Dnevni utrinki in zahvala

Dnevni utrinki z oratorija na Instagramu:https://www.instagram.com/oratorij.zelezniki/

img1

 

Na letošnji oratorij je prišlo 92 otrok in animatorjev.  Hvala katehistinji Jani Gaser z ekipo animatorjev. Hvala tudi vsem organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki ste finančno, s storitvami ali z možnostjo uporabe prostorov omogočili izvedbo oratorija.

HVALA DONATORJEM

 • Občina Železniki
 • Domel d. o. o.
 • Tomaž Močnik s. p.
 • "Šlinga" Marjan Gaser s. p.
 • Alples d. d.
 • Gregor Žbontar s. p.
 • Mebor, d. o. o.
 • Kemperle d. o. o.
 • Košmelj Janez s. p.
 • Magres d. o. o.

 

S PROSTORI, V MATERIALU ALI STORITVAH SO POMAGALI

 • Krajevna skupnost Železniki
 • Antonov vrtec Železniki
 • PGD Železniki
 • Matija Benedičič
 • VSI, ki so nas vsak dan razveselili z sokovi, sadjem in drugimi dobrotami.

Neimenovani darovalci in dobrotniki  Še enkrat iskrena hvala in Bog povrni! 

 

Za Božjo slavo logoTermin in prijava

Poletni oratorij bo v Železnikkih potekal od 4. do 8. julija 2022.

Prijavnice na oratorij so že na voljo v cerkvah in na spletni strani. (Prijavnica PDF)
Število prijav je omejeno na 70 otrok. Prijave sprejemamo do nedelje 12. 6.
Tistim, ki se bodo prijavili pozneje, zaradi oddaje naročil ne bomo mogli zagotoviti oratorijske majice.

Povabljeni k finančni podpori, da po svojih močeh prispevate v oratorijski nabiralnik v cerkvi v Železnikih ali z nakazilom na TRR župnije Železniki.

 

Oratorijski animatorji

V pripravi imamo srečanja z animatorji vsak petek ob 20. uri v župnišču v Železnikih. Mladi, ki bi na oratoriju želeli sodelovati kot animatorji, lepo povabljeni, da se še pridružite.

 

Vsebina

Letos je osrednji oratorijski lik sv. Ignacij Lojolski. V letu 2021/22 namreč obhajamo 500. obletnico spreobrnjenja ustanovitelja jezuitov. Želimo, da otroci in mladi tudi s pomočjo oratorija bolje spoznajo Ignacija Lojolskega.

Njegovo hrepenenje po karieri in slavi je v marsičem podobno vrednotam sodobnega časa in s tega vidika nas njegovo spreobrnjenje lahko zelo nagovarja.

Nekatere vrednote, ki jih je Ignacij živel in se po njih ravnal, se morda slišijo nekoliko zastrašujoče: neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje, služenje ... Pa vendarle bomo letos spoznali, da se z Božjo pomočjo zmore tudi to.

Letošnji oratorij nosi naslov: »ZA BOŽJO SLAVO«.

S tem je dobro povzeto Ignacijevo življenje po spreobrnjenju. Če si je Ignacij kot vitez in vojak prizadeval, da bi sam postal čimbolj slaven, priljubljen in uspešen, se je od spreobrnjenja dalje začel truditi za Božjo in ne več za svojo slavo.

Udeležence in animatorje oratorija spodbuja, da bi se po zgledu in priprošnji  sv. Ignacija v življenju prizadevali ZA VEČJO BOŽJO SLAVO.

 

Jn 17 20 26 545

Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. (Jn 17,20-26)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Zaključek šmarnic

Danes, 29. 5., se bomo ob 16. uri zbrali pri zadnjih nedeljskih šmarnicah za Dražgoše pri stari cerkvi, za Zali Log in Železnike pa v Suši. Hvala vsem, ki ste na soupravah poskrbeli za šmarnična srečanja.

 

Binkoštna devetdnevnica

V Železnikih od petka, 27. 5., do sobote, 4. 6., pri mašah obhajamo binkoštno devetdnevnico na čast Svetemu Duhu.

 

Vrtnice 2022 – Anton Strle in Srce Jezusovo

V Železnikih se bomo v mesecu juniju pri mašah zbirali ob branju vrtnic z naslovom Anton Strle in Srce Jezusovo.

 

Prvi petek in prva sobota

V juniju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 3. 6. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. do 19.30 ure.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 4. 6., po maši, ko so bo začelo celonočno češčenja Najsvetejšega. Zaključek bo s sv. mašo na binkošti, 5. 6.,  ob 7. uri.
V cerkvi v Železnikih se pod korom vpišite na seznam za bdenje pred Najsvetejšim.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Sveta birma

Slovesnost svete birme bo v soboto, 4. 6., ob 10. uri v Železnikih.

Pred birmo bo za birmance iz vseh treh župnij potekala tridnevnica od srede, 1. 6., do petka, 3. 6., ob 19. uri v cerkvi v Železnikih.

V sredo, 1. 6., ob 18. uri bo v župnijski cerkvi v Železnikih srečanje z birmovalcem mag. Francijem Petričem. Na srečanje so povabljeni tudi botri in družine birmancev. Med sv. mašo ob 19. uri bo birmovalec na voljo za zakrament sv. spovedi.

V četrtek, 2. 6., bo ob 17.30 vaja za vse birmance.

V petek, 3. 6., bomo ob 18.00 in pri sv. maši z birmanci obhajali zadnjega od devetih prvih petkov s sv. spovedjo, s sv. obhajilom in s posvetitvijo Jezusovemu Srcu.

V času birmanske tridnevnice bodo sv. maše samo v Železnikih.

 

Oratorij 2022 »ZA BOŽJO SLAVO«

Prijavnice na oratorij, ki bo od 4. do 8. 7.,  so že na voljo v cerkvah in na spletni strani. Število prijav je omejeno na 70 otrok. Prijave sprejemamo do nedelje 12. 6.

V pripravi imamo srečanja z animatorji vsak petek ob 20. uri v župnišču v Železnikih. Mladi, ki bi na oratoriju želeli sodelovati kot animatorji, lepo povabljeni, da se še pridružite.

 

Zaključek verouka

V teh dneh zaključujemo z letošnjim veroučnim letom. Hvala katehistinjam za celoletno požrtvovalno katehetsko delo.

 

Oklic

(Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Klemen Mesec in nevesta Kristina Debernardi.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Jn 14 23 29 565

Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší.
(Jn 14,23-29)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Terezije Potočnik iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

 

Prihodnjo nedeljo izide novo Občestvo. Ker je v juniju za svete maše v Železnikih še nekaj prostih dni, lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec junij in za prihodnje mesece.

 

Srečanje oratorijskih animatorjev

V petek, 27. 5., bo ob 20. uri v župnišču v Železnikih srečanje animatorjev za letošnji oratorij. Povabljeni, da se nam pridružite še drugi, ki bi želeli sodelovati na letošnjem oratoriju od 4. do 8. 7.

 

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod

Pred nami so prošnji dnevi, ko se v procesijah zbiramo k molitvi za blagoslov na poljih, v gozdovih, podjetjih, vsega človeškega dela ter za odvrnitev naravnih in drugih nesreč:

– ned., 22. 5., ob 1600: Suša, za Megušnico;

– pon., 23. 5., ob 1645: Zali Log, za Martinj Vrh;

– tor., 24. 5., ob 1845: Železniki od cerkve sv. Frančiška v župnijsko cerkev.

– sre., 25. 5., ob 1630: Dražgoše od križa pri Rovtarju do stare cerkve;

V četrtek, 26. 5., je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda.

V Železnikih bosta maši ob 8. in 19. uri, v Dražgošah in na Zalem Logu pa ob 17. uri.

 

Binkoštna devetdnevnica

V Železnikih bomo od petka, 27. 5., do sobote, 4. 6., pri mašah obhajali binkoštno devetdnevnico na čast Svetemu Duhu.

 

Šmarnična pobožnost

Povabljeni k šmarnicam, ki potekajo po utečenem redu,

Dražgoše: To nedeljo, 22. 5., pri Tomažkovem znamenju.

Zali Log in Železniki: To nedeljo, 22. 5., so šmarnice v Suši združene z urno mašo za Megušnico.

 

Zaključek šmarnic

Pri zadnjih nedeljskih šmarnicah se bomo zbrali prihodnjo nedeljo, 29.  5., ob 16. uri:

za Dražgoše pri stari cerkvi, za Zali Log in Železnike pa v Suši.

 

Zaključek verouka

Zaključek verouka s spovedjo in podelitvijo spričeval bo od torka, 24. 5., do pon., 30. 5.

 

Oklici

(Dražgoše) Krščanski zakon želita skleniti ženin Aleš Šink in nevesta Ema Zupanc.
(Zali Log) Krščanski zakon želita skleniti ženin Peter Benedičič in nevesta Laura Mušič.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Jn 13 31 35 565

Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »... Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,31-35)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Prvo sv. obhajilo

Hvaležni smo Bogu za 25 prvoobhajancev iz župnije Železnikov, ki so v četrtek prvič pristopili k zakramentu sv. spovedi in so v soboto, 14. 5., pod podobo kruha v svoje srce prvič prejeli Jezusa.

 

Srečanje oratorijskih animatorjev

V petek, 20. 5., bo ob 19.45 uri v župnišču v Železnikih drugo srečanje animatorjev za letošnji oratorij. Imeli bomo filmski večer na temo letošnjega oratorija o sv. Ignaciju Lojoslkem. Hvala animatorjem, ki ste se odzvali že pretekli petek. Zbralo se nas je lepo število. Še vedno povabljeni, da se nam pridružite še drugi, ki bi želeli sodelovati na letošnjem oratoriju (od 4. do 8. julija).

 

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod

Pred nami so prošnji dnevi, ko se v procesijah zbiramo k molitvi za blagoslov na poljih, v gozdovih, podjetjih, vsega človeškega dela ter za odvrnitev naravnih in drugih nesreč:

– sob., 21. 5., ob 745: Zali Log, za Zali Log. Od Marijinega znamenja pri igrišču v župnijsko cerkev;
– ned., 22. 5., ob 1600: Suša, za Megušnico;
– pon., 23. 5., ob 1645: Zali Log, za Martinj Vrh;
– tor., 24. 5., ob 1845: Železniki od cerkve sv. Frančiška v župnijsko cerkev.
– sre., 25. 5., ob 1630: Dražgoše od križa pri Rovtarju do stare cerkve;

V četrtek, 26. 5., je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda.

V Železnikih bosta maši ob 8. in 19. uri,
v Dražgošah in na Zalem Logu pa ob 17. uri.

 

Šmarnična pobožnost

Dražgoše: V Dražgošah so šmarnice med tednom ob 19. uri, ter ob sobotah ob 9. uri. Razen ob sredah in petkih, ko so šmarnice pri sv. maši, ki je ob 17. uri. 

Ob nedeljah so šmarnice ob 16. uri v naravi, v primeru dežja pa v cerkvi: 15. 5. pri znamenju pri Rovtarju; 22. 5. pri Tomažkovem znamenju; 29. 5. pri stari cerkvi.

Zali Log: Na Zalem Logu so šmarnice med tednom ob 19. uri. Razen ob četrtkih (17h) in sobotah (8h), ko bodo šmarnice pri sv. maši. 

V Potoku in Martinj Vrhu so šmarnice vsak dan razen ob četrtkih (pri veroučni maši na Zalem Logu) in ob nedeljah (v Suši).

Železniki: V Železnikih so šmarnice od ponedeljka do sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.

Ob nedeljah so šmarnice za Zali Log in Železnike ob 16. uri v Suši. Vsakokrat se bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Domel  na Plavžu in skupaj peš poromali v Sušo.

 

 Jn 10 11 18 565 1

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« (Jn 10,27-30)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


Oznanila

 

Prvo sv. obhajilo

Hvaležni smo Bogu za 5 prvoobhajancev iz župnije Zali Log, ki so v četrtek prvič pristopili k zakramentu sv. spovedi in so danes pod podobo kruha v svoje srce prvič prejeli Jezusa.

Za prvoobhajance iz Železnikov je ta teden v okviru verouka v cerkvi prva sveta spoved. Slovesnost prvega sv. obhajila v Železnikih pa bo v soboto, 14. 5., ob 10. uri.

Teden molitve za duhovne poklice

Na nedeljo Dobrega pastirja zaključujemo Teden molitve za duhovne poklice. Še naprej povabljeni k vztrajni molitvi za vse poklicane ter za nove duhovniške, redovniške in misijonarske poklice.

 

Srečanje oratorijskih animatorjev

V petek, 13. 5., bo ob 20. uri v župnišču v Železnikih srečanje animatorjev za letošnji oratorij. Pridite mladi, ki bi na oratoriju (od 4. do 8. julija) želeli sodelovati v skupini animatorjev. Ob 19. uri povabljeni že k sv. maši.

 

Šmarnična pobožnost

Dražgoše: V Dražgošah so šmarnice med tednom ob 19. uri, ter ob sobotah ob 9. uri. Razen ob sredah in petkih, ko so šmarnice pri sv. maši, ki je ob 17. uri. 

Ob nedeljah so šmarnice ob 16. uri v naravi, v primeru dežja pa v cerkvi: 8. 5. pri Lojzetovi kapelici; 15. 5. pri znamenju pri Rovtarju; 22. 5. pri Tomažkovem znamenju; 29. 5. pri stari cerkvi.

Zali Log: Na Zalem Logu so šmarnice med tednom ob 19. uri. Razen ob četrtkih (17h) in sobotah (8h), ko bodo šmarnice pri sv. maši. 

V Potoku in Martinj Vrhu so šmarnice vsak dan razen ob četrtkih (pri veroučni maši na Zalem Logu) in ob nedeljah (v Suši).

Železniki: V Železnikih so šmarnice od ponedeljka do sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.

Ob nedeljah so šmarnice za Zali Log in Železnike ob 16. uri v Suši. Vsakokrat se bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Domel  na Plavžu in skupaj peš poromali v Sušo.

 

Prva sobota

Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do
22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

 

Tednik Družina – promocija ob 70-letnici izhajanja.

Na mizici za tisk vzemite zloženke za naročilo brezplačnega prejemanja tednika Družina za en mesec. S prvim promocijskim izvodom tednika boste prejeli tudi zveneče darilo – zvonček.

Jn 21 1 19 565 

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru… Simon Peter je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. (Jn 21,1-19)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Franca Zupanca iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Manje Mohorič iz Železnikov darovali za sv. maše in za obnovo hiše ob cerkvi v Železnkih.

 

Teden molitve za duhovne poklice

»Pojdi in popravi mojo Cerkev,« je geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice, ki bo potekal od 1. do 8. maja. Klic, ki ga je zaslišal sveti Frančišek in se nanj odzval, naj odmeva tudi v nas skozi ves teden molitve.

 

Verouk po veliki noči

Z veroukom nadaljujemo v torek, 3. 5. Zaključek verouka s spovedjo in podelitvijo spričeval bo od torka, 24. 5., do pon., 30. 5.

 

Sestanek za starše birmancev

Sestanek za starše birmancev iz vseh treh župnij bo v sredo, 4. 5., ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Prvi petek in prva sobota

V maju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 6. 5. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. do 19.30 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 7. 5., po maši. Molili bomo litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah prihodnjo nedeljo povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Prvo sveto obhajilo za Zalem Logu

V četrtek, 5. 5., bodo prvoobhajanci prvič pristopili k zakramentu sv. spovedi. Slovesnost prvega sv. obhajila pa bo v nedeljo, 8. 5., ob 9. uri. Prvoobhajanci se zberejo v župnišču ob 8.45.

 

Šmarnična pobožnost

Ves mesec maj bomo prebirali šmarnice za otroke z naslovom Marija ima rada vse otroke avtorice Špele Pahor. Šmarnice v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih.

Otroci in mladi iz vseh treh župnij povabljeni k šmarnicam, da se v povezanosti z Marijo okrepite v medsebojni povezanosti in da bi prepoznali, kako nas »Bog res kliče tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih«. In vse to z namenom, da naše »življenje postane dar za Boga«. S šmarničnimi nalogami bomo letošnje spodbude vsak dan znova izročali naši nebeški Materi Mariji. K pogovoru o misijonih pa bo otroke spodbujala tudi igra, ki jo bodo skozi mesec sestavili z zbiranjem kartončkov.

Dražgoše: V maju bodo šmarnice med tednom ob 19. uri, ter ob sobotah ob 8. uri. Razen ob sredah in petkih, ko bodo šmarnice pri sv. maši, ki je ob 17. uri.  

Ob nedeljah bodo šmarnice ob 16. uri: 1. 5. pri Tinetovem kozolcu; 8. 5. pri Lojzetovi kapelici; 15. 5. pri znamenju pri Rovtarju; 22. 5. pri Tomažkovem znamenju; 29. 5. pri stari cerkvi.

Zali Log: V maju bodo šmarnice med tednom ob 19. uri. Razen ob četrtkih (17h) in sobotah (8h), ko bodo šmarnice pri sv. maši. 

V Potoku in Martinj Vrhu bodo šmarnice vsak dan razen ob četrtkih (pri veroučni maši na Zalem Logu) in ob nedeljah (v Suši).

Železniki: Šmarnice bodo od ponedeljka do sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.

Ob nedeljah bodo šmarnice za Zali Log in Železnike ob 16. uri v Suši. Vsakokrat se bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Domel  na Plavžu in skupaj peš poromali v Sušo.

 

Zaključek šmarnic

Pri zadnjih nedeljskih šmarnicah se bomo zbrali 29.  5. ob 16. uri: za Dražgoše pri stari cerkvi, za Zali Log in Železnike pa v Suši.

Mariji, nebeški Kraljici, se bomo zahvalili za vse prejete milosti in jo prosili, naj sprejme v svoje naročje vse svoje otroke in nas privede k Jezusu, da bomo spoznali in začutili, da je on naš Brat in Odrešenik.

»Božja in naša Mati Marija, bodi nam najkrajša pot, k Božjemu Sinu Jezusu.«

 Jn 20 19 31 565

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,19-31)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

V nedeljo, 24. aprila, bo ob 19. uri v cerkvi Brezmadežne (nekdanji nunski cerkvi) v Škofji Loki pobožnost POT LUČI in sklep devetnevnice k Božjemu usmiljenju.

 

Prvomajske počitnice

Prihodnji teden in v času prvomajskih počitnic ni verouka. Nadaljeval se bo v torek, 3. maja.

 

Teden molitve za duhovne poklice in praznik sv. Jožefa delavca

Prihodnjo nedeljo obhajamo 3. velikonočno nedeljo in začetek tedna molitve za duhovne poklice. Prihodnjo nedeljo je tudi praznik sv. Jožefa delavca. Ob 9. uri povabljeni v Sušo k sveti maši ob začetku meseca maja in šmarnične pobožnosti.

 

Mašni nameni in bralci beril

Mašni nameni in bralci beril za prihodnjo nedeljo, 1. maja.

Oznanila 2022 05 01

BRALCI BERIL

Ž   7h  Blaž Globočnik
D  8h  Jure Pintar
Suša 9h  Jože Demšar
Ž 10Maja Tarfila

 

Molitev za birmance

Ob koncu združimo molitve za naše birmance, ki so ta konec tedna na duhovnih vajah: 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Molitev za blagoslov volitev

Molimo tudi za blagoslov volitev poslancev v državni zbor:                      

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Jn 20 1 9 565 

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. (Jn 20,1-9)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oba duhovnika, ki delujeva v občestvu naših župnij, vam in vsem vašim domačim
voščiva blagoslovljene velikonočne praznike Gospodovega vstajenja!

 


 

Oznanila

 

Hvala vsem, ki ste se v prazničnih dneh trudili za lepo velikonočno praznovanje.

Bog vam povrni tudi za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijo.

Jutri na velikonočni ponedeljek je praznični dan. Svete maše bodo po nedeljskem razporedu.

Radi pridite k bogoslužju tudi skozi teden, saj v Železnikih pred sv. mašo opravljamo devetdnevnico Božjega usmiljenja.

 

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja

Prihodnjo nedeljo – belo nedeljo, 24. 4, bo ob 9. uri pri Loretski Materi Božji v Suši romarska maša. Pred mašo bo molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.

Flp 2 6 11 565

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. (Flp 2,6-11)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


Oznanila

 

Sestanek – prvo sveto obhajilo

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Zalega Loga in iz Železnikov bo v ponedeljek,  11. aprila, ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Veliki teden

Cvetna nedeljo

Na cvetno nedeljo, 10. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah. Ob 8.00 (Dražgoše),  9.00 (Zali Log) in 10.00 (Železniki) bo blagoslov zelenja pred cerkvijo.

Ob 14. uri bomo v Železnikih pri sv. Frančišku molili križev pot.

V Dražgošah bo v torek, 12. 4., ob 17. uri generalno čiščenje cerkve pred veliko nočjo. Povabljeni!

Veliki četrtek

Na veliki četrtek bo sv. maša na Zalem Logu in v Železnikih ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za Ukrajino.

Veliki petek

Na veliki petek je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja – bogoslužnega branja in hvalnic.

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z veroučenci pri sv. Frančišku molili križev pot. Pripravljajo ga veroučenci 8. r. iz Železnikov, udeležijo naj se ga vsi veroučenci.

Z obredi velikega petka pričnemo v Dražgošah in v Železnikih ob 19. uri. V Železnikih bomo na veliki petek pol ure pred obredi začeli z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molili jo bomo vsak dan pol ure pred sv. mašo vse do bele nedelje.

Po obredih velikega petka se bomo v cerkvi še zadržali v molitvi pred Božjim grobom.

Darovi, ki jih boste darovali v nabiralnik pri božjem grobu, bodo namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

 

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE na veliko soboto.

6:00 – Železniki                                                                               

7:00 – Dražgoše in Zali Log

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v božjem grobu in BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL.

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočna jedila.

DRAŽGOŠE

14:30  molitev  v cerkvi
15:00  blagoslov jedil v cerkvi

 

ZALI LOG

10:00  molitev v cerkvi – Zali Log
10:30  blagoslov jedil v cerkvi

11:00   molitev v cerkvi – Martinj Vrh, Davča, Grapa, Potok
11:30  blagoslov jedil v cerkvi

 

ŽELEZNIKI

13:30  molitev v cerkvi – Otoki, Racovnik, Trnje, Na Kresu
14:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

14:30  molitev v cerkvi – Na plavžu, Jesenovec, Dašnica
15:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

15:30  molitev v cerkvi – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva, Log
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

 

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija

Velikonočna vigilija bo na Zalem Logu in v Železnikih ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z  velikonočno svečo prižgali vaše sveče, ki jih v ta namen prinesite s seboj.

Vstajenjska procesija 

Vstajenjska procesija in sv. maša se bo v Železnikih začela ob 6. uri, v Dražgošah ob 7.30 uri in na Zalem Logu ob 9. uri. Pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah bo ofer za župnijske potrebe. Že vnaprej Bog povrni!

Ministrante prosimo za zanesljivo udeležbo na ministrantskih vajah, ki bodo potekale eno uro in pol pred obredi: na veliki četrtek in na veliki petek ob 17.30 in na veliko soboto ob 18.30 uri.

V času praznikov ni uradnih ur. V nujnih primerih pokličite po telefonu ali se oglasite po sv. maši.

V Železnikih pod korom so na voljo velikonočne voščilnice, ki so jih izdelale sodelavke Karitas.

 

Verouk

Od 11. 4. do 22. 4. zaradi velikonočnih praznikov ne bo verouka. Udeležite se križevega pota na veliki petek, obredov velikega tedna in prazničnih svetih maš.

 Jn 8 1 11 565

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. …
Jezus jim je rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,1-11)

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

Za križev pot v Kočevskem Rogu ki bo danes, na tiho nedeljo, 3. 4., so še prosta mesta. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure.

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

V nedeljo, 3. 4., se na Radiu Ognjišče začenja radijski misijon. Vabljeni k poslušanju.
V petek, 8. 4., bo spovedni dan. V škofjeloški dekaniji bo priložnost za spoved od jutra do večera pri kapucinih v Škofji Loki.

 

Velikonočno spovedovanje

Pri verouku bo spovedovanje v tem tednu od 4. do 8. 4.

V Železnikih bo spovedovanje v soboto, 9. 4., od 17. do 19. ure ter na veliki ponedeljek, torek in sredo pred sv. mašo.
Na Zalem Logu bo spovedovanje v nedeljo, 10. 4., po maši.
V Dražgošah bo spovedovanje v nedeljo, 10. 4., ob 7.30 uri in po maši.

 

Cvetna nedelja

Prihodnjo nedeljo, cvetno nedeljo, 10. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah.
Ob 14. uri bomo v Železnikih pri sv. Frančišku molili križev pot.

 

Sestanek – prvo sveto obhajilo

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Zalega Loga in iz Železnikov bo prihodnji ponedeljek,  11. aprila, ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Molitev za mir

Povabljeni k molitvi za mir na svetu.

V Železnikih molimo rožni venec vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in na Zalem Logu molimo rožni venec vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Oljčne vejice

Priporočamo, da pri izhodu vzamete oljčne vejice, ki smo tudi letos dobili preko škofije Koper in da darujete za obnovo Istrskih cerkva.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do
22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Go to top