Lk 15 1 3 11 32 565

Mlajši sin je vstal ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naróčil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakôljite ter jejmo in se veselímo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti. (Lk 15,1-3.11-32)

Slika: Julian Garcia Mejia, www.qumran2.net


Oznanila

 

Prvi petek in prva sobota

V aprilu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 1. 4. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.
V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju.
V Železnikih bomo prvo soboto na fatimski način obhajali v soboto, 2. 4., po maši.
V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Praznovanje velikega tedna – spremembe

Leta 2019 smo za velikonočno tridnevje zaradi pomanjkanja duhovnikov ostali brez stalne pomoči. Za blagoslove ognja in jedil na veliko soboto sva s kaplanom poskrbela sama, za obrede pa sta iz Ljubljane izmenjaje prihajala v Dražgoše g. nadškof in pomožni škof. 

Za v prihodnje pa je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da naj obrede s kaplanom vodiva sama in sicer v Železnikih vse dni, na soupravah pa naj jih obhajamo izmenjaje.

Tako bodo letos obredi velikega četrtka potekali na Zalem Logu in v Železnikih, obredi velikega petka v Dražgošah in Železnikih. Blagoslov ognja in jedil na veliko soboto bo v vseh treh župnijah, velikonočna vigilija bo na Zalem Logu in v Železnikih. Velikonočne maše z vstajenjskimi procesijami pa bodo v vseh treh župnijah.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

Povabljeni k prijavi na dekanijski križev pot v Kočevski Rog, ki bo na tiho nedeljo, 3. 4. 2022. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure. Prijave zbiramo še danes, do nedelje, 27. 3. Prispevek za prevoz je 10€.

 

Molitev za mir

Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji smo se odzvali papeževi prošnji, naj vsi škofje duhovniki in verniki skupaj z njim posvetimo sebe in vse človeštvo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s posebno omembo Ukrajine in Rusije. Posvetitev je zavestno dejanje, ki je celovito in trajno. Zato povabljeni, da vztrajamo v življenju iz posvetitve z rednim zakramentalnim življenjem in da tudi vztrajamo v molitvi za mir na svetu.

V Železnikih molimo rožni venec vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in na Zalem Logu molimo rožni venec vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Molitev za birmance

Birmanci iz naših župnij prosijo za molitveno podporo v pripravi na sv. birmo. V košarici pri oltarju so listki z njihovimi imeni. Povabljeni, da jih vzamete in da jih vključite v svoje molite.

Lk 13 1 9 565

Jezus je povedal tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel.
Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim. Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹« (Lk 13,1-9)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Pobožnost križevega pota

V Železnikih križev pot molimo vsak postni petek po maši.
Na Zalem Logu bomo molili evharistični križev prihodnjo nedeljo, 27. 3., pol ure pred sv. mašo.

 

Molitev za mir

Povabljeni, da se v občestvu naših župnij na Marijino priprošnjo združimo v molitvi rožnega venca za mir na svetu.
V Železnikih molimo vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in na Zalem Logu molimo vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

Povabljeni k prijavi na dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu, ki bo na tiho nedeljo, 3. 4. 2022. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure. Prijave zbiramo do prihodnje nedelje, 27. 3. Prispevek za prevoz je 10€.

 

Zbiranje odpadnega papirja

Skavti bodo v soboto, 26. 3,  od 9. do 16. ure na trgu pred cerkvijo v Železnikih zbirali odpadni papir. Pred vhodom v cerkev bo v ta namen postavljen lesen zaboj.

 

Molitev za birmance

Birmanci iz naših župnij prosijo za molitveno podporo v pripravi na sv. birmo. V košarici pri oltarju so listki z njihovimi imeni. Povabljeni, da jih vzamete in da jih vključite v svoje molite.

 

Teden družine - praznik Gospodovega oznanjenja Mariji

Od sv. Jožefa, do praznika Gospodovega oznanjenja Mariji, 25. 3., obhajamo teden družine. Na praznik, v petek, 25. 3., bodo sv. maše v vseh treh župnijah:
v Dražgošah ob 17. uri,
na Zalem Logu ob 17. uri ter
v Železnikih ob 8. in 19. uri.

Na praznik bo papež Frančišek posvetil Rusijo in Ukrajino Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Devica Marija je fatimsko vidkinjo s. Lucijo po letu 1917 večkrat prosila, da naj bi spolnili, kar ji je zaupala. Marija pa prosi, da se posvetijo tudi vsi škofje, vsi duhovniki, vsi redovniki in vsi verniki. To je čas, ko se mora Cerkev zbrati v varnem zavetju njenega brezmadežnega Srca! Značilnost posvetitve je njena celovitost. Ko se posvetimo, se moramo posvetiti v celoti in za vedno. Občestvo naših župnij vztrajno hodi po poti posvetitve s spodbujanjem pobožnosti prvih petkov in prvih sobot.

(Sobota) Povabljeni, da se sedaj po maši še zadržite v cerkvi, saj je v okviru tedna družine za starše pripravljen kratek duhovni program. 

Lk 9 28 36 565 

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu…
Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« (Lk 9,28-36)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


Oznanila

 

Pobožnost križevega pota

V Železnikih križev pot molimo vsak postni petek po maši.
V Dražgošah bomo molili evharistični križev prihodnjo nedeljo, 20. 3., po ure pred sv. mašo.

 

Molitev za mir na svetu

Povabljeni, da se v občestvu naših župnij  združimo v molitvi rožnega venca.
V Železnikih vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Teden družine

V soboto, 19. 3., na praznik sv. Jožefa se začne teden družine. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah:

v Dražgošah ob 8. uri,
na Zalem Logu ob 9. uri,
v Železnikih ob 7. in 19. uri.

V Železnikih bo po maši ob 19. uri v okviru tedna družine pripravljen kratek duhovni program. 

 

Priprava na krščanski zakon

Škofijski urad za družino je pripravil zloženko z informacijami in s termini priprav na zakon v letošnjem letu.
Več informacij je v zloženki na mizici za tisk in na spletni strani škofijskega urada za družino.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

V okviru dekanije Škofja Loka bomo na tiho nedeljo, 3. 4. 2022, popoldan poromali v Kočevski Rog na križev pot. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure. Prijave zbiramo do nedelje, 27. 3. Prispevek za prevoz je 10€.

 

Magdalena Gornik

Ob začetku škofijskega postopka za beatifikacijo Magdalene Gornik povabljeni k molitvi za njeno beatifikacijo. Na mizici za tisk so na voljo knjižice z molitveno devetdnevnico. Več informacij o Magdaleni Gornik najdete na spletni strani: magdalenagornik.com. Leta 2018 smo z občestvom naših župnij romali po njenih poteh, zato nam je ta svetniška kandidatinja še posebej blizu.

 

Pomoč trpečim v Ukrajini

Slovenska Karitas je pred dnevi začela z akcijo zbiranja sredstev za humanitarno pomoč trpečim v Ukrajini. Več informacij je na plakatu, zadaj pod korom pa so na voljo položnice za darovanje v ta namen. Aktualne informacije so na voljo na spletni strani Slovenske Karitas.

 

Papeška nedelja

Ob obletnici izvolitve papeža Frančiška obhajamo papeško nedeljo. Povabljeni, da sedaj skupaj zmolimo zanj in na koncu zapojemo zahvalno pesem: Očenaš … Zdrava Marija … Slava Očetu … Tebe Boga hvalimo!

Lk 4 1 13 565 

Nato je hudič Jezusa povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
(Lk 4,1-13)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

 

Molitev za mir na svetu

Povabljeni, da se v občestvu naših župnij  združimo v molitvi rožnega venca.
V Železnikih vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Pobožnost križevega pota

V Železnikih bomo križev pot molili vsak postni petek po maši.
Na soupravah bomo molili evharistični križev pot pred Najsvetejšim V Dražgošah v nedeljo, 20. 3., in na Zalem Logu v nedeljo, 27. 3. pred mašo.

 

Zbiramo za Ukrajino

Ta teden je Župnijska Karitas Železniki zbirala materialno pomoč za Ukrajino, zbralo se je za 6 palet robe. Iz Slovenske Karitas pa so nas obvestili, da bo zbrana pomoč v torek že na poti v Ukrajino.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do
22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Lk 6 39 45 565

Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? … Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata. … « (Lk 6,39-45)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Pepelnična sreda in postni čas

S pepelnično sredo, 2. 3., začnemo 40‑dnevni postni čas v pripravi na velikonočne praznike. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah.

Štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnjenja začnimo z obredom pepeljenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj »prenovi« nekaj v pepel, tako naj bi se človek s pokoro prenovil v novega človeka.

 

Pepelnica – dan molitve in posta za mir

Papež Frančišek je znova vse ljudi spodbudil k molitvi in postu za mir. »Vabim vse, naj pepelnično sredo namenijo dnevu posta za mir. Vernike na poseben način spodbujam, naj se ta dan intenzivno posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.«  V vseh treh župnijah bomo v sredo, 2. 3.,  pol ure pred mašami molili rožni venec za mir.

 

Molitev za mir na svetu

Na samo na pepelnico, temveč še naprej povabljeni, da se v občestvu naših župnij  združimo v molitvi rožnega venca.
V Železnikih vse dni v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
Na soupravah Dražgoše in Zali Log pa vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Pobožnost križevega pota in sv. maša

V Železnikih bomo križev pot molili vsak postni petek po maši.
Na soupravah bomo molili evharistični križev pot pred Najsvetejšim V Dražgošah v nedeljo, 20. 3., in na Zalem Logu v nedeljo, 27. 3. pred mašo.

 

Postna postava za postni čas 2022

Strogi post na pepelnično sredo, 2. 3., in na veliki petek, 15. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.

Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

 

Vabila in spodbude za postni čas

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila: 1. preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola; 2. dobrodelno akcijo za pomoč na območjih JV Evrope; 3. vabilo k poglobitvi postnega časa; 4. postna kocka s spodbudo – Eno dobo delo na dan. Vsi otroci bodo pri verouku za izdelavo postne kocke prejeli predlogo.

 

Pobožnost križevega pota in sv. maša

V Železnikih bomo križev pot molili vsak postni petek po maši. Na soupravah bomo molili evharistični križev pot pred Najsvetejšim V Dražgošah v nedeljo, 20. 3., in na Zalem Logu v nedeljo, 27. 3. pred mašo.

Sveta maša je vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena moč. Duhovno življenje vernih pa ne obstaja samo v sodelovanju pri sveti maši, ampak se hrani tudi iz pobožnosti krščanskega ljudstva. Te pobožnosti pa naj  iz svete maše izvirajo in ljudstvo k njej vodijo, kajti sveta maša je že po svoji naravi daleč odličnejša od njih.

Za naše življenje v Kristusu, so zakramentalna dejanja (sv. maša, obhajilo, spoved, …) nekaj nujnega, razne oblike ljudske pobožnosti (rožni venec, litanije, križev pot, …) pa so dane na izbiro. Izjemen dokaz za to je zapoved obvezne udeležbe pri nedeljski maši, medtem ko nikoli ni bilo nikakršne obveznosti glede ljudskih pobožnosti, pa naj so jih še tako širili in priporočali.

Skrb Cerkve je, da svete maše ne bi nadomeščali z udeležbo pri pobožnosti.

Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje, CD 102, Ljubljana 2003

Ob splošnem upadanju obiska sv. maše je velika želja, da bi se med katoliške vernike najprej vrnilo zavedanje nujnosti življenja iz zakramentov (sv. maša, spoved, obhajilo …), da bi nato lahko svoje duhovno življenje dodatno hranili s pobožnostmi, ki jih cerkev vneto priporoča (rožni venec, litanije, križev pot, romanja, procesije, … )

Zato bomo v postnem času z veroučenci pobožnost križevega pota molili pri veroučnih urah, družine pa spodbujamo, da obnovijo oziroma še utrdijo povezanost s Kristusom z redno udeležbo pri sv. maši.

 

Prvi petek in prva sobota

V marcu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 4. 3. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. do 19.30 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

V Železnikih bomo prvo od petih prvih sobot na fatimski način obhajali v soboto, 5. 3., po maši. Molili bomo litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Lk 6 27 38 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. …  
Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje.
S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« (Lk 6,27-38)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

 Zimske počitnice

Od 21. 2. do 25. 2. ni verouka.

V Občestvu je za sredo, 23. 2., in četrtek, 24. 2., pri razporedu sv. maš napaka, saj bodo v tem tednu od ponedeljka do četrtka vse sv. maše samo v Železnikih in ne tudi na so upravah, kot je za 23. in 24. 2. napačno zapisano.

Uradne ure v župnijski pisarni pa bodo v času počitnic zvečer po maši.

Lk 6 17 20 26 1

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.« (Lk 6,17.20-26)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

logotip 5 cr400. obletnica ustanovitve župnije Železniki

V soboto, 12. 2. 2022, obhajamo 400. obletnico ustanovitve župnije Železniki. Logotip jubilejnega leta, ob znani fužinarski tradiciji Železnikov, upodablja vkovanost v veri tistih, ki je njih moč Bog, navzoč v sveti evharistiji. Ta misel odmeva tudi v refrenu evharistične pesmi skladatelja Lojzeta Mava – Pesem slovesno dvigni se: »Duše, poglejte, vrste preštejte, v veri vkovanih, Bog je njih moč, v sveti hostiji navzoč.«

Našo hvaležnost in prošnje bomo izročili Bogu pri vseh treh nedeljskih sv. mašah, darovanih po namenu: v zahvalo in priprošnjo ob 400. obletnici župnije.

 

Celodnevno češčenje na Zalem Logu

V sredo, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega.
Vsako uro naj bo pol ure tišine za osebno molitev in pol ure skupne molitve (rožni venec).

9.00: izpostavitev Najsvetejšega,
10.00: sveta maša,
11.00
: Potok in Osojnik,
12.00: molitvena skupina,
13.00: Zali Log,
14.00: Davča in Grapa,
15.00: Martinj Vrh,
16.00: Večernice in rožni venec,
17.00: litanije Srca Jezusovega  in sv.  maša ob sklepu češčenja.

Povabljeni k češčenju in sv. maši, ki bo ob 10. in 17. uri, ko bo sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega.

Lk 5 1 11 565 

Jezus je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. … Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim. (Lk 5,1-11)

 

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Hvala za darove pri današnjem ofru za razsvetljavo in kurjavo ter za darove ob nakupu suških sveč.

 

Vpis otrok v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za vse starostne skupine za šolsko leto 2022/2023. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte v Antonov vrtec do četrtka, 10. 2., osebno ali po pošti.

 

Svetovni dan bolnikov – 11. 2.

Svetovni dan bolnikov vsako leto obhajamo na god Lurške Matere Božje, 11. 2. Osrednja slovesnost pri nas bo v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah v petek, 11. 2., ob 10. uri, ki jo bo vodil msgr. dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof. Geslo letošnjega dneva bolnikov je: Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče (Lk 6,36).

 

400. obletnica ustanovitve župnije Železniki       logotip 5 cr

Prihodnjo soboto, 12. 2., bomo obhajali 400. obletnico ustanovitve župnije Železniki.

Da bi se lažje udeležili evharističnega slavja v zahvalo in priprošnjo ob 400. obletnici župnije, bodo v župnijski cerkvi sv. Antona Puščavnika po tem namenu darovane vse tri nedeljske svete maše; v soboto, 12. 2., ob 19. uri ter v nedeljo, 13. 2., ob 7. in 10. uri.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Lk 4 21 30 565 

Jezus je rekel svojim rojakom: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem...« Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. (Lk 4,21-30)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Svečnica

V sredo, 2. 2., obhajamo svečnico oz. praznik Gospodovega darovanja. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah: v Železnikih ob 8. in 19. uri ter v Dražgošah in na Zalem Logu ob 17. uri. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč. V vseh župnijah boste lahko kupili sveče z motivom suške cerkve. Priporočeni darovi 1,5 evra bodo namenjeni za obnovo kapelice v Suši.

V nedeljo po svečnici, 6. 2., bo v vseh župnijah ofer za razsvetljavo in kurjavo.

 

Blagoslov na god sv. Blaža

Blagoslov na priprošnjo sv. Blaža bo v  četrtek, 3. 2., pri sv. maši.

V raznih preizkušnjah in stiskah večkrat prosimo svetnika ali svetnico, naj nam pri Bogu izprosi zdravje ali pomoč. Zato bomo pri tem bogoslužju zaupno prosili, naj nas Bog po priprošnji svetega Blaža reši bolezni v grlu in vsakega drugega zla.

 

Prvi petek in prva sobota

V februarju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 4. 2. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 1800 do 1930 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

V Železnikih bomo prvo od petih prvih sobot na fatimski način obhajali v soboto, 5. 2. po maši. Molili bomo litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

Lk 1 1 4 414 21 565

Jezus je v soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
›Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti.‹  (Lk 1,1-4;4,14-21)

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

 

Nedelja Božje besede

Danes obhajamo nedeljo Božje besede. Letošnje geslo iz odlomka o emavških učencih nas vabi, da tudi mi od poslušanja ali branja Božje besede stopimo na pot oznanjevalcev. Torej: »Od branja do oznanjevanja; od bralca do pričevalca

Več informacij: biblicnogibanje.si/nedelja-bozje-besede-2022/

 

Svetopisemski maraton

V soboto, 22. 1., ob 20h se pričenja Svetopisemski maraton. Prenosu branja Svetega pisma boste lahko 6 dni sledili v živo preko Youtuba. Povezava: www.svetopisemskimaraton.si/

Večerni dogodki - pričevanja, bodo vsak dan ob 20h po Zoom-u in preko Youtube prenosa.

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov

V torek, 25. 1., na praznik spreobrnjenja apostola Pavla zaključujemo molitveno osmino za edinost kristjanov. Povabljeni k sv. mašam, kjer se bomo združili v molitvi v ta namen.

 

Informativni dnevi in dnevi odprtih vrat na katoliških gimnazijah

Gimnazija Želimlje in Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu v Ljubljani vabita na virtualne informativne dneve in dneve odprtih vrat. Več informacij: zelimlje.si in stanislav.si.

Go to top