Kljub temu, da v času razglašene epidemije nedeljske maše duhovniki obhajamo zasebno, se vsi skupaj zavedajmo, da se pri vsaki maši Jezus daruje za nas vse. Pri maši res ne morete biti fizično navzoči, lahko pa pokažete, da ste njegovi resnični prijatelji. Še vedno imate možnost pristopiti k sveti spovedi in svetemu obhajilu in svetemu obhajilu. Za prejem svetega obhajila morate biti pripravljeni: biti brez velikega greha, imeti morate resnični namen prejeti Jezusa v obhajilu in biti eno uro pred tem tešč. 

V nedeljo pa lahko sami (oz. s svojo družino) doma obhajate bogoslužje Božje besede in se tako v združite z Jezusom, svojima duhovnikoma, župnijskim občestvom in Cerkvijo.

Lepo je, da za obhajanje besednega bogoslužja pripravite tudi oltarček (križ, svečko, Marijo, Sveto pismo). Tudi doma bodite pozorni na geste in držo telesa (kako se pokrižam, sklenjene roke, stojim med Evangelijem, vero, očenašem, itd).  Otroci lahko sami berejo berila in prošnje ter pojejo. V družini se že prej dogovorite, kako boste sodelovali. Besedila za vsak dan najdete na: https://hozana.si/misal.php.

Oltarcek1

Besedno bogoslužje poteka takole:

 • Uvodna pesem ali Vstopni spev
 • Začetni obred - znamenje križa in pozdrav (uporabite 4. obliko pozdrava: Hvaljen Jezus. Amen.)
 • Kesanje in Gospod usmili se ...
 • Slava Bogu na višavah (Med tednom in ves adventni čas Slave ne molimo.)
 • Mašna prošnja
  • berilo, Psalm, 2. berilo
  • Aleluja (z evangeljsko vrstico)
  • Evangelij (Sledi nekaj trenutkov tihote, da se Božja beseda vtisne v srce. Med seboj si podelite kakšno misel ali odmev na Božjo besedo.)
 • Vera (Med tednom vere ne molimo.)
 • Prošnje
 • Očenaš
 • Znamenje križa, Sklepna pesem
Go to top