Susa 1 crfoto: Janez Tolar

Ves mesec maj bomo prebirali šmarnice za otroke z naslovom Misijonar ob Nilu avtorice Berte Golob. Šmarnice so posvečene spoznavanju življenja misijonarja Ignacija Knobleharja, saj bomo v letu 2019 obhajali dvestoletnico njegovega rojstva. Še posebej bo leto obarvano misijonsko tudi z izrednim misijonskem mesecem, ki ga je napovedal papež Frančišek. Želimo si, da bi misijonarjevo pričevanje otroke spodbudilo k delu za misijone, zaupanju v Marijino priprošnjo in pogumu za življenje iz vere.

Kot gradivo za otroke so pripravljene karte za miselno igro z motivi misijonarjevega dela.

V letošnjih šmarnicah med drugim tudi izvemo kako močno zaupanje v Božjo Mater Marijo je imel Misijonar Ignacij Knoblehar.
Ona, Marija, ga je varovala. Ne da se prešteti, kolikokrat se ji je priporočil in poromal k njej: »Mati Božja, tebi se izročam. Rad te imam!«

Naj bo obisk šmarnice skozi ves mesec maj in zaključno romanje v Sušo v nedeljo, 26. 5., ob 16. uri osebni prispevek v duhovni pripravi na bližajočo se 10. obletnico misijona v naših župnijah (l. 2020).

Smarnice 2019

Dražgoše: V maju bodo sv. maše s šmarnicami ob sredah in petkih. Šmarnice bodo od ponedeljka do petka ob 18. uri. Ob sobotah bodo šmarnice ob 9. uri.

Ob nedeljah bodo šmarnice ob 16. uri: 5. 5. pri Tinetovem kozolcu; 12. 5. pri Lojzetovi kapelici; 19. 5. pri znamenju pri Primčkovih; 26. 5. pri stari cerkvi.

Zali Log: V maju bodo sv. maše s šmarnicami ob četrtkih in sobotah. Šmarnice bodo v župnijski cerkvi ob 18. uri. Ob sobotah bodo šmarnice ob 8. uri.

V Potoku bodo šmarnice vsak dan razen ob četrtkih (pri veroučni maši na Zalem Logu) in ob nedeljah (v Suši).

Železniki: Šmarnice bodo od ponedeljka do sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.

Ob nedeljah bodo šmarnice za Zali Log in Železnike skupaj ob 16. uri v Suši. Vsakokrat se bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Domel – Nela in skupaj peš poromali v Sušo.

 

 

Mir vam bodi!

26 Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27 Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (Jn 20,26–29)

Gv 20 26 29 Marcello Cerrato

Teden po vstajenju Jezus izreka ta blagor: blagor vere. Zelo znan in skoraj pregovoren je prizor nevernega Tomaža, ki se je dogodil osem dni po veliki noči.

V prvem trenutku Tomaž ni veroval, da se je v njegovi odsotnosti prikazal Jezus in je zato rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval«.

V bistvu izhaja iz teh besed prepričanje, da Jezusa zdaj ni več mogoče spoznati toliko po njegovem obličju, marveč bolj po njegovih ranah. Tomaž meni, da so za Jezusovo istovetnost zdaj odločilne predvsem njegove rane, po katerih se razodeva, kako zelo nas je ljubil. V tem se apostol ne moti.

Evangelist Janez nadaljuje z zadnjo Jezusovo besedo Tomažu: »Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.« Ta stavek moremo postaviti tudi v sedanjik: »Blagor tistim, ki ne vidijo in vendar verujejo.« Na vsak način izreka Jezus bistveno načelo za kristjane, ki bodo prišli za Tomažem, torej za nas vse.

Primer apostola Tomaža je za nas pomemben vsaj iz treh razlogov: prvič, ker nas tolaži v naših negotovostih; drugič, ker nam kaže, da more vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi k luči; in končno, ker nam Jezusove besede, izrečene Tomažu, kličejo v spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po poti zvestobe do Jezusa.

Vsako leto, ko obhajamo veliko noč, podoživljamo izkušnjo prvih Jezusovih učencev, izkušnjo srečanja z Njim, ki je vstal.

Iz duhovnih misli Benedikta XVI. za 2. velikonočno nedeljo

 

Veliki četrtek

Na veliki četrtek bodo maše ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za Župnijsko karitas Železniki.

Veliki petek

Na veliki petek je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja in začetku devetdnevnice Božjega usmiljenja, ki traja do bele nedelje – nedelje Božjega usmiljenja.

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z veroučenci pri sv. Frančišku molili križev pot. Če bo dež, bo križev pot v cerkvi.

Z obredi velikega petka pričnemo ob 19. uri.

V Železnikih bomo na veliki petek pol ure pred obredi začeli z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molili jo bomo pol ure pred mašo vse dni do bele nedelje – nedelje Božjega usmiljenja.

Po obredih bomo pred Božjim grobom molili križev pot Slovenska kalvarija. Darovi velikega petka so namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

Velika sobota

Blagoslov ognja in vode

Na veliko soboto bo blagoslov ognja in vode v Železnikih ob 6.00, v Dražgošah in na Zalem Logu pa ob 7.00 uri. Ves dan ste povabljeni k molitvi pri božjem grobu.

Češčenje Najsvetejšega v božjem grobu in blagoslov velikonočnih jedil

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočne jedi.

Železniki

12:30    molitev pred Najsvetejšim – Otoki, Racovnik, Trnje
13:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi
13:30    molitev pred Najsvetejšim – Na Kresu

14:00   molitev pred Najsvetejšim – Na plavžu, Jesenovec
14:30  blagoslov jedil v župnijski cerkvi
15:00   molitev pred Najsvetejšim – Dašnica

15:30    molitev pred Najsvetejšim – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi
16:30    molitev pred Najsvetejšim – Log

Zali Log

10:30   molitev pred Najsvetejšim – Martinj Vrh
11:00   blagoslov jedil v župnijski cerkvi
11:30    molitev pred Najsvetejšim – Davča, Grapa, Potok

12:00   molitev pred Najsvetejšim – Zali Log
12:30  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

Dražgoše

15:00   molitev pred Najsvetejšim – Pri cerkvi
15:30    blagoslov jedil v župnijski cerkvi
16:00   molitev pred Najsvetejšim – Na Pečeh

 

Velika sobota je od nekdaj veljala za dan zadržanosti, ko se v mislih zadržimo ob mrtvem Božjem Sinu in tudi lastni minljivosti ter hrepenenju po neminljivem veselju v večnosti.

K temu nam pomaga obisk cerkve in molitev pred Božjim grobom z izpostavljenim Najsvetejšim. Obisk cerkve naj bi bil združen z blagoslovom velikonočnih jedil, ki se jih je od nekdaj zaužilo šele za velikonočni zajtrk.

Ves sobotni dan pa preživimo v zadržanosti in premišljevanju. Pravo veselje nastopi šele zvečer pri obredu velikonočne vigilije.

Blagoslov ognja na veliko soboto je zelo primeren, saj je to dan, ki že kaže na zmago svetlobe nad temo, milosti nad grehom, ljubezni nad sovraštvom. Z njim prosimo Boga naj nas popolnoma prenovi in v nas vžge ogenj ljubezni, da bi tako velikonočni prazniki obrodili obilo sadov.

Ker ogenj s svojo svetlobo preganja temo in s toploto mraz, nas spominja na božje resnice in božjo ljubezen. Ker pa ima v sebi moč, da uniči in spremeni vse, kar je gorljivega, je podoba očiščevanja, uničenja, božje sodbe.

Božji grob nas vabi k premišljevanju Kristusovega trpljenja in njegove smrti. Ko se bomo na veliki petek zvečer in veliko soboto ves dan ustavljali ob njem, ne bodimo pozorni samo na cvetje, luči in kip mrtvega Zveličarja. Naše oči se naj ustavijo na Najsvetejšem, ki je v znamenje žalosti in Gospodove smrti zagrnjeno s tančico.

Tako se naše premišljevanje ne bo končalo ob dogodkih velikega petka, ampak se bo nadaljevalo v velikonočno jutro, ko je Križani vstal od mrtvih. Naša žalost se bo spremenila v veselje in upanje, da bomo tudi mi skozi trpljenje prišli v večno veselje.

Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo »božje okolje« in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, in hkrati podoba daritve sv. maše – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.

Blagoslovljena jedila uživamo na velikonočno jutro v miru, medsebojnem razumevanju. Po možnosti jih delimo z ostarelimi, bolnimi in zapuščenimi.

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija bo v vseh treh župnijah ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z velikonočno svečo prižgali vaše sveče, ki jih v ta namen prinesite s seboj.

Vstajenjska procesija in maša se bo v Železnikih začela ob 6. uri, v Dražgošah ob 8. uri in na Zalem Logu ob 9. uri.

Ofer za župnijske potrebe bo v vseh treh župnijah pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah. Že vnaprej Bog povrni!

Velikonočni ponedeljek

Velikonočni ponedeljek je praznični dan. Maše bodo po nedeljskem razporedu.

 

 DEKANIJSKO 

V soboto, 9. 3., bo v Železnikih potekalo dekanijsko srečanje mladih. Ob 18. uri bo v cerkvi sv. Antona maša pri kateri bodo s petjem in igranjem sodelovali oratorijski animatorji in drugi mladi. Po maši bomo s srečanjem in druženjem nadaljevali v Kulturnem domu.
Gost bo Janez Mesec, misijonar na Madagaskarju. Vabljeni veroučenci od 8. razreda dalje, animatorji in vsi mladi.

4

 

S pepelnično sredo, 6. 3., začnemo 40 dnevni postni čas v pripravi na velikonočne praznike. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah. Štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnjenja začnimo z obredom pepeljenja.

Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj »prenovi« nekaj v pepel, tako naj bi se človek s pokoro prenovil v novega človeka.

Pobožnost križevega pota v postu

Dražgoše: ob nedeljah ob 7.30:

10. 3.: MePZ;
17. 3.: 6.–9. r.;
24. 3.: MlPZ in mladi;
31. 3.: 1.–5. r.;
7. 4.: ŽPS;

Zali Log: ob nedeljah ob 8.30:

10. 3.: MePZ, MlPZ in mladi;
17. 3.: 1. r., 2. r. in 4. r.;
24. 3.: 3. in 5. r.;
31. 3.: 6.–9. r.;
7. 4.: ŽPS;

Železniki: na pepelnico in ob petkih ob 17.30 uri v župnijski cerkvi.

6. 3.: 7. r.;
8. 3.: 6. r.;
15. 3.: 5. r.;
22. 3.: 4. r.;
29. 3.: 1. r.;
5. 4.: 2. r.;
12. 4.: 3. r.;
19. 4.: 8., 9. r. in mladi.

Pri sv. Frančišku bomo križev pot molili na 5. postno nedeljo, 7. 4., ob 14. uri (člani ŽPS) in
na veliki petek, 19. 4., ob 15. uri (8. r., 9. r. in mladi).

Postna postava za postni čas 2019

Strogi post na pepelnično sredo, 6. 3., in na veliki petek, 19. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

 

 

Benvenuto Tisi

Benvenuto Tisi - Garofalo, Spreobrnjenje sv. Pavla, 1525

 (vir: https://artgallery.yale.edu/ collections/objects/123378)

Zimski oratorij 25. in 26. 2. 2019 bo zaradi premajhnega števila prijavljenih tudi letos potekal v Kulturnem domu v Železnikih. Prijavite lahko otroke od 1. do 7. razreda.
Prijave
sprejemamo še do torka, 19. 2.
Nove prijavnice so na voljo v cerkvi pod korom in na spletni strani.

V nekaj obrisih bomo spoznali življenjsko pot sv. Pavla, apostola narodov. Njegovo duhovno bogastvo se kaže zlasti v spreobrnjenju in mnogih pismih krščanskim skupnostim, ki jih je ustanovil na svojih misijonskih poteh in jih nato spremljal na poti njihove rasti.

 

Resized 20190203 165557

V cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku se je v nedeljo, 3. 2. 2019, odvijalo tradicionalno srečanje otroških pevskih zborov. Na njem je ob spremljavi 30-članskega orkestra in pod vodstvom dirigentke Polone Stegu prepevalo kar 800 otrok iz 55 zborov, med njimi smo bili tudi pevci iz Železnikov in Zalega Loga. Sv. mašo je ob somaševanju sobratov duhovnikov daroval salezijanec Klemen Balažic. Med pridigo nam je položil na srce, da smo vsi poklicani k svetosti.

Srečanje ob praznovanju godu sv. Janeza Boska je bilo lepa priložnost za slavljenje Gospoda, ter za spoznavanje in utrjevanje vezi med nami. Spodbudilo nas je, da se bomo tudi v prihodnje trudili lepšati bogoslužje, zato se bomo takih srečanj še naprej radi udeleževali.

Posnetkom lahko prisluhnete v oddaji Sobotna iskrica v spletnem arhivu Radia Ognjišče: https://avdio.ognjisce.si/share/iskrica_2019_02_09.mp3&t=0h38m30s,
na TV Slovenija 1 pa je v oddaji Obzorja duha objavljena kratka reportaža s srečanja: https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174594522.
Več informacij najdete na naslovu: https://donbosko.si/ob-800-clanskem-zboru-se-sibi-tudi-rakovniska-cerkev/.

Valerija Megušar in Mira Benedičič

 

Resized 20190203 112830

 

Resized 20190203 113334

 

20190203 113105

 

couple holding hands sunset 1200

Vabljeni pari, ki se spoznavate, že živite skupaj, imate morda že otroke in doživljate, da je čas, da se poročite. Tudi, če se ne bosta poročila v kratkem, sta dobrodošla. Če sta v strahu pred življenjskim korakom, pridita, da bosta lažje razmišljala o vajini prihodnosti.

Priprava na zakon bo potekala v župnijskih prostorih župnije Selca – Krekova dvorana
v soboto, 23. marca 2019,
od 9.00 do 19.00 z zaključno sveto mašo.

Ljubezen ni sama po sebi umevna. Potrebno je graditi in oblikovati odnos.

Program Priprave na zakon:

 • Ob 9. uri: zbiranje in predstavitev
 • srečanje: HALO, HALO, ME SLIŠIŠ
 • srečanje: KAKO MOREŠ BITI TAKO DRUGAČNA, DRUGAČEN, A ŠE VEDNO ZANIMIV, ZANIMIVA?
 • Čas kosila in kavica
 • srečanje:VREDNOTE IN VZGOJA
 • srečanje:VESELJE NAD ŽIVLJENJEM
 • srečanje:MIDVA PRED OLTARJEM
 • Ob 19. uri : sveta maša

 

Predstavitve bodo zelo življenjske. Zakonski pari bodo delili z vami tudi izkušnje. Vse bo v prijetnem, domačem vzdušju. Ne imejta strahov.

Vajina edina želja naj bo, da vama ta dan še bolj pomaga na poti vajine rasti.

Na koncu srečanja bosta prejela potrdilo 0 opravljenem tečaju Priprave na zakon, ki ga bosta potrebovala v nadaljnji pripravi na poroko.

Ne bo dolgočasno, ampak poučno.

Prijave niso potrebne, samo pridita. Jih bomo pa zelo veseli zaradi lažje organizacije.

Več informacij je na letaku.

plakat

V okviru bratov kapucinov v Škofji Loki se je rodila pobuda, da bi mladim ponudili program 10-ih srečanj, ki se bodo zvrstila v petih mesecih (februar - junij 2019), z naslovom »13 razlogov zakaj je življenje kljub vsemu lepo«.

Izhodišče programa je Netflix-ova nadaljevanka »13 Reasons Why« (posneta po knjižnem prvencu Jay-a Asher-ja (rojen 1975), ki je med mladimi prava uspešnica in jo lahko beremo tudi v slovenščini (http://www.mladinska.com/fejstbuk/zlata_hruska/1701)

Nadaljevanka prikazuje sedemnajstletnico Hanah, ki se je zaradi svoji stisk odločila za samomor. Pred tem tragičnim dejanjem pa je posnela kasete, na katerih je navedla dejanja 13 oseb, ki so ključno vplivala na njeno odločitev.

Bratje kapucini želimo med mladimi zelo priljubljeno nadaljevanko uporabiti kot vstopno mesto za pogovor, skupno iskanje izzivov in odgovorov nanje ter za molitev za mlade v stiski. Vsako srečanje bo tako imelo tri dele:

 • ogled enega dela nadaljevanke,
 • pogovor o videnem in
 • molitev pred Jezusom v najsvetejšem zakramentu.

Mladi razširite informacijo o tem programu in se med seboj spodbudite in opogumite, da pridete pogledat.

Za srednješolce, ki se vsak dan vozijo domov, je predviden termin ob torkih (1. in 3. v mesecu) od 14.00 do16.00.
Za tiste, ki so čez teden drugje v šoli ali na fakulteti, pa ob nedeljah (1. in 3. v mesecu) od 15.00 do 17.00.

V imenu loških bratov kapucinov
brat Jaro Knežević

 

Datumi srečanj v letu 2019

    TORKOV TERMIN NEDELJSKI TERMIN
(od 14.00 do 16.00) (od 15.00 do 17.00)
FEBRUAR 1. teden 5. feb. 3. feb.
3. teden 19. feb. 17. feb.
MAREC 1. teden 5. mar. 10. mar. (zaradi počitnic)
3. teden 19. mar. 17. mar.
APRIL 1. teden 2. apr. 7. apr.
3. teden 16. apr. 28. apr. (zaradi velike noči)
MAJ 1. teden 7. maj 5. maj
3. teden 21. maj 19. maj
JUNIJ 1. teden 4. jun. 2. jun.
3. teden 18. jun. 16. jun.

 

Mnenja o knjigi

»Knjiga Trinajst razlogov mi je rešila življenje. To poletje bi se skoraj vdala, pa sem še zmeraj tukaj. Spoznala sem, kaj bi pomenilo, če bi to naredila. Spoznala sem, da karkoli mi je že kdo storil, se verjetno tega ni zavedal. Včasih se ljudje sploh ne zavedajo kaj delajo, kako s svojimi dejanji, besedami vplivajo na druge ljudi, name. Brez te knjige me že dolgo ne bi bilo več. Hvala.«
Tanya, www.thirteenreasonswhy.com.

»To je 13 razlogov, zaradi katerih se knjigam ne smemo odreči.«
Jenna-May, www.thirteenreasonswhy.com.

»Hanina zgodba je zgodba o osamljeni stiski, zgodba o poti v samomor, ki bi ga kot večino drugih lahko preprečili.«
dr. Saška Roškar, psihologinja

zakonski jubilant 1200i

V nedeljo, 20. 1., bo v Železnikih pri sveti maši ob 10. uri slovesnost zakonskih jubilantov.
Še posebej povabljeni zakonski pari, ki leta 2019 praznujete 10 (2009), 20 (1999), 25 (1994), 30 (1989), 40 (1979), 50 (1969) ali več let od sklenitve svetega zakona.
Ker letos ne bomo pošiljali osebnih vabil, ta objava velja kot pisno povabilo.

IMG 20190104 171020 cr 1200

V četrtek, 17. 1., bomo ob godu sv. Antona Puščavnika v Železnikih obhajali celodnevno češčenje svetega Rešnjega telesa. Ta dan praznuje tudi Antonov vrtec.
Razpored celodnevnega češčenja: Vsako uro naj bo pol ure tišine za osebno molitev in pol ure skupne molitve (npr. rožni venec).

7.00: sveta maša
8.00: iz oddaljenih vasi;
9.00: Na plavžu
10.00: sveta maša
11.00: Dašnica;
12.00: molitvena skupina
13.00: Log;
14.00: Racovnik, Trnje in Otoki
15.00: Na Kresu;
16.00: ŽPS, ŽGS, Karitas, zakonske skupine
17.00: veroučenci – slavilna molitev mladih
18.00: sveto mašo ob sklepu celodnevnega češčenja z litanijami Srca Jezusovega bo vodil g. Simon Fortuna, župnik pri Sv. Lenartu.

Potrudimo se, da bi ta dan nekaj časa preživeli pred Najsvetejšim.

Go to top