bozji grob 1200

 

Zbrani ob Božjem grobu v veri,
da, ko je moral Božji Sin veliko pretrpeti, ko je moral biti umorjen, da bo tretji dan vstal od mrtvih, kakor je rekel.

Blagoslovljene velikonočne praznike!

 

Raduj se,
Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog,
z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa
si razveselil človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške Matere Marije
naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Go to top