobrega Boga za blagoslov na začetku šolskega in veroučnega leta.
Blagoslov je zahvala Bogu za prejete darove in prošnja za Božje varstvo, pomoč in uspeh pri našem delu.  (prim. KKC 1671)

Jezusove besede: »Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi« (Lk 9,25), veljajo tudi za pridobivanje znanja. Človek je pod prvo poklican, da bi iskal, spoznaval in ljubil Boga. Zato bomo prosili, da bi bilo naše napredovanje v znanju in razumevanju tega sveta, hkrati tudi napredovanje v veri in ljubezni do Stvarnika.

Molimo.
Gospod Jezus Kristus, prijatelj otrok in mladih,
ozri se na tukaj zbrane učence, dijake in študente in jih obilno blago
+slovi. Blagoslovi tudi njihove šolske, študijske in veroučne potrebščine.
Tvoja sveta Mati Marija, sveti angeli varuhi in njihovi sveti krstni zavetniki naj jih spremljajo in varujejo na vseh poteh.

S svojim svetim blago+slovom krepčaj tudi starše, učitelje, profesorje in katehete, ki si prizadevajo za dobro otrok in mladine.
Vsem dajaj moči, da bodo zavzeto poglabljali svoje splošno in versko znanje, da bodo tako spoznali pot, po kateri naj hodijo za teboj.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Voditelj z blagoslovljeno vodo pokropi šolske potrebščine.

To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh. Amen.

Pojdite v miru. Bogu hvala.

Mt 20 4

»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)
https://www.biblia360.com/en/matthew-20

Oznanila

D,ZL:  Hvala za darove, ki ste jih pri pušici darovali za kristjane v Sveti deželi.
Ž10:    Danes okviru Čipkarskih dni obhajamo mašo za klekljarice in turistične delavce.

Slavilna molitev mladih

Slavilna molitev mladih bo v sredo, 23. 9., po maši ob 19.30 v cerkvi v Železnikih. Ob 18.30 je v župnišču v učilnici vaja za vse sodelujoče. Lepo povabljeni!

Duhovne vaje pred sv. birmo

Od 25. do 27. septembra bodo na Bledu potekale duhovne vaje pred birmo za birmance iz vseh treh župnij. Naše birmance, njihove botre in družine podprimo z molitvijo.

Slomškova nedelja

Prihodnjo – Slomškovo nedeljo, 27. 9., bo ob začetku novega pastoralnega leta pri vseh mašah blagoslov otrok, dijakov, študentov, staršev, vzgojiteljev ter njihovih šolskih, študijskih in veroučnih potrebščin.

Molitev

Ob koncu maše skupaj zmolimo k Svetemu Duhu v pripravi birmo.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Priporočimo se tudi in Devici Mariji:  
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Mt 18 21 35»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27)
Nicoletta Bertelle, Mt 18,21-35, www.qumran2.net

Oznanila

Pretekli teden smo obhajali teden molitve za nove duhovne poklice, ki se je včeraj/danes (sob.) sklenil na Brezjah z molitvenim dnevom. Še naprej povabljeni k molitvi in darovanju svojega trpljenja za nove duhovne poklice ter za vztrajnost in svetost poklicanih. 

V tem tednu smo pričeli z veroukom. Bogu hvala za vse, ki ste z naklonjenostjo sprejeli nov način predhodne razdelitve otrok po skupinah.

»Smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log

Danes obhajamo »smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijske potrebe.

Nabirka za kristjane v Sveti deželi

Ž:      Hvala za darove, ki ste jih pri pušici darovali za kristjane v Sveti deželi.
D,ZL:  Nabirka za kristjane v Sveti deželi bo v Dražgošah in na Zalem Logu, prihodnjo nedeljo, 20. 9.

Izbira predlogov za člane ŽPS       

Kot je bilo oznanjeno, danes oddate letak za predlaganje kandidatov novega skupnega župnijskega pastoralnega sveta.  

Obletnica poplav – 18. 9.

V četrtek, 17. 9., na predvečer obletnice poplav bo ob 19. uri v župnijski cerkvi v Železnikih maša v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za odvrnitev od poplav. Molili bomo tudi za vse žrtve ter za dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju katastrofalnih posledic.

Molitev

Ob koncu maše skupaj zmolimo k Svetemu Duhu v pripravi na izbiro novega ŽPS.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Priporočimo se tudi in Devici Mariji:  

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

901827 1200»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

Oznanila

Ž:      Hvala za darove, ki ste jih pri današnjem ofru na prvo nedeljo namenili za obnovo nove hiše.

Ž:      Lansko leto se je zaradi dotrajanost razbil vitraž nad kaplanovo spovednico. Ta teden smo dobili obnovljenega nazaj. Ker je v zelo slabem stanju tudi pri vitraž za oltarjem sv. Andreja, ga bomo še letos dali v popravilo.

Verouk

Letošnje veroučno leto bomo začeli v tem tednu (od ponedeljka, 7. 9., dalje).  Prvo veroučno uro otroci vrnejo spričevala.

Kdor še nima učbenika, ga bo prejel pri prvi uri. Pri prvi uri naj otroci tudi poravnajo prispevek za učbenik oz. veroučno gradivo ter prispevek za katehezo. Kjer je v družini več otrok, naj prispevek za katehezo prinese starejši od otrok iz družine. 

Izbira predlogov za člane ŽPS

Kot je bilo oznanjeno boste danes ob koncu maše prejeli gradivo za predlaganje kandidatov novega skupnega župnijskega pastoralnega sveta. Prihodnjo nedeljo, 13. 9., izpolnjeno gradivo vrnete. Navodila za izpolnjevanje so napisana na hrbtni strani letaka.

V torek, 8. 9., je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah.

Teden molitve za nove duhovne poklice

Od danes pa do prihodnje sobote, 12. 9.,  obhajamo teden molitve za nove duhovne poklice.. Povabljeni k mašam in molitvi v ta namen.
D, ZL: Danes smo pol ure pred mašo pred Najsvetejšim molili rožni venec za duhovne poklice.
Ž:      V sredo po maši, povabljeni v Železnike k molitveni uri rožnega venca za duhovne poklice.

Romanje na Brezje za duhovne poklice

Letošnji molitveni dan za duhovne poklice bo potekal v soboto, 12. 9., na Brezjah.
Peš romanje na Brezje iz naših treh župnij bo izpred nekdanje trgovine v Dražgošah ob 5.30 uri. Hoje je za 4 ure. Prevoz za nazaj si priskrbite sami.
Povabljeni vsi župljani iz vseh treh župnij, še posebej cele družine, saj je molitev za duhovne poklice naša skupna skrb. V okviru priprave na birmo posebej povabljeni tudi veroučenci 9. razreda.
Za kolesarje bo odhod izpred nekdanje trgovine v Dražgošah ob 7.30.

»Smn« za Dražgoše na Pečeh in za Zali Log

D:      V nedeljo, 13. 9., bo »smn« za Dražgoše na Pečeh. Ta dan bo ofer za župnijske potrebe.
ZL:    V nedeljo, 13. 9., bo »smn« za Zali Log.  Ta dan bo ofer za župnijske potrebe.

Nabirka za vzdrževanje svetih krajev

Nabirka za kristjane v Sveti deželi bo v Železnikih prihodnjo nedeljo, 13. 9. ter v Dražgošah in na Zalem Logu, v nedeljo, 20. 9.

Molitev

Ob koncu maše skupaj zmolimo k Svetemu Duhu v pripravi na izbiro novega ŽPS.
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Priporočimo se tudi in Devici Mariji:  
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

2015 10 20 13.05.29 1200»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24)

Novo katehetsko leto

V pričakovanju začetka novega katehetskega leta smo na spletni strani objavili navodila glede vpisa k verouku. Obvezen vpis k verouku za učence 1. razreda iz vseh treh župnij bo v ponedeljek, 31. 8., od 9. do 11. ure in 14. do 17. ure v župnišču v Železnikih. K vpisu prinesite družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o krstu otroka.

Podrobno o vpisu, morebitnih menjavah skupin, učbenikih in katehetskem prispevku je objavljeno na spletni strani.

Prvi petek in prva sobota

Na prvi petek, 4. 9.,bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih.

Ž:      Na prvo soboto, 5. 9., bo v Železnikih po maši molitev rožnega venca, tiho češčenje Najsvetejšega in molitev brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

D,ZL:  Molitev pred Najsvetejšim bo v Dražgošah in na Zalem Logu še na prvo nedeljo, 6. 9., pol ure pred mašo. Pred Najsvetejšim bomo molili rožni venec za duhovne poklice.

Izbira predlogov za člane ŽPS

Na zadnji seji prejšnjega sestava ŽPS, februarja 2020, je bila za 22. marca napovedana izbira predlogov za člane medžupnijskega pastoralnega sveta. Izbira je bila potem preložena in mandat ŽPS-jem podaljšan za eno leto.   S soglasjem ter podporo nadškofa Stanislava Zoreta bo v naših župnijah izbira predlogov za člane ŽPS potekala že septembra letos. Tako bo v začetku pastoralnega leta ustanovljen novi skupni ŽPS vseh treh župnij.  

Prihodnjo nedeljo, 6. 9.,  boste pri maši dobili gradivo za predlaganje kandidatov novega skupnega župnijskega pastoralnega sveta župnij Dražgoše, Zali Log in Železniki. V nedeljo, 13. 9., izpolnjeno gradivo vrnete.

Teden molitve za nove duhovne poklice

Teden molitve za nove duhovne poklice bomo obhajali od  angelske  nedelje, 6. 9., do  sobote, 12. 9. Naslov molitvenega tedna je: Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7).

Oklici

Ž:      Krščanski zakon želita skleniti ženin Gašper Gasser in nevesta Mateja Potočnik. Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.
D:     Krščanski zakon želita skleniti ženin Gašper Zakotnik in nevesta Brigita Prevc. Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Molitev

Ob koncu maše še skupaj zmolimo k Svetemu Duhu in Devici Mariji za blagoslov novega šolskega leta ter v pripravi na izbiro novega ŽPS.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta božja Porodnica. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Dražgoše, Zali Log, Železniki

 

Vpis

Obvezen vpis k verouku za učence 1. razreda iz vseh treh župnij bo v ponedeljek, 31. 8., od 9. do 11. ure in 14. do 17. ure v župnišču v Železnikih. K vpisu prinesite družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o krstu otroka.

Predhodna razdelitev v veroučne skupine za 2. do 9. razred

Da bi se izognili gneči ob vpisu, VPIS za veroučence od 2. do 9. razreda NI POTREBEN. Te veroučence smo že sami razdelili v skupine. Razdelitev vidite v urniku, poimenski seznam pa je objavljen na oglasni tabli pred cerkvijo v Železnikih.

Menjava skupin

Kjer vam dodeljena skupina ne ustreza, si sami uredite zamenjavo. Novo izbrano  skupino, ter osebo s katero se je zamenjal pa čim prej pisno sporočite katehetu, najkasneje do petka, 11. 9. Enostranska prehajanja, zaradi omejitve števila veroučencev v razredu, niso mogoča.

Urnik

Veroučni urnik je objavljen na oglasni tabli in na tej povezavi (Urnik). Usklajen je s šolskim in upošteva tudi udeležbo na izbirnih predmetih. Če se v kakšnem primeru verouk prekriva z izbirnim predmetom, je za ta izbirni predmet, po zagotovilu OŠ, možno izbrati drug termin.

Učbeniki in katehetski prispevek

Podrobno o vpisu, morebitnih menjavah skupin, učbenikih in katehetskem prispevku je objavljeno v katehetskem dopisu 2020/2021.

Veroučna pravila

Z vpisom k verouku sprejemate splošna veroučna pravila, ki so objavljena na tej povezavi (Veroučna pravila).

em2842

Jezus pa mu je dejal: »Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.‹« (Mt 16,17-18)
Fotografija: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/panjske-koncnice/630lju0002839

Oznanila

D:      Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Kolendovega Joža (Jožef Šolar) sosedje darovali za sv. mašo in za župnijo.

 

Verouk

Zaradi usklajevanje veroučnega urnika, bo urnik ter ostalo o vpisu objavljeno do konca tega tedna.

Mt 15 21 28 O zena velika je tvoja vera

»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).

Verouk

Zaradi usklajevanje veroučnega urnika s šolskim, bo urnik ter ostalo o vpisu objavljeno konec zadnjega tedna v avgustu.

Oklici

Ž:      Krščanski zakon želita skleniti:
ženin Klemen Kejžar in nevesta Katja Uršič
ter
ženin Blaž Dolenec in nevesta Janja Mesec.

Oklici so na oglasni tabli. Novoporočence priporočamo v molitev.

IMG 20180227 172419 cr s

In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. (Mt 14,29-32)

 

Nastavljanje zvonjenja v Železnikih

Ž:      Jutri, v ponedeljek, 10. 8., bomo v Železnikih posodabljali program zvonjenja, zato bo zaradi uglaševanja novih nastavitev zvonjenja ta dan več zvonilo. Prosimo za razumevanje. Z novimi nastavitvami bomo zmanjšali amplitudo nihanja zvonov in s tem dosegli nekoliko mehkejši in tišji zven.

Slavilna molitev

V sredo, 12. 8., bo po maši ob 19.30 v cerkvi v Železnikih Slavilna molitev mladih. Ob 18.30 je v župnišču v učilnici vaja za vse sodelujoče. Lepo povabljeni!

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 8, bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Da bi prejeli čim več duhovnih sadov, se na ta največji Marijin praznik pripravljamo z devetdnevnico v kateri molimo desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne more prihajati k maši, oziroma, ko na soupravah ni maše, povabljen, da to desetko vsak dan zmoli doma.

V petek, 14. 8., pred velikim šmarnom v Železnikih ne bo maše. Zato v duhu povezovanja župnij v sredo zvečer ob 19.30 povabljeni na Zali Log, ko bo na predvečer praznika slovesna maša in po njej procesija z Marijinim kipom in svečkami po vasi.

Na praznik v soboto, 15. 8., bodo maše po nedeljskem razporedu, zato ne bo večerne maše v Železnikih. Pri vseh mašah bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na Zalem Logu bo obakrat ofer za potrebe župnije.

Oklic

Ž:      Krščanski zakon želita skleniti ženin Simon Tavčar in nevesta Veronika Šmid. Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Prvosobotna pobožnost

Ž:      (SOBOTA) Nocoj, na soboto po prvem petku, bomo v okviru devetdnevnice pred velikim šmarnom pred Najsvetejšim skupaj zmolili desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Potem pa povabljeni k molitvi rožnega venca s premišljevanji, tihemu češčenju Najsvetejšega in molitvi brevirja do 22. ure.

192 004 2018 Chiesa S. Pietro Črnomelj Slovenia TrasfigurazioneS

Center Aletti, Jezusovo spremenjenje na gori, Črnomelj, 2018

Hvala za darove, ki ste jih v Železnikih pri današnjem ofru na prvo nedeljo namenili za obnovo nove hiše.

Bog vam povrni za darove, ki ste jih prejšnjo nedeljo v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenili za MIVA Slovenija. V ta namen lahko darujete še danes v nabiralnik pri izhodu iz cerkve. Iskrena zahvala v imenu naših misijonarjev.

Devetdnevnica pred velikim šmarnom

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 8, bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Da bomo prejeli čim več duhovnih sadov, se bomo na ta največji Marijin praznik pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v četrtek, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

Prvi petek in prva sobota v avgustu

Na prvi petek, 7. 8., bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Kjer želite obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek molitev pred najsvetejšim že ob 18. uri

V soboto po prvem petku, 8. 8., bo v Železnikih po maši molitev rožnega venca, tiho češčenje Najsvetejšega in molitev brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Sprejem kaplana

Sprejem kaplana Mateja Rusa,  bo na Zalem Logu prihodnjo nedeljo, 9. 8., ob 9. uri.

Obnova cerkve v Suši

Po obnovi notranjih ometov v letu 2019 smo letos v cerkvi zamenjali lesen pod v zakristiji ter lesena podesta pri obeh stranskih oltarjih. Temeljito smo obnovili tudi lesene klopi ob stranskih oltarjih. Jeseni se bomo lotili še beljenja notranjosti cerkve.

Popravilo strehe zvonika na Zalem Logu

Sredi julija smo se lotili nujnega popravila strehe zvonika na Zalem Logu, ki je pokrit s skriljem. Zaradi izjemno težkega dostopa, smo najeli dvigalo. Zamenjati je bilo potrebno okoli 50 plošč iz skrilja. Kjer jih zaradi slabega stanja desk v ostrešju ni bilo več mogoče pritrditi z vijaki, jih je bilo potrebno prilepiti.

Zaradi slabega stanja ostrešja zvonika, bodo do generalne obnove ostrešja potrebna vedno pogostejša popravila.

 

Go to top