Devetdnevnica in maša za domovino

Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob 29. rojstnem dnevu naše države letos, že desetič po vrsti, pred dnevom državnosti, 25. 6. obhajamo devetdnevnico za domovino pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO – S TEBOJ BOMO ZMOGLI.

Ž:      V ta namen v Železnikih molimo rožni venec za domovino vsak dan pred mašo

V Železnikih bo v sredo, 24. 6., ob 19. uri v župnijski cerkvi maša za domovino.

Ob dnevu državnosti ter 30. obletnici razglasitve samostojnosti Republike Slovenije bomo po sklepu Slovenskih škofov na predvečer praznika v sredo, 24. 6., ob 20. uri zvonili z vsemi zvonovi 5 minut.

Diakonsko in  posvečenje v letu 2020

25. 6. 0b 10. uri bosta v župnijski cerkvi v župniji Ljubljana – Ježica v diakona posvečena: Peter Čemažar – Ljubljana – Ježica in Boštjan Dolinšek – Stranje.

Nova diakona priporočamo v molitev.

 

Čez dva tedna izide novo Občestvo. Ker je v juliju in avgustu za maše še nekaj prostih dni, lahko do konca junija v še oddate mašni dar.

Srce Jezusovo 2016 09832

Presveto Srce Jezusovo, bandero v župnijski cerkvi v Železnikih.


 

Pesem bogoslužnega branja na praznik Srca Jezusovega

Srce božansko Jezusa,
zaveze nove si zaklad:
ni več zaveze sužnosti,
temveč ljubezni, milosti.

Dovoliš, da prebodejo
z vojakovo te sulico,
da tvoje ranjeno srce
nevidne je ljubezni žar.

To kaže, kar, duhovnik naš,
si iz ljubezni pretrpel,
krvavo in skrivnostno si
za nas se vsega daroval.

Kdo ne bi se ob tem razvnel,
ljubezen vračati želel,
kdo ne oklenil se srca,
da v njem ostal bi vekomaj?

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki milost iz srca deliš,
Očeta tudi in Duha
naj hvali zemlja vekomaj. Amen. 

 

Ob zaključku veroučnega leta se zahvaljujem katehetinjam in g. kaplanu za celoletno delo na področju kateheze v vseh treh župnijah.

ZL:    Hvaležni smo Bogu za 4 prvoobhajance, ki so v sredo prvič pristopili k zakramentu sv. spovedi in so danes pod podobo kruha v svoje srce prvič prejeli Jezusa.

Ž:      Hvaležni smo Bogu za 24 prvoobhajancev, ki so v sredo prvič pristopili k zakramentu sv. spovedi in so včeraj pod podobo kruha v svoje srce prvič prejeli Jezusa.

V petek, 19. 6., je praznik presvetega Srca Jezusovega.

Maše bodo:
Na Zalem Logu ob 18. uri,
V Železnikih ob 19. uri,

v Dražgošah ob 20. uri,

Devetdnevnica in maša za domovino

Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob 29. rojstnem dnevu naše države bomo tudi letos, že desetič po vrsti, pred dnevom državnosti, 25. 6., od torka, 16. do prihodnje srede, 24. 6., obhajali devetdnevnico za domovino pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO – S TEBOJ BOMO ZMOGLI.

V ta namen bomo molili rožni venec za domovino:

Ž:      v Železnikih vsak dan pred mašo

D:      v Dražgošah v nedeljo, 21. 6., pol ure pred mašo.

ZL:    na Zalem Logu v nedeljo, 21. 6., pol ure pred mašo.

V Železnikih bo v sredo, 24. 6., ob 19. uri v župnijski cerkvi maša za domovino.

Obnovitvena dela pri kapelici pod Sušo

V novem Občestvu je zapisano krajše poročilo o poteku obnovitvenih del pri kapelici pod Sušo. Dela v obsegu danih možnosti lepo napredujejo. Hvala vsem izvajalcem in dobrotnikom.

ZL Sveta Trojica

Sveta Trojica, glavni oltar na Zalem Logu, detajl

Hvala za vaše darove za sv. maše in za darove za župnijske potrebe (pušico in ofer), ki jih darujete v nabiralnike v cerkvi. Bog povrni vsem.

Ž:      Danes, na prvo nedeljo, bodo vaši darovi namenjeni za obnovo nove hiše.

ZL:    Danes, na prvo nedeljo, bodo vaši darovi namenjeni za potrebe župnije.

D:      Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Marice Šturm sosedje darovali za sv. maše in za cerkev. Maša ob 7. dnevu bo v četrtek, 11. 6., ob 18. uri ter ob 30. dnevu v petek, 3. 7., ob 20. uri v Dražgošah.

 

Prva spoved, prvo obhajilo in zaključek verouka za 3. r.

Prvoobhajanci iz Železnikov in Zalega Loga naj pridejo k zadnji veroučni uri, ki bo potekala v cerkvi v Železnikih po rednem veroučnem urniku, v torek, 9. junija (ob 7.15 ali ob 13.05).

Prva sveta spoved bo v sredo, 10. 6., ob  17. uri v cerkvi v Železnikih za vse prvoobhajance iz obeh župnij hkrati. Po spovedi bo za prvoobhajance v cerkvi še vaja za slovesnost.

Prvo sveto obhajilo bo:

Ž:      v Železnikih v soboto, 13. 6., ob 10. uri ter

ZL:    na Zalem Logu v nedeljo, 14. 6., ob 9. uri.

 

Zaključek verouka

Ž:      Za otroke od 4. r. do 9. r. iz Župnije Železniki bo zadnja veroučna ura potekala v tednu od 8. 6. do 12. 6. po rednem veroučnem urniku. Veroučenci bodo pristopili k sveti spovedi in na koncu prejeli spričevalo.

 

ZL:    Na Zalem Logu bo zadnja veroučna ura za otroke od 1. r. do 9. r. (razen 3.r.) iz Župnije Zali Log potekala v četrtek, 11. 6., ob 16. uri v cerkvi na Zalem Logu. Otroci od 4. r. dalje bodo pristopili k sveti spovedi. Po sveti maši, ki bo ob 17. uri, pa bo razdelitev veroučnih spričeval.

 

D:      V Dražgošah bo zadnja veroučna ura za vse otroke iz Župnije Dražgoše potekala v petek, 12. 6., ob 19. uri v cerkvi v Dražgošah. Otroci od 4. r. dalje bodo pristopili k sveti spovedi. Po sv. maši, ki bo ob 20. uri, pa bo razdelitev veroučnih spričeval.

 

Sveto Rešnje telo in kri

Letos bomo imeli procesije v vseh treh župnijah po cerkvi pri stranskih oltarjih že na zapovedan praznik, v četrtek 11.6., pri večernih mašah:

Zali Log ob 17. uri.

Dražgoše ob 18. uri. V Dražgošah bo zato prihodnjo nedeljo maša normalno ob 8. uri.

Železniki ob 19. uri. V Železnikih bo maša v četrtek tudi ob 8. uri zjutraj.

 

Prva sobota

Ž:      Sedaj po maši povabljeni k prvosobotni pobožnost. Po litanijah in posvetilni molitvi se bo večer nadaljeval z rožnim vencem s premišljevanji, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Binkošti izlitje svetega duha 1200

Slika: Jan van 't Hoff, Binkošti, izlitje Svetega Duha, olje na platno


 

Pesem bogoslužnega branja na binkoštni praznik.

 

Ves svet se danes veseli,
saj dan spominski spet slavi,
ko Sveti Duh je razsvetlíl
učencev Jezusovih zbor.

 

Minilo petdeset je dni
od svete vélike noči,
skrivnosten to pomen ima:
začel se čas je milosti.

 

V jezikih tujih govoré,
vsa zbrana ljudstva ostrmé,
da so pijani, pravijo,
a polni so Duha z nebes.

 

Zaupno prosimo Boga,
da pošlje tudi nam Duha
in srca z milostjo navda,
z darovi svetimi z neba.

 

Po tebi, Duh, spoznavamo
Očeta in Sina Božjega
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

 


 

Celonočno češčenje Najsvetejšega in slovesni praznik Binkošti.

(Sobota) Na predvečer praznika obhajamo zaključek binkoštne devetdnevnice na čast Svetemu Duhu.

Po v sobotni večerni maši se bo začelo celonočno češčenje Najsvetejšega z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v obliki binkoštne dvorane po zgledu prvih apostolov, ki so skupaj z Marijo v molitvi čakali prihod Svetega Duha. Po rožnem vencu bomo nadaljevali z molitvijo brevirja.

Celonočno češčenje Najsvetejšega bo potekalo vse do maše na binkošti ob 7. uri.

S celonočnim češčenjem se pridružujemo vseslovenski molitveni verigi pred Najsvetejšim v enodušni molitvi za dar Svetega Duha - MOČ Z VIŠAVE.

Pri Marijinem oltarju se vpišite na seznam za bdenje pred Najsvetejšim.

 

Jutri (v ponedeljek) je binkoštni ponedeljek, praznik Marije, Matere Cerkve. Maše bodo v vseh treh župnijah: na Zalem Logu ob 18. uri, v Železnikih ob 19. uri in v Dražgošah ob 20. uri.

 

Vrtnice 2020 – Evharistija v šoli svetnikov

V Železnikih se bomo junija pri mašah zbirali ob branju vrtnic p. Antona Nadraha.

Navodila škofov v času epidemije

V začetku junija pričakujemo nova navodila slovenskih škofov s sproščanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

Od nadaljnjega sproščanja ukrepov so odvisni obisk bolnikov na prvi petek, izpeljava procesij za praznik Svetega rešnjega Telesa ter obseg praznovanja prvega svetega obhajila.

 

Prvi petek in prva sobota

Če bodo že možni obiski na domu, bova duhovnika obiskovala bolnike in ostarele po domovih 5. 6.

Zadnja od petih molitev na fatimski način bo: v Dražgošah v pet., 5. 6., ob 19.15 uri; na Zalem Logu v sob., 6. 6., po maši ob 8. uri.

V Železnikih bomo na prvo soboto, 6. 6., po maši, ki je ob 19. uri, molili litanije Matere Božje in  posvetilno molitev. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Molitev pred Najsvetejšim bo v Dražgošah in na Zalem Logu še na prvo nedeljo, 7. 6., pol ure pred mašo.

 

Verouk za 3. r.

Prvoobhajanci iz Železnikov in Zalega Loga naj pridejo k verouku, ki bo potekal v cerkvi v Železnikih po rednem veroučnem urniku v torek, 2. in 9. junija (ob 7.15 ali ob 13.05), da bodo s kaplanom v cerkvi v Železnikih imeli katehezo in praktično vajo v pripravi na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo.

Starši prvoobhajancev iz obeh župnij ste v četrtek, 4. 6., ob 19. uri povabljeni k maši v Železnike, po maši se bomo v cerkvi dogovorili o podrobnostih praznovanja. 

 

Zaključek verouka

Zaključek verouka bo v tednu od 8. 6. do 12. 6. Več si preberite v novem Občestvu št. 6/1.

Stranski oltar Marije Pomagaj v Baziliki na Brezjah

Marija Pomagaj na Brezjah, https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Stranski_oltar_Marije_Pomagaj_v_Baziliki_na_Brezjah.jpg

 

Danes obhajamo praznik Marije Pomagaj, zavetnica Slovencev.

Božjo Mater Marijo v Lavretanskih litanijah kličemo z imenom pomoč Kristjanov.

 

Marija Pomagaj

 

Slava ti brezjanska Mati,
o Marija Pomočnica,
ti si upanje Slovencev,
ti si naših src Kraljica.

 

Ti razumeš naše duše,
naše križe in težave.
Dan za dnem deliš dobrote
iz prestola svoje slave.

 

Koliko si solz otrla,
zvezdic upanja prižgala.
Kolikim si v skrajni sili
čudovito pomagala.

 

Naša polja, naše trate,
naši ljubljeni domovi
pričajo, kako mogočni
tvojih rok so blagoslovi.

 

Dokler bo izpod Triglava
vrela v daljni svet Savica,
bodo pela naša srca:
Slava tebi Pomočnica!

 

Zapisano po pripovedovanju Terezije Šmid (Urbanove) iz Dražgoš.

 

Binkoštna devetdnevnica

V Železnikih od petka, 22. 5., do sobote, 30. 5., pri mašah obhajamo binkoštno devetdnevnico na čast Svetemu Duhu.
Po prošnji po obhajilu molimo desetko rožnega venca na čast Svetemu Duhu, nadaljujemo s trikratnim vzklikom: "Pridi Sveti Duh, pridi po mogočni priprošnji brezmadežnega Srca Marije, tvoje preljube Neveste" in zaključimo z molitvijo na čast Svetemu Duhu iz binkoštne devetdnevnice.

Celonočno češčenje Najsvetejšega v noči na binkošti

V soboto, 30. 5., bo po maši ob 19. uri v cerkvi v Železnikih ob začetku celonočnega češčenja molitev rožnega venca s premišljevanji v obliki binkoštne dvorane po zgledu prvih apostolov, ki so skupaj z Marijo v molitvi čakali prihod Svetega Duha.

Po rožnem vencu bomo nadaljevali z molitvijo brevirja.

Od 22. ure dalje vabljeni na celonočno češčenje Najsvetejšega, ki bo potekalo vse do maše na binkošti ob 7. uri.

S celonočnim češčenjem se pridružujemo vseslovenski molitveni verigi pred Najsvetejšim v enodušni molitvi za dar Svetega Duha - MOČ Z VIŠAVE.

Pri Marijinem oltarju se vpišite na seznam za bdenje pred Najsvetejšim.

Vnebohod Heiligenblud 500

Slika: vnebohod - Heiligenblut, župnijska cerkev, glavni oltar - detajl

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod

Pred nami so prošnji dnevi, ko se zbiramo k molitvi za blagoslov na poljih, v gozdovih, podjetjih, vsega človeškega dela ter za odvrnitev naravnih in drugih nesreč.

Letos jih bomo obhajali v župnijskih cerkvah z molitvijo litanij vseh svetnikov, vendar zaradi omejitev ob epidemiji covid-19, brez procesij.

V četrtek, 21. 5., je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Maše bodo v vseh treh župnijah.

 

Binkoštna devetdnevnica in celonočno češčenje Najsvetejšega

V Železnikih bomo od petka, 22. 5., do sobote, 30. 5., pri mašah obhajali binkoštno devetdnevnico na čast Svetemu Duhu.

Povabljeni k celonočnemu češčenju, ki bo potekalo v noči s sobote, 30. 5., po večerni maši, na binkoštno nedeljo, 31. 5., do 7. ure.

 

Zaključek verouka

Veroučenci naj vsak v svoji župniji do petka, 29. maja, katerikoli dan v tednu pridejo k maši in prinesejo urejen zvezek z domačimi nalogami in evangeliji ter ga pustijo v cerkvi spredaj na prvi klopi na levi strani.

V kolikor se bodo junija omejitve še sprostile, bomo od 1. do 12. 6. izpeljali še dve veroučni uri.

Jn 14 1200

Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! Jaz sem pot, resnica in življenje. (Jn 14,1.6), www.qumran2.net

 

Sveto mašo bomo začeli z obredom NEDELJSKEGA BLAGOSLOVA VODE s kropljenjem vernikov v spomin svojega krsta. Naj nam bo to v opomin in pomoč, da ostanemo zvesti Svetemu Duhu, ki smo ga prejeli.

Svete maše od ponedeljka, 4. maja, ponovno potekajo z udeležbo vernikov. V zadnjem Občestvu št. 5/1 so objavljena navodila, ki veljajo za udeležbo in sodelovanje pri sv. maši. Spovedovanje poteka pred ali po maši v zakristiji.

Škofje dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnite tako, da se udeležite svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Darovanje (pušica) vernikov je na koncu maše v nabiralnik pri izhodu. Darujete lahko kadarkoli v tednu. Bog vam povrni za vaše darove.

Veroučno leto smo po navadi zaključili zadnji teden meseca maja. Kako ga bomo, z upoštevanjem varnostnih ukrepov izpeljali letos, bo objavljeno v naslednjem Občestvu, ki izide prihodnjo nedeljo. Vsekakor bomo upoštevali sodelovanje skozi celo leto ter domače delo (evangeliji in domače naloge) v času karantene.

 

Ps23 1200

Slika: Jan van 't Hoff, Jezus, dobri pastir, olje na platno

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja.
(Ps 23)

Tisti čas je rekel Jezus: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil;
hodil bo noter in ven in bo našel pašo.«
(Jn 10,9)

Veselimo se, da bomo po sedmih tednih spet lahko skupaj obhajali Gospodovo daritev sv. maše. Na današnjo nedeljo Jezusa Dobrega pastirja pa nam evangelij pokaže pot rešitve: »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil.« Zato naj nam Jezusove besede ostanejo smerokaz, da v obdobju sproščanja ukrepov na področju življenja iz vere nebi iskali rešitev v nadomestkih, mnogih dodatkih ali ponaredkih, ampak bomo vedno vstopali skozi Njega – Jezusa, ki je naš edini odrešenik. »Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne straši – naj ti zadostuje, da imaš Boga!« Terezija Velika (Avilska).


Slovenski škofje so sprejeli navodila za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah. Povzetek navodil si preberite v novem Občestvu št. 5/1.

V njih boste prebrali, da boste od ponedeljka, 4. 5., dalje spet lahko navzoči pri svetih mašah, vendar pod pogoji, kot sicer veljajo za zbiranje v zaprtih prostorih (razkuževanje rok, zaščita obraznega dela z masko, šalom ali ruto,…, ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 m). To pomeni, da bo v cerkvi število ljudi omejeno (člane iste družine naj sedijo skupaj). Zato škofje dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnite tako, da se udeležite svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).

Dovoljeno je samo ljudsko petje. Zato je sedaj, ko sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno, priložnost da tudi nedeljske in praznične maše poskušamo oblikovati slovesno z ljudskim petjem. Za bralce beril bo knjiga z berili vedno pripravljena na ambonu. Ministranti so z upoštevanjem medsebojne razdalje lahko v prezbiteriju, vendar pa ne pripravljajo oltarja in ne prinašajo darov. Darovanje (pušica) vernikov bo na koncu maše v nabiralnik pri izhodu.

Pod posebnimi pogoji je dovoljeno podeljevanje zakramentov: krst, poroka, prvo obhajilo, bolniško maziljenje. Posebna določila so glede prejema zakramenta svete spovedi (duhovnik bo za spoved na voljo pred mašo v zakristiji lahko pa po dogovoru tudi v drugih terminih). Še vedno pa je odpovedan verouk, srečanja skupin, sestanki in druga srečanja.

 

Prvo obhajilo v Železnikih in na Zalem Logu

Slovesnost bi bila v Železnikih 17. 5. in na Zalem Logu 24. 5., vendar je prestavljena na kasnejši čas. Vse je odvisno od dinamike sproščanja ukrepov (možnosti skupnih veroučnih ur v pripravi na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo).

Seznami za urejanje cerkva in branje beril

Seznami bogoslužnih sodelavcev se za preteklih sedem nedelj, ko so bile cerkve zaprte, zamaknejo. Tisti, ki so bil na vrsti 15. 3., so prerazporejeni na 10. 5.

Poletni oratorij

Dekanijski duhovniki tistih župnij, kjer oratorij poteka že julija, smo sklenili, da zaradi negotovega poteka sproščanja javnega življenja, oratorija letos ne bomo organizirali.

Zahvale

Hvala za vaše darove za sv. maše in za darove za župnijske potrebe, ki ste jih nakazali na TRR župnije. Bog povrni vsem.

Slovenski katehetski urad je pripravil gradiva za šmarnično pobožnost. V nadaljevanju so aktualne povezave do šmarničnega branja.

fotografija: http://sku.rkc.si

ŠMARNICE ZA OTROKE: Največji dar (avtorica Marjeta Cerar - nagovor)

Letošnje šmarnične zgodbe so zgodbe dveh družin. Dveh mam, dveh očkov in osmih otrok, ki so vsi približno enake starosti. Vsi živimo preprosto življenje na obrobju mesta, na dveh majhnih kmetijah in v isti župniji. Nekega poletnega dne sva se mami odločili, da vseh osem mulcev peljeva na krajše počitnice. In prav med temi počitnicami so se rodile te zgodbe. To so resnične zgodbe, ki so se dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed nas. So zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik veselja in upanja. Predvsem pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija prav posebno mesto. Preberite jih, prisluhnite jim in nas spoznajte.
Dve mami in osem otrok

  • Spletna aplikacija (predvsem za osnovnošolce): po prijavi šmarničar vsak dan lahko posluša šmarnice + odgovori na vprašanje, povezano z vsebino, in odpre polje - tako sestavlja plakat.
  • Šmarnični izziv (predvsem za mlajše otroke in prvo triletje, vsak dan nov list)
  • Šmarnični listek z nalogo (za domače tiskanje in sestavljanje plakata)

Povezave so za prvi dan, vsak dan bomo gradivo delili tudi na FB-profilu, objavljeno pa bo tudi na: https://bit.ly/35fB3rM


ŠMARNICE ZA ODRASLE: Sveti Janez Henrik Newman (avtor dr. Bogdan Dolenc - nagovor)

V letošnjih šmarnicah spremljamo življenjsko pot Janeza Henrika Newmana, spreobrnjenca iz Anglikanske cerkve v Katoliško in kasnejšega kardinala, ki ga je papež Frančišek leta 2019 razglasil za svetnika. Njegova osupljiva življenjska pot, ki je intimno prepletena s splošnim versko-izobraževalnim dogajanjem na britanskem otočju 19. stoletja, nas bo s svojim svetlim zgledom spodbujala in navdihovala.

Naj bodo pripravljena gradiva v pomoč in spodbudo pri zaupanju v Marijino priprošnjo.

 

Blagoslovljen majnik!

Slovenski katehetski urad

 


fotografija: http://sku.rkc.si

 

Jezus se pridruži na poti v Emavs (Lk 24,13-27)

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim vstajenjem svetu dal novo življenje.

D Emavs SRT 1200

»Dva razočarana učenca hitita v Emavs. Med potjo se jima kot tujec pridruži Jezus in ju povpraša o njunih pogovorih. Pojasnita mu, kako so veliki duhovniki in poglavarji Gospoda izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Oni pa so upali, da je on tisti, ki bo odrešil Izraela. Jezus jima razloži, kako je za odrešenje človeštva bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo.«

Dobri Odrešenik, pozoren si do vseh razočaranih, oddaljenih in izgubljenih. Bolj ti je mar za stoto ovco, ki je zašla, kakor za devetindevetdeset pravičnih, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Spodbujaj nas, da te bomo posnemali. Pozorni naj bomo do vseh, ki so daleč, da se vrnejo v tvoje usmiljeno naročje. Pri tem naj nam pomaga Marija, mati usmiljenja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja.

                                                                                  Anton Nadrah, Za vstalim Gospodom

Župnijski dogodki v maju (in juniju)

Generalni vikar ljubljanske nadškofije msgr. dr. Franc Šuštar je v zadnjih Sporočilih slovenskih škofij (5/2020) obvestil, da za duhovniška srečanja v maju in juniju zaradi razglašene epidemije koronavirusa in negotovosti do kdaj bodo trajali omejitveni ukrepi, na škofiji ne morejo objaviti datumov za v naprej predvidena srečanja.

Zato omenjeno obvestilo lahko prenesemo tudi za dogodke v okviru naših župnij. Predvsem imam v mislih prvo sveto spoved in prvo sveto obhajila za tretji razred ter poletni oratorij. Oboje je povezano z intenzivnimi pripravami. Za prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo so priprave že potekale v okviru rednega verouka in se nadaljujejo z delom doma.

Za oratorij pa je ravno tisti konec tedna, ko smo imeli predvidene intenzivne priprave za animatorje na Sv. Joštu, bila razglašena karantena. Ko bodo omejitveni ukrepi odpravljeni in bodo srečanja možna, bomo objavili kako naprej.

 

Šmarnice

Letos smo za šmarnično branje izbrali zgodbe za otroke z naslovom Največji dar. Napisala jih je Marjeta Cerar. Dr. Bogdan Dolenc pa je v zgodbah za odrasle strnil življenjepis, v katerem se nam predstavi Sveti Janez Henrik Newman.

Po en izvod šmarničnega branja za otroke so voditelji šmarnic na soupravah že prejeli. Ker pa skupno obhajanje te marijanske pobožnosti do nadaljnjega ne bo možno, ste povabljeni, da šmarnice obhajate po domovih. Knjigo lahko naročite na tel: 03 490 14 20 ali pišete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Šmarnice za otroke - Marjeta Cerar: Največji dar. Cena za knjigo: 8,50 EUR.
Šmarnice za odrasle - Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik Newman. Cena: 8,50 EUR.

 

Prvi petek in prva sobota

1. 5. je prvi petek v mesecu. Obisk po domovih je še vedno prepovedan.

Povabljeni, da četrto od petih molitev na fatimski način obhajate sami tako, da molite rožni venec s premišljevanji, da iz ljubezni do Boga obudite kesanje (s trdnim sklepom, da čim prej pristopite k zakramentalni spovedi) in da prejmete duhovno obhajilo.

 

Teden molitve za duhovne poklice

Zaradi nastalih razmer bo molitveni teden za duhovne poklice, ki poteka v tednu pred 4. velikonočno nedeljo, prestavljen na tisti čas, ko bo to mogoče. Ne moremo določiti časa, čeprav bi si želeli, da bi imeli ta teden molitve pred praznikom sv. Petra in Pavla ali pa pred molitvenim dnevom za duhovne poklice v začetku septembra, ko se zberemo po škofijah v naših Marijinih svetiščih. Datum za teden molitve bomo pravočasno sporočili.

Molitev za duhovne poklice ni omejena le na teden molitve ali na dan molitve za duhovne poklice. Vedno smo k temu povabljeni in zato je prav, da s to prošnjo in zavzeto molitvijo pridemo pred Gospoda tudi sedaj na nedeljo Dobrega pastirja. Sedanje razmere zaradi koronavirusa nas močno spodbujajo, da molimo za nove duhovne poklice.

msgr. dr. Franc Šuštar, voditelj Urada za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice

 

Zahvale

Hvala za vaše darove za sv. maše in za darove za župnijske potrebe, ki ste jih nakazali na TRR župnije. Bog povrni vsem.

Go to top