svetalucija

 Lucija je živela v Sirakuzah na Siciliji v času cesarja Dioklecijana, to je ob koncu 3. in v začetku 4. stol. Bila je iz premožne družine. Ko je romala na grob sv. Agate v Katanijo, da bi izprosila zdravje svoji bolni materi, se ji je prikazala svetnica in ji napovedala skorajšnjo mučeniško smrt. Takoj po vrnitvi v Sirakuze, je Lucija razdrla zaroko in začela razdajati svoje imetje sirotam. Užaljeni zaročenec jo je zatožil konzulu, da je kristjanka. Taka obtožba je bila, po Dioklecijanovem odloku o iztrebljenju kristjanov in vzpostavitvi verske enotnosti v državi, smrtno nevarna. Na ukaz konzula so Lucijo takoj vrgli v ječo in jo postavili pred sodišče. Ker kljub grožnjam ni hotela zatajiti svoje vere, jo je konzul ukazal odpeljati v javno hišo, da bi jo onečastil, dal jo je žgati z ognjem, polivati z vrelim oljem in smolo. Lucija je ostala trdna in neuklonljiva. Končno jo je konzul obsodil na smrt z obglavljanjem. Pred smrtjo je še utegnila prejeti sveto evharistijo napovedati skorajšnjo smrt cesarja Dioklecijana in bližnji konec preganjanja kristjanov. Prerokba se je uresničila. Po zmagi cesarja Konstantina pri Milvijskem mostu leta 312 je postalo krščanstvo dovoljena veroizpoved in kristjani so smeli poslej javno izpovedovati svojo vero, ne da bi jih zaradi tega preganjali.

Nad Lucijinim grobom so sezidali cerkev. Koliko časa je Lucija počivala v svojem grobu v Sirakuzah in kje so sedaj njene relikvije, ni mogoče dognati. Češčenje sv. Lucije je izpričano na Siciliji že v 5. stoletju, kar potrjuje napis, ki so ga leta 1894 našli na pokopališču sv. Janeza v Sirakuzah. Že v zgodnji krščanski dobi je bilo češčenje sv. Lucije razširjeno v vsej Italiji in je kmalu zajelo ves zahodni krščanski svet. Med ljudstvom je sirakuška devica zelo priljubljena. V izročilu ljudske in cerkvene pobožnosti je sv. Lucija zavetnica vida in jo največkrat kažejo podobe s pladnjem in parom oči na njem. Njen god obhajamo 13. decembra. 

 

Litanije svete Lucije, device in mučenke

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Bog Oče nebeški, usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta, usmili se nas.
Bog Sveti Duh, usmili se nas.

Sveta Marija, prosi za nas!
Sveti Jožef
Sveta Agata
(Sveta Lucija)

Sveta Lucija, čista devica
Sveta Lucija, mučenka
Sveta Lucija, devica, ki si hodila za Kristusom

Sveta Lucija, popolnoma predana Kristusu
Sveta Lucija, ljubljenka ubogih
Sveta Lucija, priprošnjica za oči

Sveta Lucija, hitra pomočnica bolnikov
Sveta Lucija, zgled trdne vere
Sveta Lucija, mogočna priprošnjica

Sveta Lucija, deležna čudežnih sanj
Sveta Lucija, ki si se v videnju pogovarjala s sveto Agato
Sveta Lucija, že v tem življenju izbrana za našo priprošnjico

Sveta Lucija, ki si hrepenela po popolnem uboštvu
Sveta Lucija, zgled kristjanov
Sveta Lucija, ki si se znala upreti sovražnikom

Sveta Lucija, ki si imela dar preroštva
Sveta Lucija, ki si si pridobila angelsko spoznanje Boga
Sveta Lucija, ki goriš v angelski ljubezni do Boga

Sveta Lucija, modrejša od modrecev
Sveta Lucija, ki si imela Kristusovo misel
Sveta Lucija, čista, ker si vzljubila Kristusa

Sveta Lucija, nedotaknjena od sovražnega ognja
Sveta Lucija, ki ti je meč odsekal glavo
Sveta Lucija, katere telo je ostalo nestrohnjeno

Sveta Lucija, vsa sijoča v zmagi nad sovražniki
Sveta Lucija, ki si na zemlji oprala svojo obleko v Jagnjetovi krvi
Sveta Lucija, mučenka, ki te občudujejo angeli

Sveta Lucija, ki si dopolnila Kristusovo trpljenje
Sveta Lucija, ki se veseliš s svetimi devicami v nebesih
Sveta Lucija, svetla zvezda, ki zaradi svojih čudežev siješ na nebu Cerkve

Sveta Lucija, preganjalka hudobnih duhov
Sveta Lucija, učiteljica vernih
Sveta Lucija, luč v temi

Sveta Lucija, ohranjevalka večnih božjih postav
Sveta Lucija, žarek neizrekljive svetlobe
Sveta Lucija, slava trpečih ljudstev

Sveta Lucija, prebivalka nebeškega kraljestva
Sveta Lucija, oblečena v sijajno oblačilo nebeščanov
Sveta Lucija, ki nam razjasnjuješ božje resnice

Sveta Lucija, okras in opora mesta Sirakuze
Sveta Lucija, po vsem svetu češčena
Sveta Lucija, ki utrjuješ menihe v njihovi zvestobi

Sveta Lucija, ki daješ moč devicam
Sveta Lucija, ki daješ pogum samskim
Sveta Lucija, varuhinja tistih, ki nosijo tvoje ime

Sveta Lucija, ljubljenka Kristusova
Sveta Lucija, cvet ponižnosti
Sveta Lucija, deležna ljubezni mnogih duš
Sveta Lucija, neomadeževana
Sveta Lucija, pred katero beži nevera
Sveta Lucija, božja ljubljenka

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta. Prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmili se nas, o Gospod.

Prosi za nas, sveta Lucija.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.
Naš Bog in Odrešenik, usliši nas. Ko se veselimo godu svete device in mučenke Lucije, naj napredujemo v vdani pobožnosti. Pomagaj nam, da po zaslugi njenih molitev premagujemo čutnost, navezanost na zemeljske dobrine in se izognemo zankam hudobnih duhov. Razsvetli temine našega uma. Daj, da si pridobimo ne le zemeljsko, ampak najvišjo modrost. Nakloni nam vse, kar potrebujemo za odpuščanje grehov, kajti veliko premore njena molitev pred tvojim obličjem. Tebi slava, čast in zahvala zdaj in vedno in na vekov veke. Amen.

vir: http://bosnianchurch.weebly.com/litanije-svete-lucije-djevice-velikomu269enice.html : prevod: prof. Bogdan Dolenc, 2015

Himna
O Kristus, Božja lilija,
naj molimo te iz srca:
devici in mučenki si
podelil venca dva časti.

Navdajala jo je modrost,
dajala vera ji je moč,
da vsa je neustrašena
prenesla muke za Boga.

Obdaril si jo z milostjo,
da je premagala temo,
junaško pohitela v smrt
in dvignila se v raj odprt.
Gospod, nakloni tudi nam,
da k njej dospeli bomo v raj
in bomo čistega srca
užili tvoje smrti sad.

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.

vir: molitveno bogoslužje, hvalnice na god sv. Lucije, 13. decembra

 

Go to top