grob

 

»Kako zelo sem vesel, da vam lahko oznanim:
Kristus je vstal!«

papež Frančišek

 

Raduj se,
Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog,
z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa
si razveselil človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške Matere Marije
naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu«
(Jn 20,3)

Go to top