peterpavel

 

Sv. Peter in Pavel

29. junija praznujemo praznik dveh prvakov med apostoli: sv. Petra in sv. Pavla. Ta slovesni praznik nas opominja na moža, ki sta bila po božjem načrtu izbrana, da postavita človeški temelj Kristusovi cerkvi. Kristus je Petra določil za skalo na kateri bo zidal svojo Cerkev, od tod ime Peter skala. Za pomočnika s katerim je ponesel svoje ime med pogane je izbral Pavla. Sv. Petru je Bog zaupal tudi ključe do nebes. Poslanstva si nista prilastila sama, ampak jima ga je dal Bog, ki je tudi vodil njuno usodo. Sv. Petru in sv. Pavlu je v Sloveniji posvečenih 9 župnijskih in 12 podružničnih cerkva. Po njiju je poimenovanih veliko krajev. Sv. Peter je umrl leta 64, tri leta za njim pa še sv. Pavel.

Matjaž Benedičič

Go to top