Zaradi preprečevanja širjena okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 so cerkve še vedno zaprte.

Do preklica so maše samo v Železnikih v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

V teh razmerah bo glasilo Občestvo z duhovno mislijo in mašnimi nameni izhajalo za vsak teden sproti.

vir: https://www.loski-muzej.si/novice/cvetna-nedelja/

Poslikana panjska končnica s prihodom Kristusa v Jeruzalem. Selška delavnica, druga polovica 19. stoletja. Hrani Loški muzej Škofja Loka. Foto: Tihomir Pinter
Vir: https://www.loski-muzej.si/f/pics/novice/FOTO-Tihomir-Pintar_b.jpg

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu

Pridite, povzpnimo se skupno na Oljsko goro, pojdimo naproti Kristusu, ki se danes poslavlja od Betanije in gre prostovoljno v sveto trpljenje, da nas odreši.

Kristus torej prihaja. Svobodno se je odločil iti v Jeruzalem. Ponižal se je k nam iz nebes, da nas, ki smo obležali tu doli, dvigne k sebi, po besedah Svetega pisma nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospostvo, kakorkoli naj se imenuje.

Toda njegov prihod je brez blišča in trušča. Prerok namreč pravi: Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah, ampak se bo vedel ponižno in krotko preprosto bo stopal v sveto mesto.

Pohitimo z Jezusom v trpljenje in posnemajmo ljudi, ki so mu prihajali naproti. Ne mečimo na cestišče ne oljčnih ne palmovih vej ne oblačil, temveč s ponižnostjo v srcu, iskrenostjo in vso vdanostjo razgrnimo sami sebe pred njim, kolikor moremo, da v sebi sprejmemo prihajajočo Besedo in objamemo tistega, ki ga ves svet ne more objeti.

-----
Odlomek iz govora sv. Andreja s Krete, škofa (9. govor na cvetno nedeljo)
Sv. Andrej (ok. 660-740), škof na Kreti, odličen bizantinski govornik

 

Od ponedeljka 6. aprila do srede 8. aprila

 

v cetVeliki četrtek, 9. april [1]

Krizmena maša na veliki četrtek v Ljubljanski stolnici bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.

Povabljeni, da se v času večerne maše pridružite v duhu in zmolite svetli del rožnega venca za duhovne poklice. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

 

v petVeliki petek, 10. april [1]

Župnik pri obredih velikega petka moli posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje.

Povabljeni, da se pridružite v duhu in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma

Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi.

Povabljeni k molitvi devetdnevnice Božjega usmiljenja, ki jo lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

 

v sobVelika sobota, 11. april [1]

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

Župnik ob 15.00 obhaja blagoslov jedil iz zaprte cerkve brez navzočnosti vernikov za vse tri župnije.

Verniki lahko doma sami blagoslovijo jedila po naslednjem obredu:

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

     Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. (Mz 8, 2-3)

 

Iz svetega evangelija po Janezu.

     Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. (Jn 6,47-51)

 

4. Blagoslovna molitev

     Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(Nato pokropite z blagoslovljeno vodo.)

Škofje pa določajo, da je tokrat veljaven tudi blagoslov jedil po televiziji oz. radiu in vabijo vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se spremljajo prenosa blagoslova velikonočnih jedi:

 

Velikonočna vigilija [1]

V času vigilije se v duhu pridružite bogoslužju in s hvaležnostjo za dar krsta in vere zmolite častitljivi del rožnega venca.

Zvonovi po velikonočni vigiliji spet zvonijo.

 

v nedVelika noč, 12. april [1]

Vstajenjska procesija letos odpade.

Povabljeni, da spremljate:

Vabljeni, da pred velikonočnim zajtrkom zmolite blagoslovno molitev:

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


[1] Do preklica so vse maše samo v Železnikih. Za vse maše in obrede velja navodilo, da jih župnik obhaja sam, v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

Župnik in kaplan vsak dan mašujeva po oznanjenih namenih, tretji mašni namen je oddan g. Petru Kokotcu, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

Oltarcek1

Spoštovani starši veroučencev,

v četrtek, 12. marca, ste bili obveščeni, da so “škofje odločili, da za dva tedna (od 12. marca do nedelje 29. marca 2020), z možnostjo podaljšanja, odpovedujejo verouk na župnijah. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.”

Sedaj, ko se je ta čas podaljšal vsaj do 2. velikonočne nedelje, 19. aprila, vam namenjamo pismo: Kateheza v času epidemije.pdf.

V njem so zajete spodbude in navodila s področja verouka, molitve in spremljanje sv. maše.

Kateheti vam želimo obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva, ko se vsak na svoj način spopadate z novonastalimi izrednimi razmerami tako na delovnem mestu, v vaših družinah in na osebnem področju.

Potem, ko so od 12. 3. dalje cerkve zaprte, duhovniki mašujemo zasebno, ne smemo spovedovati in je verouk odpovedan, so  Slovenski škofje 25. 3. na osnovi navodil kongregacije za bogoslužje sprejeli navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v času epidemije. Za naše občestvo velja naslednje:

[1] Do preklica so vse maše samo v Železnikih. Za vse maše in obrede velja navodilo, da jih župnik obhaja sam, v zaprti cerkvi, brez navzočnosti ljudstva.

Župnik in kaplan vsak dan mašujeva po oznanjenih namenih, tretji namen pa je oddan g. Petru Kokotcu, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

Od 29. 3. do 4. 4. povabljeni na radijski misijon, ki bo potekal na radiu Ognjišče v okviru priprave na velikonočne praznike.

 

Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Ljubljanski nadškof, gospod msgr. Stanislav Zore, bo v ponedeljek 30. 3. ob 21.00 uri na RADIU OGNJIŠČE po končani molitvi rožnega venca, posvetil Jezusovemu in Marijinemu Srcu vse verne Slovence.

 

Prvi petek in prva sobota

3. 4. je prvi petek v mesecu. Obisk bolnikov in ostarelih po domovih je prepovedan, razen v smrtni nevarnosti.

Povabljeni, da tretjo od petih molitev na fatimski način obhajate sami tako, da molite rožni venec s premišljevanji, da iz ljubezni do Boga obudite kesanje (s trdnim sklepom, da čim prej pristopite k zakramentalni spovedi) in da prejmete duhovno obhajilo.

 

Duhovno obhajilo

Kadar ne moremo k svetemu obhajilu lahko molimo naslednjo molitev (če smo zmolili kesanje in obudili ljubezen do Jezusa).

Jezus, verujem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Ljubim te nad vse in te srčno želim prejeti v svoje srce. Ker te sedaj v zakramentu ne morem prejeti, te prosim, pridi duhovno v moje srce. Sprejemam te, kot bi bil tukaj pred menoj in se ti popolnoma predam. Ne dopusti, da bi se kdaj ločil od tebe. Amen.

 

Spovedovanje in bolniško maziljenje

Zaradi prepovedi spovedovanja, naj verniki  v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492). Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave. V smrtni nevarnosti duhovnik lahko podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

 

Cvetna nedelja, 5. april [1]

Povabljeni k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Predvidoma ob 11.30 bo na TV SLO 1 tedenski nagovor nadškofa Zoreta.

Duhovniki, zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji, blagoslovljenega zelenja ne smemo deliti ali vam ga na določenem mestu pustiti na razpolago. Zato doma pripravite zelenje (npr. butare) in ga blagoslovite z naslednjo molitvijo:

Blagoslov zelenja

Znamenje križa.

Oče naš.

Blagoslov:

Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu, našem Gospodu.

Nato pokropite zelenje z blagoslovljeno vodo. Lahko tudi preberite odlomek evangelija o Jezusovem prihodu v Jeruzalem. (Mt 21,1-11)

OBCESTVO 7d 200

Od praznika sv. Jožefa, 19. marca, do  praznika Gospodovega oznanjenja Devici Mariji, 25. marca, obhajamo Teden družine.

 

S kaplanom vse dni darujeva maše po oznanjenih namenih.

 

Čeprav so cerkve in župnijske pisarne do nadaljnjega zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa COVID-19 zaprte, se lahko obrnete na nas po telefonu ali e-pošti. Kdor bi želel darovati za sv. maše, naj zapiše mašni namen, želeni datum maše ter svoj tel. št. in odda v poštni nabiralnik župnišča. Po telefonu se bomo nato dogovorili, kdaj bo sveta maša po vašem namenu lahko darovana.  

 

Župniki, ki delujemo na področju Občine Železniki, smo vključeni v občinski krizni štab za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 z namenom duhovne oskrbe občanov in preko Karitas za primer oskrbe občanov s prehranskimi artikli.

V primeru stiske, potrebe ali želja (osebno ali v vaši soseščini), za katero lahko najdemo rešitev oz. pomagamo v okviru duhovne oskrbe oz. pomoči župnijskih Karitas.

 

Duhovniki celotne Selške doline pa vse župljane vabimo, da se združimo v molitvi za rešitev iz stiske, za moč v preizkušnji, za potrpežljivost ter vztrajnost. V ta namen se bodo v župnijah po Selški dolini vsak večer ob 20. uri za pet minut oglasili veliki župnijski zvonovi.

 

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav Zore do v nedeljo, 22. marca 2020, ob 11.35 na TV Slovenija 1 nagovoril vernike in vse prebivalce Slovenije. Nadškof Zore bo spregovoril o pomenu preprečevanja širjenja epidemije ter o duhovnem življenju v naših družinah in domovih v času omejitve bogoslužja v cerkvah. (Več na spletni strani SŠK: https://katoliska-cerkev.si/predsednik-slovenske-skofovske-konference-msgr-stanislav-zore-bo-nagovoril-prebivalce-slovenije)

 

Katoliški verniki lahko na TV Slovenija do nadaljnjega spremljajo sv. mašo vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 2. Sv. mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske konference msgr. Alojzij Cvikl v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru.

 

Naš kraj naše srce

So ti kaj znane besede: Coronavirus, epidemija, ranljive skupine, starejši, previdnost, solidarnost in pomoč?

V zadnjih dneh jih je zagotovo težko preslišati. Zaradi hitrega naraščanja okužb s Coronavirusom v Sloveniji in splošnih navodil za umirjanje javnega življenja, se pojavlja vse večja potreba po solidarnosti do ranljivih skupin v tvojem kraju. Namesto panike, vzemi nastalo situacijo kot novo priložnost za prostovoljstvo in se pridruži prostovoljcem youngCaritas.

Slovenska karitas te vabi, da se kot prostovoljec youngCaritas pridružiš akciji NAŠ KRAJ, NAŠE SRCE.

Glavni namen akcije je zagotavljanje pomoči za tiste osebe, ki so že v materialni stiski in tudi za ostale, ki v razmerah epidemije ne bodo mogle same poskrbeti za dostop do osnovnih življenjskih potrebščin.

Trenutno za začetek izvajanja aktivnosti še ni potreb. Zato zaenkrat zbiramo bazo prostovoljcev, ki bo na voljo, ko bo pomoč potrebna.

Akcija poteka na nivoju Slovenke Karitas za pomoč na lokalnem področju.

Več informacij in prijava je na spletni strani Slovenke karitas.

Facebook: https://www.facebook.com/naskrajnasesrce/

 
Vir: MIT News Office Vir: MIT News Office

Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

 

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. 

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. 

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti. 

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. 

 

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

Dodatek št. 1: Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Dodatek št. 2:  Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-19

Kje in kdaj lahko prisluhnete sveti maši?

Queen Esther

Andrea del Castagno, Kraljica Estera, 1450  (vir: https://eterart.com)

Zimski oratorij »Zaupam, zato si upam!«

Zimski oratorij za otroke od 1. do 7. razreda iz vseh treh župnij bo potekal v Železnikih 20. in 21. 2. 2020. Prijave sprejemamo do petka, 14. 2., oziroma do zapolnitve mest. Število je omejeno na 35.

Prijavnice so na voljo v vseh cerkvah pod korom in na spletni strani.

V nekaj obrisih bomo spoznali življenje svetopisemske osebe kraljice Estere.

 

IMG 20200116 145826 1200

V petek, 17. 1., bomo ob godu sv. Antona Puščavnika v Železnikih obhajali celodnevno češčenje svetega Rešnjega telesa.
Razpored celodnevnega češčenja: Vsako uro naj bo pol ure tišine za osebno molitev in pol ure skupne molitve (npr. rožni venec).
Otroci, ki imajo ta dan verouk, bodo molili pred Najsvetejšim v okviru redne veroučne ure.

7.00: sveta maša
8.00
: iz oddaljenih vasi;
9.00: Na plavžu
10.00: sveta maša
11.00
: Dašnica;
12.00: molitvena skupina;
13.00: Log;
14.00: Racovnik, Trnje in Otoki;
15.00: Na Kresu;
16.00: veroučenci, ki imajo verouk ostale dni;
17.00: ŽPS, ŽGS, Karitas, zakonske skupine;
18.00: sklep celodnevnega češčenja z litanijami Srca Jezusovega bo vodil g. Jakob Kralj, duhovni pomočnik v Gorenji vasi.

Ta dan praznuje tudi Antonov vrtec. Ob 25. obletnici delovanja so v cerkvi pri Marijinem oltarju postavili jaslice, ki so jih izdelali otroci.

V Dražgošah ta dan ne bo maše. Zato v duhu povezovanja župnij ob 7., 10. ali 18. uri povabljeni k sv. Antonu Puščavniku.

Potrudimo se, da bi ta dan nekaj časa preživeli pred Najsvetejšim.

aljoša habjan1
Letos junija se je Aljoša pri skoku na glavo v morje hudo poškodoval in postal tetraplegik.


Z zbranimi sredstvi mu želimo vsaj malo pomagati, pri prepotrebnih prilagoditvah doma,  ki bodo pripomogle k samostojnejšemu življenju.
Ves denar, ki ga bomo zbrali za Aljoša, bo nakazan direktno izvajalcem del in prodajalcem potrebne opreme, za prilagoditev Aljoševega doma.


Župnijska karitas Železniki
Trnje 23, 4228 Železniki
SI56 0700 0000 1031 394
z namenom "za Aljoša"

Go to top