Vnebohod Heiligenblud 500

Slika: vnebohod - Heiligenblut, župnijska cerkev, glavni oltar - detajl

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod

Pred nami so prošnji dnevi, ko se zbiramo k molitvi za blagoslov na poljih, v gozdovih, podjetjih, vsega človeškega dela ter za odvrnitev naravnih in drugih nesreč.

Letos jih bomo obhajali v župnijskih cerkvah z molitvijo litanij vseh svetnikov, vendar zaradi omejitev ob epidemiji covid-19, brez procesij.

V četrtek, 21. 5., je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Maše bodo v vseh treh župnijah.

 

Binkoštna devetdnevnica in celonočno češčenje Najsvetejšega

V Železnikih bomo od petka, 22. 5., do sobote, 30. 5., pri mašah obhajali binkoštno devetdnevnico na čast Svetemu Duhu.

Povabljeni k celonočnemu češčenju, ki bo potekalo v noči s sobote, 30. 5., po večerni maši, na binkoštno nedeljo, 31. 5., do 7. ure.

 

Zaključek verouka

Veroučenci naj vsak v svoji župniji do petka, 29. maja, katerikoli dan v tednu pridejo k maši in prinesejo urejen zvezek z domačimi nalogami in evangeliji ter ga pustijo v cerkvi spredaj na prvi klopi na levi strani.

V kolikor se bodo junija omejitve še sprostile, bomo od 1. do 12. 6. izpeljali še dve veroučni uri.

Jn 14 1200

Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! Jaz sem pot, resnica in življenje. (Jn 14,1.6), www.qumran2.net

 

Sveto mašo bomo začeli z obredom NEDELJSKEGA BLAGOSLOVA VODE s kropljenjem vernikov v spomin svojega krsta. Naj nam bo to v opomin in pomoč, da ostanemo zvesti Svetemu Duhu, ki smo ga prejeli.

Svete maše od ponedeljka, 4. maja, ponovno potekajo z udeležbo vernikov. V zadnjem Občestvu št. 5/1 so objavljena navodila, ki veljajo za udeležbo in sodelovanje pri sv. maši. Spovedovanje poteka pred ali po maši v zakristiji.

Škofje dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnite tako, da se udeležite svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Darovanje (pušica) vernikov je na koncu maše v nabiralnik pri izhodu. Darujete lahko kadarkoli v tednu. Bog vam povrni za vaše darove.

Veroučno leto smo po navadi zaključili zadnji teden meseca maja. Kako ga bomo, z upoštevanjem varnostnih ukrepov izpeljali letos, bo objavljeno v naslednjem Občestvu, ki izide prihodnjo nedeljo. Vsekakor bomo upoštevali sodelovanje skozi celo leto ter domače delo (evangeliji in domače naloge) v času karantene.

 

Ps23 1200

Slika: Jan van 't Hoff, Jezus, dobri pastir, olje na platno

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja.
(Ps 23)

Tisti čas je rekel Jezus: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil;
hodil bo noter in ven in bo našel pašo.«
(Jn 10,9)

Veselimo se, da bomo po sedmih tednih spet lahko skupaj obhajali Gospodovo daritev sv. maše. Na današnjo nedeljo Jezusa Dobrega pastirja pa nam evangelij pokaže pot rešitve: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil.« Zato naj nam Jezusove besede ostanejo smerokaz, da v obdobju sproščanja ukrepov na področju življenja iz vere nebi iskali rešitev v nadomestkih, mnogih dodatkih ali ponaredkih, ampak bomo vedno vstopali skozi Njega – Jezusa, ki je naš edini odrešenik. »Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne straši – naj ti zadostuje, da imaš Boga!« Terezija Velika (Avilska).


Slovenski škofje so sprejeli navodila za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah. Povzetek navodil si preberite v novem Občestvu št. 5/1.

V njih boste prebrali, da boste od ponedeljka, 4. 5., dalje spet lahko navzoči pri svetih mašah, vendar pod pogoji, kot sicer veljajo za zbiranje v zaprtih prostorih (razkuževanje rok, zaščita obraznega dela z masko, šalom ali ruto,…, ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 m). To pomeni, da bo v cerkvi število ljudi omejeno (člane iste družine naj sedijo skupaj). Zato škofje dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnite tako, da se udeležite svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).

Dovoljeno je samo ljudsko petje. Zato je sedaj, ko sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno, priložnost da tudi nedeljske in praznične maše poskušamo oblikovati slovesno z ljudskim petjem. Za bralce beril bo knjiga z berili vedno pripravljena na ambonu. Ministranti so z upoštevanjem medsebojne razdalje lahko v prezbiteriju, vendar pa ne pripravljajo oltarja in ne prinašajo darov. Darovanje (pušica) vernikov bo na koncu maše v nabiralnik pri izhodu.

Pod posebnimi pogoji je dovoljeno podeljevanje zakramentov: krst, poroka, prvo obhajilo, bolniško maziljenje. Posebna določila so glede prejema zakramenta svete spovedi (duhovnik bo za spoved na voljo pred mašo v zakristiji lahko pa po dogovoru tudi v drugih terminih). Še vedno pa je odpovedan verouk, srečanja skupin, sestanki in druga srečanja.

 

Prvo obhajilo v Železnikih in na Zalem Logu

Slovesnost bi bila v Železnikih 17. 5. in na Zalem Logu 24. 5., vendar je prestavljena na kasnejši čas. Vse je odvisno od dinamike sproščanja ukrepov (možnosti skupnih veroučnih ur v pripravi na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo).

Seznami za urejanje cerkva in branje beril

Seznami bogoslužnih sodelavcev se za preteklih sedem nedelj, ko so bile cerkve zaprte, zamaknejo. Tisti, ki so bil na vrsti 15. 3., so prerazporejeni na 10. 5.

Poletni oratorij

Dekanijski duhovniki tistih župnij, kjer oratorij poteka že julija, smo sklenili, da zaradi negotovega poteka sproščanja javnega življenja, oratorija letos ne bomo organizirali.

Zahvale

Hvala za vaše darove za sv. maše in za darove za župnijske potrebe, ki ste jih nakazali na TRR župnije. Bog povrni vsem.

Slovenski katehetski urad je pripravil gradiva za šmarnično pobožnost. V nadaljevanju so aktualne povezave do šmarničnega branja.

fotografija: http://sku.rkc.si

ŠMARNICE ZA OTROKE: Največji dar (avtorica Marjeta Cerar - nagovor)

Letošnje šmarnične zgodbe so zgodbe dveh družin. Dveh mam, dveh očkov in osmih otrok, ki so vsi približno enake starosti. Vsi živimo preprosto življenje na obrobju mesta, na dveh majhnih kmetijah in v isti župniji. Nekega poletnega dne sva se mami odločili, da vseh osem mulcev peljeva na krajše počitnice. In prav med temi počitnicami so se rodile te zgodbe. To so resnične zgodbe, ki so se dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed nas. So zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik veselja in upanja. Predvsem pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija prav posebno mesto. Preberite jih, prisluhnite jim in nas spoznajte.
Dve mami in osem otrok

  • Spletna aplikacija (predvsem za osnovnošolce): po prijavi šmarničar vsak dan lahko posluša šmarnice + odgovori na vprašanje, povezano z vsebino, in odpre polje - tako sestavlja plakat.
  • Šmarnični izziv (predvsem za mlajše otroke in prvo triletje, vsak dan nov list)
  • Šmarnični listek z nalogo (za domače tiskanje in sestavljanje plakata)

Povezave so za prvi dan, vsak dan bomo gradivo delili tudi na FB-profilu, objavljeno pa bo tudi na: https://bit.ly/35fB3rM


ŠMARNICE ZA ODRASLE: Sveti Janez Henrik Newman (avtor dr. Bogdan Dolenc - nagovor)

V letošnjih šmarnicah spremljamo življenjsko pot Janeza Henrika Newmana, spreobrnjenca iz Anglikanske cerkve v Katoliško in kasnejšega kardinala, ki ga je papež Frančišek leta 2019 razglasil za svetnika. Njegova osupljiva življenjska pot, ki je intimno prepletena s splošnim versko-izobraževalnim dogajanjem na britanskem otočju 19. stoletja, nas bo s svojim svetlim zgledom spodbujala in navdihovala.

Naj bodo pripravljena gradiva v pomoč in spodbudo pri zaupanju v Marijino priprošnjo.

 

Blagoslovljen majnik!

Slovenski katehetski urad

 


fotografija: http://sku.rkc.si

 

Jezus se pridruži na poti v Emavs (Lk 24,13-27)

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim vstajenjem svetu dal novo življenje.

D Emavs SRT 1200

»Dva razočarana učenca hitita v Emavs. Med potjo se jima kot tujec pridruži Jezus in ju povpraša o njunih pogovorih. Pojasnita mu, kako so veliki duhovniki in poglavarji Gospoda izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Oni pa so upali, da je on tisti, ki bo odrešil Izraela. Jezus jima razloži, kako je za odrešenje človeštva bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo.«

Dobri Odrešenik, pozoren si do vseh razočaranih, oddaljenih in izgubljenih. Bolj ti je mar za stoto ovco, ki je zašla, kakor za devetindevetdeset pravičnih, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Spodbujaj nas, da te bomo posnemali. Pozorni naj bomo do vseh, ki so daleč, da se vrnejo v tvoje usmiljeno naročje. Pri tem naj nam pomaga Marija, mati usmiljenja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

                                                                                  Anton Nadrah, Za vstalim Gospodom

Župnijski dogodki v maju (in juniju)

Generalni vikar ljubljanske nadškofije msgr. dr. Franc Šuštar je v zadnjih Sporočilih slovenskih škofij (5/2020) obvestil, da za duhovniška srečanja v maju in juniju zaradi razglašene epidemije koronavirusa in negotovosti do kdaj bodo trajali omejitveni ukrepi, na škofiji ne morejo objaviti datumov za v naprej predvidena srečanja.

Zato omenjeno obvestilo lahko prenesemo tudi za dogodke v okviru naših župnij. Predvsem imam v mislih prvo sveto spoved in prvo sveto obhajila za tretji razred ter poletni oratorij. Oboje je povezano z intenzivnimi pripravami. Za prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo so priprave že potekale v okviru rednega verouka in se nadaljujejo z delom doma.

Za oratorij pa je ravno tisti konec tedna, ko smo imeli predvidene intenzivne priprave za animatorje na Sv. Joštu, bila razglašena karantena. Ko bodo omejitveni ukrepi odpravljeni in bodo srečanja možna, bomo objavili kako naprej.

 

Šmarnice

Letos smo za šmarnično branje izbrali zgodbe za otroke z naslovom Največji dar. Napisala jih je Marjeta Cerar. Dr. Bogdan Dolenc pa je v zgodbah za odrasle strnil življenjepis, v katerem se nam predstavi Sveti Janez Henrik Newman.

Po en izvod šmarničnega branja za otroke so voditelji šmarnic na soupravah že prejeli. Ker pa skupno obhajanje te marijanske pobožnosti do nadaljnjega ne bo možno, ste povabljeni, da šmarnice obhajate po domovih. Knjigo lahko naročite na tel: 03 490 14 20 ali pišete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šmarnice za otroke - Marjeta Cerar: Največji dar. Cena za knjigo: 8,50 EUR.
Šmarnice za odrasle - Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik Newman. Cena: 8,50 EUR.

 

Prvi petek in prva sobota

1. 5. je prvi petek v mesecu. Obisk po domovih je še vedno prepovedan.

Povabljeni, da četrto od petih molitev na fatimski način obhajate sami tako, da molite rožni venec s premišljevanji, da iz ljubezni do Boga obudite kesanje (s trdnim sklepom, da čim prej pristopite k zakramentalni spovedi) in da prejmete duhovno obhajilo.

 

Teden molitve za duhovne poklice

Zaradi nastalih razmer bo molitveni teden za duhovne poklice, ki poteka v tednu pred 4. velikonočno nedeljo, prestavljen na tisti čas, ko bo to mogoče. Ne moremo določiti časa, čeprav bi si želeli, da bi imeli ta teden molitve pred praznikom sv. Petra in Pavla ali pa pred molitvenim dnevom za duhovne poklice v začetku septembra, ko se zberemo po škofijah v naših Marijinih svetiščih. Datum za teden molitve bomo pravočasno sporočili.

Molitev za duhovne poklice ni omejena le na teden molitve ali na dan molitve za duhovne poklice. Vedno smo k temu povabljeni in zato je prav, da s to prošnjo in zavzeto molitvijo pridemo pred Gospoda tudi sedaj na nedeljo Dobrega pastirja. Sedanje razmere zaradi koronavirusa nas močno spodbujajo, da molimo za nove duhovne poklice.

msgr. dr. Franc Šuštar, voditelj Urada za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice

 

Zahvale

Hvala za vaše darove za sv. maše in za darove za župnijske potrebe, ki ste jih nakazali na TRR župnije. Bog povrni vsem.

Zaradi preprečevanja širjena okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 so cerkve še vedno zaprte.

Do preklica so maše samo v Železnikih v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

V teh razmerah bo glasilo Občestvo z duhovno mislijo in mašnimi nameni izhajalo za vsak teden sproti.

vir: https://www.loski-muzej.si/novice/cvetna-nedelja/

Poslikana panjska končnica s prihodom Kristusa v Jeruzalem. Selška delavnica, druga polovica 19. stoletja. Hrani Loški muzej Škofja Loka. Foto: Tihomir Pinter
Vir: https://www.loski-muzej.si/f/pics/novice/FOTO-Tihomir-Pintar_b.jpg

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu

Pridite, povzpnimo se skupno na Oljsko goro, pojdimo naproti Kristusu, ki se danes poslavlja od Betanije in gre prostovoljno v sveto trpljenje, da nas odreši.

Kristus torej prihaja. Svobodno se je odločil iti v Jeruzalem. Ponižal se je k nam iz nebes, da nas, ki smo obležali tu doli, dvigne k sebi, po besedah Svetega pisma nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospostvo, kakorkoli naj se imenuje.

Toda njegov prihod je brez blišča in trušča. Prerok namreč pravi: Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah, ampak se bo vedel ponižno in krotko preprosto bo stopal v sveto mesto.

Pohitimo z Jezusom v trpljenje in posnemajmo ljudi, ki so mu prihajali naproti. Ne mečimo na cestišče ne oljčnih ne palmovih vej ne oblačil, temveč s ponižnostjo v srcu, iskrenostjo in vso vdanostjo razgrnimo sami sebe pred njim, kolikor moremo, da v sebi sprejmemo prihajajočo Besedo in objamemo tistega, ki ga ves svet ne more objeti.

-----
Odlomek iz govora sv. Andreja s Krete, škofa (9. govor na cvetno nedeljo)
Sv. Andrej (ok. 660-740), škof na Kreti, odličen bizantinski govornik

 

Od ponedeljka 6. aprila do srede 8. aprila

 

v cetVeliki četrtek, 9. april [1]

Krizmena maša na veliki četrtek v Ljubljanski stolnici bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.

Povabljeni, da se v času večerne maše pridružite v duhu in zmolite svetli del rožnega venca za duhovne poklice. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

 

v petVeliki petek, 10. april [1]

Župnik pri obredih velikega petka moli posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje.

Povabljeni, da se pridružite v duhu in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma

Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi.

Povabljeni k molitvi devetdnevnice Božjega usmiljenja, ki jo lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

 

v sobVelika sobota, 11. april [1]

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

Župnik ob 15.00 obhaja blagoslov jedil iz zaprte cerkve brez navzočnosti vernikov za vse tri župnije.

Verniki lahko doma sami blagoslovijo jedila po naslednjem obredu:

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

     Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. (Mz 8, 2-3)

 

Iz svetega evangelija po Janezu.

     Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. (Jn 6,47-51)

 

4. Blagoslovna molitev

     Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(Nato pokropite z blagoslovljeno vodo.)

Škofje pa določajo, da je tokrat veljaven tudi blagoslov jedil po televiziji oz. radiu in vabijo vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se spremljajo prenosa blagoslova velikonočnih jedi:

 

Velikonočna vigilija [1]

V času vigilije se v duhu pridružite bogoslužju in s hvaležnostjo za dar krsta in vere zmolite častitljivi del rožnega venca.

Zvonovi po velikonočni vigiliji spet zvonijo.

 

v nedVelika noč, 12. april [1]

Vstajenjska procesija letos odpade.

Povabljeni, da spremljate:

Vabljeni, da pred velikonočnim zajtrkom zmolite blagoslovno molitev:

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


[1] Do preklica so vse maše samo v Železnikih. Za vse maše in obrede velja navodilo, da jih župnik obhaja sam, v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

Župnik in kaplan vsak dan mašujeva po oznanjenih namenih, tretji mašni namen je oddan g. Petru Kokotcu, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

Oltarcek1

Spoštovani starši veroučencev,

v četrtek, 12. marca, ste bili obveščeni, da so “škofje odločili, da za dva tedna (od 12. marca do nedelje 29. marca 2020), z možnostjo podaljšanja, odpovedujejo verouk na župnijah. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.”

Sedaj, ko se je ta čas podaljšal vsaj do 2. velikonočne nedelje, 19. aprila, vam namenjamo pismo: Kateheza v času epidemije.pdf.

V njem so zajete spodbude in navodila s področja verouka, molitve in spremljanje sv. maše.

Kateheti vam želimo obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva, ko se vsak na svoj način spopadate z novonastalimi izrednimi razmerami tako na delovnem mestu, v vaših družinah in na osebnem področju.

Potem, ko so od 12. 3. dalje cerkve zaprte, duhovniki mašujemo zasebno, ne smemo spovedovati in je verouk odpovedan, so  Slovenski škofje 25. 3. na osnovi navodil kongregacije za bogoslužje sprejeli navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v času epidemije. Za naše občestvo velja naslednje:

[1] Do preklica so vse maše samo v Železnikih. Za vse maše in obrede velja navodilo, da jih župnik obhaja sam, v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

Župnik in kaplan vsak dan mašujeva po oznanjenih namenih, tretji namen pa je oddan g. Petru Kokotcu, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

Od 29. 3. do 4. 4. povabljeni na radijski misijon, ki bo potekal na radiu Ognjišče v okviru priprave na velikonočne praznike.

 

Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Ljubljanski nadškof, gospod msgr. Stanislav Zore, bo v ponedeljek 30. 3. ob 21.00 uri na RADIU OGNJIŠČE po končani molitvi rožnega venca, posvetil Jezusovemu in Marijinemu Srcu vse verne Slovence.

 

Prvi petek in prva sobota

3. 4. je prvi petek v mesecu. Obisk bolnikov in ostarelih po domovih je prepovedan, razen v smrtni nevarnosti.

Povabljeni, da tretjo od petih molitev na fatimski način obhajate sami tako, da molite rožni venec s premišljevanji, da iz ljubezni do Boga obudite kesanje (s trdnim sklepom, da čim prej pristopite k zakramentalni spovedi) in da prejmete duhovno obhajilo.

 

Duhovno obhajilo

Kadar ne moremo k svetemu obhajilu lahko molimo naslednjo molitev (če smo zmolili kesanje in obudili ljubezen do Jezusa).

Jezus, verujem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Ljubim te nad vse in te srčno želim prejeti v svoje srce. Ker te sedaj v zakramentu ne morem prejeti, te prosim, pridi duhovno v moje srce. Sprejemam te, kot bi bil tukaj pred menoj in se ti popolnoma predam. Ne dopusti, da bi se kdaj ločil od tebe. Amen.

 

Spovedovanje in bolniško maziljenje

Zaradi prepovedi spovedovanja, naj verniki  v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492). Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave. V smrtni nevarnosti duhovnik lahko podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

 

Cvetna nedelja, 5. april [1]

Povabljeni k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Predvidoma ob 11.30 bo na TV SLO 1 tedenski nagovor nadškofa Zoreta.

Duhovniki, zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji, blagoslovljenega zelenja ne smemo deliti ali vam ga na določenem mestu pustiti na razpolago. Zato doma pripravite zelenje (npr. butare) in ga blagoslovite z naslednjo molitvijo:

Blagoslov zelenja

Znamenje križa.

Oče naš.

Blagoslov:

Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu, našem Gospodu.

Nato pokropite zelenje z blagoslovljeno vodo. Lahko tudi preberite odlomek evangelija o Jezusovem prihodu v Jeruzalem. (Mt 21,1-11)

OBCESTVO 7d 200

Od praznika sv. Jožefa, 19. marca, do  praznika Gospodovega oznanjenja Devici Mariji, 25. marca, obhajamo Teden družine.

 

S kaplanom vse dni darujeva maše po oznanjenih namenih.

 

Čeprav so cerkve in župnijske pisarne do nadaljnjega zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa COVID-19 zaprte, se lahko obrnete na nas po telefonu ali e-pošti. Kdor bi želel darovati za sv. maše, naj zapiše mašni namen, želeni datum maše ter svoj tel. št. in odda v poštni nabiralnik župnišča. Po telefonu se bomo nato dogovorili, kdaj bo sveta maša po vašem namenu lahko darovana.  

 

Župniki, ki delujemo na področju Občine Železniki, smo vključeni v občinski krizni štab za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 z namenom duhovne oskrbe občanov in preko Karitas za primer oskrbe občanov s prehranskimi artikli.

V primeru stiske, potrebe ali želja (osebno ali v vaši soseščini), za katero lahko najdemo rešitev oz. pomagamo v okviru duhovne oskrbe oz. pomoči župnijskih Karitas.

 

Duhovniki celotne Selške doline pa vse župljane vabimo, da se združimo v molitvi za rešitev iz stiske, za moč v preizkušnji, za potrpežljivost ter vztrajnost. V ta namen se bodo v župnijah po Selški dolini vsak večer ob 20. uri za pet minut oglasili veliki župnijski zvonovi.

 

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav Zore do v nedeljo, 22. marca 2020, ob 11.35 na TV Slovenija 1 nagovoril vernike in vse prebivalce Slovenije. Nadškof Zore bo spregovoril o pomenu preprečevanja širjenja epidemije ter o duhovnem življenju v naših družinah in domovih v času omejitve bogoslužja v cerkvah. (Več na spletni strani SŠK: https://katoliska-cerkev.si/predsednik-slovenske-skofovske-konference-msgr-stanislav-zore-bo-nagovoril-prebivalce-slovenije)

 

Katoliški verniki lahko na TV Slovenija do nadaljnjega spremljajo sv. mašo vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 2. Sv. mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference msgr. Alojzij Cvikl v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru.

 

Go to top